Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình

pdf
Số trang Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình 3 Cỡ tệp Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình 263 KB Lượt tải Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình 0 Lượt đọc Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình 43
Đánh giá Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆP NÔNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN 4 Trần Xuân Kháng (Thời gian làm bài 40 phút) Bài 1 (4 điểm): Ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng: 1) Trong các số: 306 ; 810 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là: A. 306 B. 810 C. 7259 2) Số thích hợp để viết vào  của A. 27  15 là: 81 B. 15 3) Trong các phân số A. 5 10 24 B. D. 425 C. 81 D. 3 10 25 30 15 5 ; ; ; , phân số bằng là: 24 40 45 42 8 15 42 C. 25 40 D. 30 45 4) Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, năm đó thuốc thế kỷ thứ mấy ? A. IX B. XVII C. XVIII D. XIX Bài 2 (1 điểm): Cho hình thoi (như hình bên). Tính diện tích của hình thoi đó. Bài 3 (3 điểm): 4cm 3cm 1) Tính. (1 điểm) a) 6 13  17 17 b) 5  8 20 2) Tìm y. (2 điểm) a) 5 2 y 7 3 b) 2 2  y  1 9 3 Bài 4 (2 điểm): Trong đợt quyên góp ủng hộ xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 56000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tiền của lớp 4B bằng 3 số tiền của lớp 4A. 5 PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆP NÔNG BIỂU ĐIỂM KTĐK CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN 4 Trần Xuân Kháng Bài 1 (4 điểm): Học sinh ghi vào giấy kiểm tra đúng mỗi câu được 1 điểm: 1) B. 810 2) A. 27 3) C. 25 40 4) D. XIX Bài 2 (1 điểm): Học sinh tính đúng diện tíc hình thoi như sau được 1,0 điểm Diện tích hình thoi đó là: (3 x 2) x (4 x 2) : 2 = 24 (cm2 ) Hoặc: Diện tích hình thoi đó là: (3+3) x (4+4) : 2 = 24 (cm2 ) * Nếu học sinh tính là: 6 x 8 : 2 = 24 (cm2) (0,75 điểm) Nếu học sinh chỉ ghi đáp án là: 24 cm2 (0,5 điểm) Bài 3 (3 điểm): 1) Tính. (1 điểm) - Tính đúng mỗi ý được 0.5 điểm a) 6 13 6  13 19 =   17 17 17 17 b) 5  8 5  8 40 =  2 20 20 20 * Lưu ý: Mối bước tính đúng cho 0,25 điểm; riêng ý b, học sinh không rút gọn vẫn cho điểm tối đa. 2) Tìm y. (2 điểm) - Tính đúng mỗi ý được 1,0 điểm 5 2 y 7 3 2 5 y = : 3 7 14 y = 15 b) a) (0,5 điểm) (0,5 điểm) 2 2  y  1 9 3 2 5 y 9 3 5 2 y  3 9 13 y 9 (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Bài 4 (2 điểm): Ta có sơ đồ: Bài giải ? đồng Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần) 4A 4B 56000 đồng ? đồng (0,25đ) (0,25đ) Số tiền lớp 4A quyên góp được là: 56000 : 2 x 5 = 140000 (đồng) (0,75đ) Số tiền lớp 4B quyên góp được là: 140000 – 56000 = 84000 (đồng) (0,5đ) Đáp số: 4A: 140000 đồng 4B: 84000 đồng (0,25đ) * Lưu ý: HS có thể tìm số tiền của lớp 4B trước đúng vẫn cho điểm tối đa. - Hs làm đúng lời giải, đúng phép toán nhưng sai kết quả hoặc sai đơn vị: cho một nửa số điểm của ý đó. - Hs làm đúng lời giải, sai phép toán và kết quả: không cho điểm.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.