Bản đồ chuyên đề

pdf
Số trang Bản đồ chuyên đề 61 Cỡ tệp Bản đồ chuyên đề 8 MB Lượt tải Bản đồ chuyên đề 0 Lượt đọc Bản đồ chuyên đề 24
Đánh giá Bản đồ chuyên đề
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 61 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Giới thiệu chương trình 1. Giới thiệu môn học Bản đồ chuyên đề (thematic map) là môn học cơ sở của chương trình đào tạo SV ngành Địa lí - Du lịch. Môn học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để thành lập và sử dụng các loại bản đồ chuyên đề khác nhau. Sau khi học xong SV có thể vận dụng các phương pháp để thể hiện nội dung bản đồ, biết qui trình xây dựng bản đồ và có thể xây dựng bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, du lịch và những mục đích khác 2. Yêu cầu môn học SV học xong môn bản đồ có thể: - Hiểu và giải thích những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về bản đồ nói chung - Hiểu được những đặc điểm, yêu cầu của bản đồ: cơ sở toán học, hệ thống kí hiệu và tổng quát hoá - Nắm rõ nội dung và phương pháp biểu hiện các loại bản đồ chuyên đề khác nhau - Thành lập bản đồ chuyên đề đúng nguyên tắc, yêu cầu. 3. Phân phối chương trình Chương trình phân thành 45 tiết, trong đó có 30 tiết lí thuyết bao gồm các chương: - Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Chương 2: Giải pháp để thể hiện nội dung bản đồ: Nguyên lí, khả năng diễn đạt của các phương pháp thể hiện bản đồ - Chương 3: Xây dựng bản đồ chuyên đề bằng phần mềm MapInfo - Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề 4. Các học phần cần trang bị trước - Bản đồ học đại cương - Hệ thống thông tin địa lí (GIS) (sử dụng MapInfo) 5. Cách đánh giá Chia làm 3 phần: - Bài tập 40% - Seminar 20% - Kiểm tra Lí thuyết 40% 6. Đề cương chi tiết 1 Chương 1: Các khái niệm cơ bản 1. Bản đồ 2. Bản đồ chuyên đề 3. Các loại bản đồ chuyên đề Bài tập 1: Mô tả`đặc điểm bản đồ chuyên đề và các thành phần chính 2 Chương 2: Giải pháp thể hiện nội dung bản đồ 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Lựa chọn các giải pháp thể hiện nội dung bản đồ Bài tập 2: Trình bày các phương pháp thể hiện nội dung một bản đồ chuyên đề tuỳ chọn: Phương pháp gì? Thể hiện đối tượng nào? Thể hiện như thế nào? Thể Bản đồ chuyên đề 1 Tran Thi Phung Ha, MSc hiện loại dữ liệu nào? Dữ liệu được thu thập như thế nào? 3 Chương 3: Phần mềm MapInfo để thành lập bản đồ chuyên đề 1. Các bước cơ bản 2. Các thao tác cụ thể Bài tập 3: Sử dụng MapInfo để xây dựng bản đồ chuyên đề cụ thể (kết quả được sử dụng cho bài tập 4) 4 Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề, biên tập đề cương thiết kế 1. Quy trình chung 2. Chuẩn bị biên tập 3. Bản đề cương chi tiết 4. Biên vẽ Bài tập 4: Biên tập và thiết kế một bản đồ chuyên đề 7. Tài liệu tham khảo 1. Terry A. Slocum (1999) Thematic Cartography and Visualization, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 