Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

pdf
Số trang Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam 104 KB Lượt tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam 0 Lượt đọc Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam 13
Đánh giá Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Trường TH Hứa Tạo Họ và tên:......................................... Lớp:.................................................. Năm học: 2014 - 2015 Điểm: KIỂM TRA CUỐI KÌ II Môn: Tin học - Quyển 2 Thời gian : 30 phút. Ngày kiểm tra: / /2015 Nhận xét: I, Lý thuyết: (5 điểm) 1, Khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất: (1 điểm) Câu 1: Màn hình làm việc của Logo gồm: A, Màn hình chính. B, Cửa sổ lệnh C, Cả a, b đúng Câu 2: Lệnh Bye trong phần mềm Logo sẽ: A, Thoát khỏi phần mềm. B, Xóa màn hình chính C, Ẩn bút. Câu 3: Để trình bày chữ đậm, em nhấn tổ hợp phím nào? A, Ctrl + A B, Ctrl + B C, Ctrl + C Câu 4: Em học nhạc với phần mềm nào? A, Tidy Up B, Encore C, Learning Math 4 2, Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh: (2 điểm) A, Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng.................................. B, Phím Delete dùng để xóa chữ................................... con trỏ soạn thảo. C, Để chọn toàn bộ văn bản em nhấn tổ hợp phím………………………. D, Nháy chuột vào nút lệnh B để trình bày kiểu chữ.................................. 3, Em hãy ghép mỗi lệnh trong cột bên trái với hành động của bút vẽ trong cột bên phải để được giải thích đúng: (1 điểm) Lệnh Hành động của bút vẽ 1, RT k a, Lùi n bước. 2, BK n b, Hạ bút. 3, HT c, Quay phải k độ 4, PD d, Ẩn bút. 4, Dùng lệnh lặp Repeat trong phần mềm Logo để viết lệnh vẽ các hình sau: (1 điểm) Hình tam giác: Mỗi cạnh dài 100 bước. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ----------------------Hết------------------------ II, Thực hành: 1, Em hãy gõ đoạn thơ theo mẫu dưới đây: (3 điểm) Bác Hồ ở chiến khu Một nhà sàn đơn sơ vách nứa, Bốn bên suối chảy cá bơi vui Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi. Theo Nguyễn Đình Thi 2, Dùng lệnh Logo vẽ hình theo mẫu sau: (2 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015 QUYỂN 2 Đề 1: I, Lý thuyết: 1/ Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 2/ A, Hình tam giác. B, Bên phải C, CTRL + A D, Đậm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 3/ 1-c 2-a 3-d 4-b Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 4/ Repeat 3 [FD 100 RT 120] II, Thực hành: 1/ Gõ đúng mỗi dòng được 0,5 điểm. Sai một lỗi trừ 0,25 điểm. 2/ Vẽ hình đúng được 2 điểm. Thiếu cạnh trên hình trừ 0,25 điểm.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.