Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai

pdf
Số trang Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai 6 Cỡ tệp Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai 330 KB Lượt tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai 0 Lượt đọc Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai 14
Đánh giá Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trường Tiểu học Bản Cầm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Họ tên …………………...................... Môn: Lịch sử - Khoa học 4 Lớp 4..... Năm học 2014-2015 Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên Câu 1 (1 điểm): Khí duy trì sự cháy là: a. Ô-xi b. Ni-tơ c. Các-bô-níc d. Tất cả các khí trên. Câu 2 (1 điểm): Âm thanh phát ra là : a. Do các vật va đập với nhau. b. Do các vật rung động. c. Do uốn ong các vật. d. Do nén các vật. Câu 3 (0,5 điểm): Âm thanh có thể truyền qua a. Chất lỏng và chất rắn b. Chất khí và chất rắn c. Chất rắn, chất lỏng và chất khí Câu 4 (0,5 điểm): Vật nào sau đây tự phát ra ánh sáng? a. Trái đất c. Mặt trăng. b. Mặt trời d. Cả ba vật kể trên. Câu 5 (1 điểm): Theo em, điều gì xảy ra nếu Mặt Trời không chiếu sáng? Câu 6 (1 điểm): Nhiệt độ cơ thể của người khoẻ mạnh là bao nhiêu? a. 36oC b. 37 oC c. 38oC Câu 7 (0,5 điểm): Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng. Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai. a. Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt. b. Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước. Câu 8 (1 điểm): Thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì? a. Thực vật hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi b. Thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc c. Thực vật hấp thụ khí ni-tơ và thải ra khí ô-xi Câu 9 (0,5 điểm): Trong hình bên, người nông dân đang sử dụng tấm ni lông để chống rét cho cây? Vì sao không dùng loại ni lông tối màu để che cho cây? ………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………......... ....................................... Câu 10 (1 điểm): Trong quá trình sống động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì? a. Động vật lấy khí ô-xi và thải ra nước b. Động vật lấy khí ô-xi , nước, các chất hữu cơ và thải ra nước tiểu, khí các-bô-níc và các chất thải. c. Động vật lấy các chất vô cơ và thải ra chất hữu cơ. Câu 11 (1 điểm): Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. Lá ngô Châu chấu Ếch Câu 12. (1,5 điểm): Hãy điền từ thích hợp vào chỗ … trong các sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây: a) Cỏ … … Sâu … Cá Con người b) c) Gà Con người ĐÁP ÁN Câu 1(1 điểm): Khí duy trì sự cháy là: a. Ô-xi b. Ni-tơ c. Các-bô-níc d. Tất cả các khí trên. Câu 2(1 điểm): Âm thanh phát ra là: a. Do các vật va đập với nhau. b. Do các vật rung động. c. Do uốn ong các vật. d. Do nén các vật. Câu 3 (0,5 điểm): Âm thanh có thể truyền qua a. Chất lỏng và chất rắn b. Chất khí và chất rắn c. Chất rắn, chất lỏng và chất khí Câu 4 (0,5 điểm): Vật nào sau đây tự phát ra ánh sáng? a. Trái đất c. Mặt trăng. b. Mặt trời d. Cả ba vật kể trên. Câu 5 (1 điểm): Theo em, điều gì xảy ra nếu Mặt Trời không chiếu sáng? - Khắp nơi tối đen như mực, không nhìn thấy mọi vật - Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. - Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy, đóng băng. - Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống. Câu 6 (1 điểm): Nhiệt độ cơ thể của người khoẻ mạnh là bao nhiêu? a. 36oC b. 37 oC c. 38oC Câu 7 (0,5 điểm): Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng. Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai. Đ a. Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt. S b. Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước. Câu 8 (1 điểm): Thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì? d. Thực vật hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi e. Thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc f. Thực vật hấp thụ khí ni-tơ và thải ra khí ô-xi Câu 9 (0,5 điểm): Trong hình bên, người nông dân đang sử dụng tấm ni lông màu trắng để chống rét cho cây. Vì sao không dùng loại ni lông tối màu để che cho cây? Nếu dùng ni lông tối màu sẽ làm cho cây không hấp thụ được ánh sáng mặt trời , cây sẽ không được sưởi ấm. Câu 10 (1 điểm): Trong quá trình sống động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì? c. Động vật lấy khí ô-xi và thải ra nước d. Động vật lấy khí ô-xi , nước, các chất hữu cơ và thải ra nước tiểu, khí các-bô-níc và các chất thải. e. Động vật lấy các chất vô cơ và thải ra chất hữu cơ. Câu 11 (1 điểm): Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. Châu chấu Lá ngô Ếch Câu 12 (1,5 điểm): Hãy điền từ thích hợp vào chỗ … trong các sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây: a) Cỏ Thỏ Con người b) Lá c) Cỏ Sâu Cá Gà Con người
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.