2. K. A. Xalisep (1986), Nhập môn Bản đồ học, NXB Đại học Tổng hợp Lomonoxop Mascova 3. Ngô đạt Tam, Nguyễn Hữu Cầu (1089), Bản đồ học, NXB Giáo dục 4. PGS. TS Lê Huỳnh (1998), Bản đồ học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 5. PGS. TS. Lê Huỳnh, PGS. TS. Lê Ngọc Nam (2001), Bản đồ chuyên đề, NXB Giáo dục 6. TS. Lâm Quang Dốc (2002), Bản đồ chuyên đề, NXB Giáo dục 8. Liên lạc Địa chỉ liên lạc: Trần Thị Phụng Hà, MSc Bộ môn Địa lý - Du lịch Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ ttpha@ctu.edu.vn hay ha.tranthiphung@wur.nl Tel: 0710 839 783 0939 017 678 Lê Minh Vĩnh, PhD Khoa Địa - Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, TP Hồ Chí Minh Bản đồ chuyên đề 2 Tran Thi Phung Ha, MSc Chương 1: Khái niệm chung 1. Khái niệm về bản đồ Giới thiệu Bản đồ là khái niệm phức tạp bao gồm không gian, thời gian, phương hướng, khoảng cách xa gần, hình tượng sự vật trong không gian và mối tương quan giữa các sự vật ấy. Hiện tượng địa lí bao gồm nhiều loại, phân bố trong không gian, nhìn thấy được, không nhìn thấy được, cảm nhận được không cảm nhận được và thay đổi theo thời gian. Phải chăng do nội dung bản đồ (các đôid tượng, hiện tượng địa lí) phưc tạp như vậy nên bản đồ có những đòi hỏi về cơ sở toán học, về phương pháp biểu thị đặc thù và có cách chọn lựa đối tượng nội dung riêng biệt Mục tiêu Sau khi học xong phần này SV có thể 1 Hiểu được những đặc điểm của bản đồ 2 Nắm được những yếu tố nội dung cần phải có trên bản đồ để từ đó đi đến việc thành lập và sử dụng bản đồ cho hiệu quả. 3 Phân biệt những loại bản đồ khác nhau trong đời sống hiện nay. Mục lục 1. Định nghĩa bản đồ 2. Đặc điểm 3. Nội dung bản đồ 4. Phân loại bản đồ 1. Định nghĩa bản đồ Trước đây người ta thường quan niệm: bản đồ địa lí là sự biểu hiện thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất lên bản vẽ. Quan niệm trên chưa đầy đủ và chính xác về bản đồ. Bản đồ không phải là một bức ảnh chụp hàng không hay bức tranh phong cảnh vẽ thu nhỏ toàn bộ trái đất mà nó còn có khả năng giải thích toàn bộ tính chất của các đối tượng có trên bản đồ. Mặt khác nói như trên, bản đồ chỉ hạn chế trong việc biểu hiện những đối tượng có trên bề mặt trái đất, trong khi đó nó còn biểu hiện những đối tượng hiện tượng phức tạp phân bố trên bề mặt, trong không gian, dưới lòng đất và cả những hiện tượng đó có thể biến đổi theo thời gian. Từ việc phân tích những đặc tính cơ bản và những yếu tố nội dung của bản đồ địa lí mà các định nghĩa về bản đồ ngày càng chính xác và hoàn chỉnh hơn. Định nghĩa của nhà bản đồ học người Nga K.A. Salisev được mọi người thừa nhận là đầy đủ và hoàn chỉnh nhất: “Bản đồ địa lí là mô hình kí hiệu hình tượng không gian của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và xã hội, được thu nhỏ, được tổng hợp hoá theo một cơ sở toán học nhất định, nhằm phản ánh vị trí, sự phân bố không gian và mối Bản đồ chuyên đề 3 Tran