Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

doc
Số trang Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 2 Cỡ tệp Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 49 KB Lượt tải Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 0 Lượt đọc Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 145
Đánh giá Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN TOÁN LỚP 4 (Thời gian làm bài: 40 phút). I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng : a/ Số 90 001 được đọc là: A. Chín nghìn linh một B. Chín mươi nghìn linh một C. Chín mươi nghìn không trăm linh một b/ Số liền sau của 2309 là : A. 2308 B. 2311 C. 2301 D. 2310 c/ Phép chia 8460 : 6 có thương gồm: A. 4 chữ số B. 3 chữ số C. 2 chữ số D. 1 chữ số d/ Ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2013 là thứ hai, ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy ? A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm e/ Bốn tháng, mỗi tháng có 30 ngày là: A. Tháng 2; tháng 3; tháng 5; tháng 6 C. Tháng 8; tháng 9; tháng 10; tháng 11 B. Tháng 7; tháng 8; tháng 9; tháng 10 D. Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11 g/ Độ dài một cạnh của hình vuông bằng ... chu vi của hình vuông đó. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 1 2 B. 1 3 C. 1 4 II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm). Câu 1: (2 điểm). Đặt tính rồi tính 63495 - 36238 37428 + 62562 22506 x 3 Câu 2: (2 điểm). Tìm x a/1999 + x = 2015 b/x x 2 = 4998 D. 1 5 25704 : 5 Câu 3: (2 điểm). Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 2387m. đó là công việc của đội Một. Hỏi mỗi đội phải sửa bao nhiêu mét đường ? Câu 4: (1 điểm) Viết thêm 3 số để hoàn thành dãy số: 2; 12; 72; ... ; ... ; ... . ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 4 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 1 7 quãng đường NĂM HỌC 2013 - 2014 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án đúng lần lượt là: C- D- A- C- D- C. II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. Bài 2: (2 điểm) Mỗi phần đúng 1 điểm. Bài 3: (2 điểm) Quãng đường đội Một sửa dài là: (0,5 điểm) 2387 : 7 = 341 (m) (0,5 điểm) Quãng đường đội Hai sửa dài là: (0,5 điểm) 2387 - 341 = 2046 (m) (0,5 điểm) Đáp số: 341m; 2046m Đ/s sai hoặc thiếu trừ 0,5 điểm Câu 4: (1 điểm) b/ Viết thêm 3 số để hoàn thành dãy số: 2; 18; 108; ... ; ... ; ... . Tìm đúng 3 số (432 ; 2592 ; 15552) cho 0,5 điểm Diễn giải và nêu quy luật (số kề trước nhân với 6) cho 0,5 điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.