Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức)

pdf
Số trang Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức) 6 Cỡ tệp Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức) 205 KB Lượt tải Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức) 2 Lượt đọc Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức) 226
Đánh giá Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức)
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Hướng dẫn ra đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức) Ví dụ đề kiểm tra định kì học kì I - Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức: + Xây dựng 10 câu hỏi trong đề kiểm tra gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận, mỗi câu hỏi 1 điểm; + Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 60% (6 câu); Hình học và đo lường khoảng 40% (4 câu). + Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 40% (4 câu); Mức 2: khoảng 40% (4 câu); Mức 3: khoảng 20% (2 câu). - Thời lượng làm bài kiểm tra: 35 phút. - Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 2: TT 1 2 Chủ đề Số và phép tính Hình học và đo lường Tổng số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Số câu 03 02 01 Câu số 1, 2, 3 4, 7 10 Số câu 01 02 01 Câu số 5 6, 8 9 04 04 02 Tổng số câu 06 04 10 1 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài: 35 phút) 1. Số ? 20 ... 22 ... 24 25 ... ... 28 ... 30 2. Số ? a) Số hạng 5 8 Số hạng 7 6 Số bị trừ 17 14 Số trừ 9 7 Tổng b) Hiệu 3. >; <; = ? 3 + 9 [ ] 12 6 + 8 [ ] 15 8 + 9 [ ] 16 4. Số? 2 Số ? -9 43 + 58 5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 6. Vẽ thêm kim giờ vào các mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng giờ ghi bên dưới: Vẽ đồng hồ kim phút chỉ số Vẽ đồng hồ kim phút chỉ số 12 và không có kim giờ 12 và không có kim giờ 9 giờ 2 giờ 7. Đặt tính rồi tính: 46 + 27 52 – 39 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8. Xem tờ lịch tháng 11 dưới đây rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 3 Thứ hai Tháng 5 Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thứ bảy tuần này là ngày 20 tháng 11. Thứ bảy tuần trước là ngày ............ tháng .............. Thứ bảy tuần sau là ngày ............ tháng ................. 9. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được hai hình tứ giác. 10. Một cửa hàng ngày đầu bán được 23 chiếc máy tính, ngày thứ hai bán được 18 chiếc máy tính. Hỏi hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc máy tính? Bài giải ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ Hướng dẫn chấm: 10 điểm; mỗi bài 01 điểm. 4 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối năm học Toán 2 TT 1 Chủ đề Số và phép tính Số câu Tổng Mức 1 Mức 2 Mức 3 03 03 01 07 01 02 số câu Câu số 2 Hình học và đo lường 3 Số câu 01 Câu số Một số yếu tố thống kê và xác suất Số câu 01 01 Câu số Tổng số câu 04 04 02 10 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối năm học Toán 2 TT 1 Chủ đề Số và phép tính Mức 1 Mức 2 Mức 3 03 02 02 Số câu 01 01 Câu số 3, 5 7 Số câu Tổng số câu 07 Câu số 2 Hình học và đo lường 02 5 3 Một số yếu tố thống kê và xác suất Tổng số câu Số câu 01 01 Câu số 05 03 02 10 6
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.