Thi Phung Ha, MSc tương quan giữa các đối tượng và hiện tượng và những biến đổi của chúng theo thời gian để thoả mãn mục đích yêu cầu đã định trước”. Muốn như vậy, bản đồ địa lí cần phải có 3 đặc điểm cơ bản: cơ sở toán học, hệ thống kí hiệu và tổng quát hoá bản đồ Câu hỏi bài tập 1. Bản đồ khác với bức tranh phong cảnh hoặc ảnh hàng không ở những điểm nào? Cho ví dụ. 2. Đặc điểm 2.1 Cơ sở toán học Là phương pháp toán học nhằm đảm bảo nguyên tắc và quy luật chuyển bề mặt tự nhiên của trái đất lên mặt chiếu hình, thu nhỏ kích thước của mặt chiếu hình rồi dùng phép chiếu hình khai triển bề mặt đó thành mặt phẳng (bản đồ). Mặt chiếu hình là bề mặt toán học của trái đất đón nhận hình chiếu. Mặt chiếu hình phải được đặt sát với bề mặt tự nhiên của trái đất, trùng với bề mặt nước biển trung bình. Tuỳ thuộc vào diện tích khu vực cần chiếu và độ chính xác của tỷ lệ bản đồ, người ta có thể chọn mặt chiếu hình là những mặt khác nhau: mặt phẳng, mặt cầu hoặc elipsoid. Nếu đo vẽ bình độ tỷ lệ lớn cho một khu vực nhỏ, độ cong trái đất là không đáng kể, tất cả các điểm đều được xem như trên một mặt phẳng, mặt chiếu hình được chọn là mặt phẳng, không tính đến ảnh hưởng độ cong trái đất. Mặt chiếu hình là mặt cầu (R=6.371.116 m) trong trường hợp đo vẽ cho khu vực có bán kính khoảng 200km. Nếu khu vực đo vẽ rộng lớn và cần độ chính xác cao, thì phải dùng mặt chiếu hình là elipsoid. Quá trình trên được minh hoạ theo hình 2 và 3. Cơ sở toán học bản đồ bao gồm: 1 Cơ sở trắc địa: hệ thống các điểm khống chế, kích thước elipsoid, toạ độ và độ cao các điểm. 2 Tỷ lệ bản đồ 3 Phép chiếu bản đồ 4 Chia mảnh và danh pháp bản đồ 5 Bố cục và khung bản đồ Cơ sở toán học bản đồ cho phép ta có được tài liệu đúng đắn về vị trí, hình dạng, kích thước các yếu tố biểu hiện trên bản đồ. Chiếu thẳng góc xuống mặt cầu hoặc elipsoid Thu nhỏ theo tỷ lệ Chiếu thẳng góc xuống mặt phẳng Thu nhỏ theo tỷ lệ Biểu thị bằng phương pháp bản đồ Bản đồ chuyên đề H1: Quá trình xây dựng bình đồ 4 Tran Thi Phung Ha, MSc H2: Quá trình xây dựng bản đồ 2.2 Hệ thống kí hiệu bản đồ Là phương tiện để phản ánh toàn bộ hay một khía cạnh nào đó của vật thể, đối tượng hiện tượng. Hệ thống kí hiện bản đồ (ngôn ngữ bản đồ) bao gồm các dạng đồ hoạ, màu sắc, chữ cái, con số và cả từ ngữ để ghi nhận vị trí không gian của các đối tượng, đồng thời phản ánh qui luật phát triển của hiện tượng theo thời gian. Người ta căn cứ vào đặc tính cơ bản của các yếu tố đồ hoạ và màu sắc để phối hợp chúng với nhau theo những quy tắc và phương pháp trong môn kí hiệu học, ngôn ngữ học, lí thuyết về màu sắc và có xét đến khía cạnh tâm lí, thẩm mỹ để tạo nên kí hiệu bản đồ. Trên bản đồ, kí hiệu phân làm 2 loại: kí hiệu nét và kí hiệu nền 1 Kí hiệu nét: các phương pháp thể hiện kí hiệu nét gồm: phương pháp kí hiệu, phương pháp tuyến tính, phương pháp đường chuyển động, phương pháp đường đẳng trị ... là những