Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

pdf
Số trang Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh 127 KB Lượt tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh 1 Lượt đọc Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh 30
Đánh giá Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP MÓNG CÁI BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG Năm học 2014 – 2015 MÔN: KHOA HỌC LỚP 4 Họ, tên ............................................... (Thời gian 40 phút, không kể thời gian phát đề) Lớp 4...... Điểm Nhận xét của giáo viên ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… A. Trắc nghiệm (6 điểm) (Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng nhất) Câu 1: Nêu nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? A. Khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông B. Bụi C. Vi khuẩn D. Tất cả các ý trên Câu 2: Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn? A. Thìa bằng nhựa nóng hơn B. Thìa bằng kim loại nóng hơn C. Cả hai thìa đều nóng như nhau D. Cả hai thìa đều không nóng Câu 3: Âm thanh do đâu phát ra? A. Do các vật va đập với nhau B. Do các vật rung động C. Do uốn cong các vật D. Do nén các vật Câu 4: Những chất nào cần thiết cho sự sống của thực vật? A. Nước, chất khoáng B. Không khí C. Ánh sáng D. Tất cả các ý trên Câu 5: Loài vật cần ánh sáng để làm gì? A. Di chuyển B. Tìm thức ăn, nước uống C. Phát hiện những nguy hiểm cần tránh D. Tất cả các ý trên Câu 6: Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu? A. 350C B. 360C C. 370C D. 380C Câu 7: Trong quá trình hô hấp, thực vật thải ra khí nào? A. Khí các-bô-níc B. Khí ni-tơ C. Khí ô-xi D. Tất cả các ý trên Câu 8: Thành phần nào dưới đây quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật? A. Khí ni-tơ B. Khí các-bô-níc C. Khí mê-tan D. Khí ô-xi Câu 9: Nhờ đâu lá cây lay động được? A. Nhờ có gió B. Nhờ có khí ô-xi C. Nhờ có hơi nước D. Nhờ có khí các-bô-níc Câu 10: Quá trình quang hợp diễn ra vào khi nào? A. Ban đêm. B Ban ngày C. Cả ngày lẫn đêm D. Tất cả sai Câu 11: Động vật cần gì để sống và phát triển bình thường được? A. Không khí, thức ăn B. Nước uống C. Ánh sáng D. Tất cả các ý trên Câu 12: Động vật ăn gì để sống? A. Thực vật, thịt, sâu bọ. B. Thực vật, thịt, tạp. C.Thực vật, thịt, sâu bọ, tạp D.Thực vật, sâu bọ, tạp. B. Phần tự luận (4 điểm) Câu 1 (1 điểm) Điền các từ: phát triển, khô hạn, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các loại cây khác nhau có nhu cầu ………….... khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được ……….. Cùng một cây, trong những giai đoạn…………………....... khác nhau cần những lượng nước khác nhau. Câu 2 (2 điểm) Nêu những nguyên nhân làm môi trường bị ô nhiễm. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ..................................................................... ……………………………………………… Câu 3. (1 điểm) Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. PHÒNG GD&ĐT TP MÓNG CÁI ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHỌC LỚP 4 Năm học 2014 - 2015 (Giáo viên khi chấm bài cần thống nhất đáp án trong tổ đáp án và biểu điểm chấm ) I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 D. Tất cả các ý 0,5đ 2 B.Thìa bằng kim loại nóng hơn 0,5đ 3 B. Do các vật rung động 0,5đ 4 D. Tất cả các ý trên 0,5đ 5 D. Tất cả các ý trên 0,5đ 6 C. 370C 0,5đ 7 A. Khí các-bô-níc 0,5đ 8 D. Khí ô-xi 0,5đ 9 A. Nhờ có gió 0,5đ 10 B. Ban ngày 0,5đ 11 D. Tất cả các ý trên 0,5đ 12 C.Thực vật ,Thịt, sâu bọ, tạp 0,5đ TỔNG CỘNG 6 điểm B. Phần tự luận (4 điểm) Câu 1 (1 điểm) Điền các từ: phát triển, khô hạn, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các loại cây khác nhau có nhu cầu (nước) khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được (khô hạn). Cùng một cây, trong những giai đoạn (phát triển) khác nhau cần những lượng nước khác nhau. Câu 2 (2 điểm) Nêu những nguyên nhân làm môi trường bị ô nhiễm. (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm ) 1. Vứt rác bừa bãi. 2. Khí thải của các nhà máy, xí nghiệp. 3. Khói bụi của phương tiện giao thông. 4. Sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất trong nông nghiệp… Câu 3. (1 điểm) Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật? HẤP THỤ MẶT TRỜI Khí Các-bô-níc Nước Các chất khoáng THẢI RA Khí Ô-xi THỰC VẬT Hơi nước Các chất khoáng khác
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.