phương pháp thể hiện các đối tượng định vị theo điểm hoặc đường ngoài thực tế 2 Kí hiệu nền: các phương pháp thể hiện kí hiệu nền gồm: nền chất lượng, vùng phân bố, đồ giải ... dùng để thể hiện các đối tượng phân bố theo diện ngoài thực tế. 2.3 Tổng quát hoá bản đồ Tổng quát hoá bản đồ là quá trình lựa chọn, phân cấp các đối tượng cần thể hiện lên bản đồ, trong đó có sự cân đối hài hoà giữa các thành phần của một yếu tố và giữa các yếu tố với nhau. Mục đích của tổng quát hoá bản đồ là phản ánh chính xác bản chất của đối tượng và đáp ứng tối ưu yêu cầu đã đặt ra. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tổng quát hoá bao gồm: chủ đề, tỷ lệ, mục đích sử dụng, đặc thù khu vực thành lập bản đồ và phương pháp biểu hiện bản đồ Các dạng tổng quát hoá là: tổng quát hoá chọn lọc đối tượng, tổng quát hoá về mặt số lượng, chất lượng của hiện tượng, tổng quát hoá về mặt hình học và tổng quát hoá tập hợp các đối tượng. (Trình bày ở chương 5) Tóm lại Ta thấy rằng bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt trái đất lên mặt phẳng. Hay nói cách khác bản đồ là hình chiếu thu được khi ta thực hiện chiếu bề mặt địa lí của trái đất lên bề mặt toán học nào đó. Phép chiếu được thực hiện theo lưới của các đường kinh vĩ tuyến. Hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ tạo thành lưới chiếu bản đồ. Bề mặt đón nhận hình chiếu rất đa dạng, nó có thể là hình nón, hình trụ hoặc hình cầu. Các qui luật toán học dùng để chiếu gọi là các phép chiếu bản đồ cũng rất đa dạng. Chính vì vậy mà hiện nay người ta đã xây dựng rất nhiều lưới chiếu bản đồ khác nhau. Trong mỗi phép chiếu sự biến dạng về mặt hình học của các lãnh thổ thành lập bản đồ và giá trị sai số chiếu hình là khác nhau. Đó là một trong những vấn đề cơ bản của toán bản đồ. Dựa vào các lưới chiếu, chúng ta, những người sử dụng bản đồ có thể tiến hành đo đạc, tính toán toạ độ các điểm hay các vật thể trên bản đồ. Các vật thể, đối tượng, hiện tượng tự nhiên và KTXH được thể hiện trên bản đồ thông qua hệ thống các kí hiệu qui ước. Hệ thống các kí hiệu bản đồ, hay còn gọi là ngôn ngữ bản đồ là các dạng màu sắc, chữ viết, con số, đồ hoạ … nhằm thể hiện nội dung bản đồ. Các bản đồ khác nhau thì có nội dung khác nhau. Yếu tố nội dung bản đồ bao gồm các yếu tố về TN và KTXH. Các yếu tố TN bao gồm: địa hình, hệ thuỷ văn, lớp phủ thực - động vật … Các yếu tố KTXH bao gồm: các điểm dân cư, các đối tượng KT-VH-LS-XH, mạng lưới các đường giao thông, ranh giới hành chính. Bản đồ chuyên đề 5 Tran Thi Phung Ha, MSc 1 2 3 4 5 6 Địa hình (dáng đất) bao gồm: dãy núi, cao nguyên, đồi, đồng bằng, vách đá, khe sâu, bờ lở, bãi bồi, điểm độ cao. Hệ thuỷ văn bao gồm: ao, hồ, sông ngòi, biển, kênh rạch, mương mán, các loại hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo, các nguồn nước và các giếng nước Lớp phủ thực vật bao gồm các vùng rừng, đầm lầy qua được và không qua được, sa mạc, các loại thực vật khác nhau phân bố trên khu vực thành lập bản đồ. Ngoài ra có thể phối hợp với các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, gió) hình thành thảm thực vật đó. Về động vật, thể hiện các khu vực qui tụ các loài động vật khác nhau. Các điểm dân cư bao gồm các thành phố, các khu vực làng xã, các điểm dân cư dọc theo đường giao thông hoặc lẻ tẻ trên các vùng núi cao. Các đối tượng KTVHXH như: các trung tâm công nghiệp, nhà máy lớn, xí nghiệp, khu chế biến, khu chăn nuôi, sân bay, các công trình văn hoá công cộng, rạp chiếu phim, nhà hát, trường học, bệnh viện, lăng tẩm, chùa, nhà thờ, nghĩa trang, tượng đài. Hệ thống đường giao thông bao gồm các loại đường sắt và đối tượng phụ thuộc như nhà ga, sân ga, cầu vượt các loại đường ô tô: đường nhựa, đất, đá, đường mòn qua làng, qua rừng Mạng lưới địa giới hành chính chính trị: ranh giới quốc gia, tỉnh, huyện, xã Tất cả các yếu tố nội dung trên được biểu thị nhiều hay ít, chi tiết hay sơ lược (hoặc không biểu thị) phụ thuộc vào mục đích, nội dung và tỉ lệ bản đồ cần thành lập. Tương tự, kích thước của các đối tượng trên bản đồ được lựa chọn phụ thuộc vào tỉ lệ, mục đích sử dụng, phương pháp biểu hiện và đặc thù địa phương của khu vực thành lập bản đồ. 3. Nội dung bản đồ Mỗi một bản đồ địa lí bao gồm 3 yếu tố: yếu tố nội dung, yếu tố toán học và yếu tố hổ trợ. 1 Phần giới hạn trong khung bản đồ là yếu tố nội dung bản đồ, tức là sự thể hiện bản đồ thuần tuý. Yếu tố nội dung bao gồm sự truyền đạt về TN và KT-XH khác nhau. Các yếu tố TN như địa hình, thuỷ hệ, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật… và các yếu tố VH-XH như các điểm dân cư, địa giới hành chính, các đối tượng KT công nghiệp, hệ thống giao thông, các di tích văn hoá, lịch sử… Các yếu tố nội dung nhiều hay ít không những chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ mà còn phụ thuộc vào mục đích thành lập bản đồ. Yếu tố nội dung bản đồ không thể thống nhất trên các bản đồ khác nhau. 2 Sau yếu tố nội dung thì yếu tố toán học giữ vai trò quan trọng. Yếu tố toán học chính là những nguyên tắc toán học trong việc thành lập bản đồ. Yếu tố toán học bao gồm: phương pháp chiếu đồ, tỷ lệ bản đồ, hệ thống lưới trắc địa cơ bản. Hệ thống lưới trắc địa đảm bảo việc chuyển từ bề mặt tự nhiên sang mặt elipsoid mà vẫn đảm bảo chính xác. Mỗi bản đồ khác nhau có nội dung, mục đích sử dụng khác nhau nhưng không thể khác nhau về yếu tố toán học. 3 Yếu tố phụ, hổ trợ bao gồm bản chú giải, bản đồ phụ, đồ thị, lát cắt, số liệu tra cứu… Yếu tố phụ nhằm bổ sung, giải thích và làm phong phú thêm hình tượng bản đồ, làm cho việc sử dụng bản đồ được dễ dàng thuận lợi. Bản đồ chuyên đề 6 Tran Thi Phung Ha, MSc Câu hỏi bài tập 1. Dùng bất kỳ bản đồ nào bạn có, tìm hiểu và phân biệt các yếu tố nội dung, yếu tố toán học và hổ trợ trên bản đồ 2. Hai loại bản đồ khác nhau về chủ đề nhưng cùng mục đích sử dụng, ví dụ như bản đồ giao thông và bản đồ khí hậu dùng cho dạy và học (bản đồ giáo khoa) thì chúng khác nhau cơ bản những điểm gì? 3. Ví dụ cùng bản đồ giao thông nhưng 2 tỷ lệ khác nhau thì chúng sẽ khác nhau cơ bản những điểm gì? 4. Phân loại bản đồ Để hiểu rõ các loại bản đồ khác nhau ta tiến hành phân loại. Phân loại bản đồ có ý nghĩa quan trọng trong việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng và thành lập bản đồ. Các bản đồ được phân loại theo: tỉ lệ, lãnh thổ thành lập, mục đích sử dụng và nội dung bản đồ. 4.1 Phân loại theo tỷ lệ Những bản đồ có tỷ lệ khác nhau sẽ biểu diễn phạm vi lãnh thổ khác nhau. Tỷ lệ bản đồ còn quyết định mức độ chi tiết của nội dung bản đồ. Phân loại bản đồ theo tỷ lệ gồm: 1 Bản đồ tỷ lệ lớn có tỷ lệ > 1:200.000 2 Bản đồ tỷ lệ trung bình có tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:1.000.000 3 Bản đồ tỷ lệ nhỏ có tỷ lệ < 1:1.000.000 4.2 Phân loại theo lãnh thổ Bản đồ địa lý có thể phân loại theo lãnh thổ như sau: Bản đồ thế giới (gồm lục địa và đại dương), bản đồ bán cầu: Đông Tây Nam Bắc. Bản đồ các lục địa chia thành bản đồ các vùng tự nhiên, các miền, các khu vực quốc gia. Nếu chia theo dấu hiệu hành chính thì từ bản đồ thế giới chia thành bản đồ các châu, quốc gia, tỉnh huyện, xã ... 4.3 Phân loại theo mục đích Bản đồ phục vụ cho các đốí tượng sử dụng khác nhau 1 Bản đồ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục văn hoá 2 Bản đồ phục vụ cho nền kinh tế quốc dân 3 Bản đồ phục vụ cho quân sự quốc phòng Trong mỗi nhóm lại được phân loại sâu hơn nữa. Mục đích sử dụng bản đồ quyết định việc lựa chọn các yếu tố nội dung, phương pháp biểu hiện và cả tỷ lệ bản đồ. Hai bản đồ có chủ đề (nội dung) khác nhau nhưng giống nhau về mục đích sử dụng thì giống nhau cả về mức độ khái quát, hình thức biểu hiện và tỷ lệ bản đồ. Vd: Bản đồ giáo khoa treo tường địa lý tự nhiên và động thực vât Ngược lại có những bản đồ giống nhau về nội dung nhưng khác nhau về mục đích sử dụng thì các yếu tố nêu trên (tỷ lệ, phương pháp biểu hiện, mức độ tổng quát hoá) sẽ khác nhau. Vd: bản đồ kinh tế dùng trong qui hoạch và giảng dạy 4.4 Phân loại theo đề mục Căn cứ vào nội dung chuyên môn của bản đồ, bản đồ địa lý được phân thành 2 nhóm chính: nhóm các bản đồ địa lý chung và nhóm bản đồ chuyên đề a. Bản đồ địa lý chung Bản đồ địa lý chung thể hiện các đối tượng TN, KTXH một cách đồng đều, không Bản đồ chuyên đề 7 Tran Thi Phung Ha, MSc nhấn mạnh ưu tiên thể hiện đối tượng nào. Nội dung của bản đồ điạ lí chung bao gồm: dáng đất, thuỷ văn, mạng lưới các đường giao thông, địa giới hành chính, các điểm dân cư, lớp phủ thực vật. Bản đồ địa lí chung (địa lí khái quát) có tỉ lệ lớn được gọi là bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình tỉ lệ lớn (>1:200.000) được phân thành 3 nhóm chính. 1 >1:5000 (gồm 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000) gọi là bình đồ (bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa thuộc nhóm này) 2 1:5000 đến 1:50.000 bản đồ điạ hình tỉ lệ trunng bình 3 1:50.000 đến 1:200.000 bản đồ điạ hình. Các bản đồ này được thành lập bằng cách đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa hoặc từ ảnh hàng không hoặc kết hợp cả 2 cách. Bản đồ địa hình thường có tỷ lệ từ 1: 1.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 và 1:100.000 1 Nhóm bản đồ địa hình khái quát có tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:1.000.000 và được thành lập từ phương pháp biên soạn bản đồ, nội dung không tỷ mỉ như bản đồ địa hình, nhiều đối tượng thể hiện phi tỷ lệ 2 Bản đồ khái quát có tỷ lệ nhỏ hơn 1:1.000.000 thường dùng các kí hiệu phi tỷ lệ. Vì thế bản đồ loại này không được dùng để tính toán, thu thập các giá trị số lượng Tất cả các bản đồ từ địa hình tới khái quát đều phản ánh thực tế ở một thời điểm nhất định. Trong khi đó, thực tế khách quan luôn luôn có sự thay đổi theo không gian và thời gian. Chính vì thế bản đồ luôn luôn được hiệu chỉnh, điều chỉnh và bổ sung sao cho nội dung bản đồ phù hợp với thực tế b. Bản đồ chuyên đề Các bản đồ chuyên đề là những bản đồ mà nội dung của nó chỉ thể hiện một, hai đối tượng hiện tượng địa lý. Khác với bản đồ địa lý chung, bản đồ chuyên đề tập trung thể hiện những hiện tượng riêng biệt của tự nhiên , kinh tế xã hội So với bản đồ địa lý chung bản đồ chuyên đề phong phú và đa dạng hơn về chủ đề, thể loại và phương pháp biểu hiện. Theo đề mục, bản đồ chuyên đề được phân thành 4 nhóm +Bản đồ chuyên đề về hoàn cảnh tự nhiên (địa lý tự nhiên) Bao gồm: 1 Bản đồ địa chất (địa tầng, nham thạch, kiến tạo, trầm tích đệ tứ, thuỷ địa chất, khoáng sản có ích ... ) 2 Bản đồ địa vật lý 3 Bản đồ địa hình bề mặt trái đất (bản đồ địa mạo, bản đồ độ cao ... ) 4 Bản đồ các hiện tượng khí quyển (bản đồ khí tượng, khí hậu ... ) 5 Bản đồ thuỷ quyển (thuỷ quyển đại cương, nước trên lục địa ... ) 6 Bản đồ thổ nhưỡng 7 Bản đồ động thực vật + Bản đồ dân cư Bao gồm: 1 Bản đồ phân bố dân cư 2 Bản đồ thành phần dân cư (dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo, tuổi tác, giới tính ... ) 3 Bản đồ vận động tự nhiên (sinh tử) 4 Bản đồ di cư, nhập cư + Bản đồ kinh tế 1 Bản đồ tài nguyên tự nhiên cùng với sự đánh giá chung về mặt kinh tế 2 Bản đồ công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp ... Bản đồ chuyên đề 8 Tran Thi Phung Ha, MSc 3 4 Bản đồ giao thông vận tải và các phương tiện liên hệ Bản đồ thương nghiệp: nội thương, ngoại thương + Bản đồ văn hoá, kỹ thuật 1 Bản đồ hành chính chính trị 2 Bản đồ lịch sử 3 Bản đồ du lịch Như vậy bản đồ chuyên đề rất phong phú và đa dạng nhưng chúng đều có những đặc điểm nội dung sau: 1. Trên bản đồ chuyên đề có sự phân chia thành phần chính và phụ. Những đối tượng thuộc thành phần chính được ưu tiên thể hiện, những đối tượng phụ có tính chất làm rõ nét hơn các thành phần chính hoặc giúp cho việc đọc bản đồ được dễ dàng thì sẽ được tổng quát hoá cao hơn 2. Bản đồ chuyên đề thường đi sâu vào nội dung bên trong của hiện tượng, trong khi bản đồ địa lý chung chỉ phản ánh đường nét bên ngoài của hiện tượng 4. 5 Phân loại theo đặc tính khác Có thể phân loại theo một số đặc tính phụ khác như: theo số màu in (bản đồ 2, 3, 4, 6, 8 màu), theo số mảnh (2, 4 mảnh), theo tính chất sử dụng (bản đồ treo tường, để bản, bỏ túi), theo mục đích sử dụng (nghiên cứu, giảng dạy, du lịch…) Câu hỏi bài tập 1. Nguyên tắc phân loại bản đồ là phải “liên tục” và “nhất quán” nghĩa là sao? 2.Nêu tên các nhóm bản đồ theo hình vẽ Bản đồ địa lí tự 3. Các bản đồ sau đây thuộc nhóm nào trong hệ thống phân loại: bản đồ du lịch và bản đồ hành chính, bản đồ địa lí tự nhiên và bản đồ địa hình, bản đồ động vật và thổ nhưỡng, bản đồ đất và hiện trạng sử dụng đất. Bản đồ chuyên đề 9 Tran Thi Phung Ha, MSc 2. Bản đồ chuyên đề Giới thiệu Để hiểu rõ về bản đồ chuyên đề và tiến đến việc thành lập bản đồ được đúng cách, phần này sẽ trình bày khái niệm về bản đồ chuyên đề: định nghĩa bản đồ chuyên đề, đặc điểm, cách phân loại bản đồ và các loại bản đồ chuyên đề thường gặp. Mục tiêu Sau khi học xong phần này SV có thể 4 Nắm được khái niệm về bản đồ chuyên đề. 5 Phân biệt được bản đồ chuyên đề và những bản đồ địa lí khác 6 Nắm được các yếu tố nội dung của bản đồ chuyên đề, phân biệt yếu tố chính, yếu tố phụ trên bản đồ. 7 Phân biệt các dạng bản đồ chuyên đề khác nhau Mục lục 1. Định nghĩa bản đồ chuyên đề 2. Nội dung bản đồ chuyên đề và phân loại 1. Định nghĩa bản đồ chuyên đề Tất cả bản đồ địa lí được phân theo đề mục ra làm 2 loại: bản đồ địa lí chung và bản đồ chuyên đề Khi bản đồ địa lý chung thể hiện đồng đều các yếu tố nội dung thì ngược lại, bản đồ chuyên đề bao giờ cũng có sự phân chia rõ rệt nội dung chính cần làm sáng tỏ và yếu tố phụ phục vụ cho việc làm rõ nội dung chính. Khi bản đồ địa lý chung trình bày những yếu tố bên ngoài của đối tượng thì bản đồ chuyên đề đi sâu vào nội dung bên trong của đối tượng. Vì vậy việc vận dụng các phương pháp biểu hiện bản đồ chuyên đề thường ở trình độ phát triển cao hơn. Bản đồ địa lí chung bao gồm bản đồ địa hình (tỷ lệ lớn) và bản đồ địa lí khái quát (tỷ lệ nhỏ). Bản đồ địa hình (topographic map) là bản đồ mà mục tiêu chính là miêu tả và xác định thực thể của bề mặt trái đất một cách trung thực nhất mà nó có thể trong sự giới hạn của tỉ lệ bản đồ. Thực thể này có là tự nhiên hay nhân tạo. Các thực thể được trình bày trên bản đồ địa hình dưới dạng vị trí, hình dạng và cao độ. Bản đồ địa hình thông thường được sử dụng cho nhiều mục tiêu ví dụ như: - Quản lý hành chánh quốc gia - Quân sự - Du lịch và giải trí - Qui hoạch - Quản lý tài nguyên - Địa chính hay định cư - Giáo dục Bản đồ chuyên đề 10 Tran Thi Phung Ha, MSc
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.