Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai 6 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai 239 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai 20
Đánh giá Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Bản Cầm, Lào Cai
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Trường Tiểu học Bản Cầm Họ tên …………………...................... Lớp 4..... ĐỀ LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Môn Toán 4 Năm học 2014-2015 Thời gian: 40 phút Nhận xét của giáo viên Điểm TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 (1 điểm) Phép cộng 24675 + 45327 có kết quả là: a. 699912 b. 69902 c. 70002 d. 60002 Câu 2 (1 điểm): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là: a. 52 84 b. 25 84 c. 52 804 d. 52 408 Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = .......dm2 là: a. 58 b. 508 c. 580 d. 5008 Câu 4 (1 điểm): Có 14 túi gạo nếp và 16 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 300 kg. Biết rằng trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kg gạo mỗi loại? a. 300 kg gạo tẻ và 30 kg gạo nếp b. 300 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp c. 30 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp d. 160 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp TỰ LUẬN Câu 5 (1 điểm): Đặt tính rồi tính a/ 123 347 + 84 015 b/ 39 721 - 24 816 c/ 3144 : 24 d/ 435 x 213 Câu 6 (2 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất a/ 45+127+55+303 b/ 127 x 45 + 127 x 54 + 127 Câu 7 (1 điểm): Hình thoi có số đo các đường chéo lần lượt là: 40 cm và 30 cm thì diện tích của hình thoi là bao nhiêu? Câu 8 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 100m. Chiều rộng hình chữ nhật 2 bằng chiều dài. 3 a. Tính diện tích của thửa ruộng. b. Người ta trồng rau trên thửa ruộng. Cứ 5 m2 thì thu được 15 kg rau. Hỏi thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ rau? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: ý c (1 điểm): Câu 2: ý a (1 điểm): Câu 3: ý b (1 điểm): Câu 4: ý d (1 điểm): TỰ LUẬN Câu 5 (1 điểm): Đặt tính rồi tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm a/ 207362 b/ 14905 c/ 131 d/ 92655 Câu 6 (2 điểm): Mỗi phần làm đúng được 1 điểm a/ 45+127+55+303 = (45+55) + (127+303) = 100 + 430 = 530 b/ 127 x 45 + 127 x 54 + 127 = 127 x ( 45 + 54 + 1) = 127 x 100 = 12700 Câu 7 (1 điểm): Diện tích của hình thoi là (40 x 30): 2 = 600 (cm2) Đáp số: 600 cm2 (0,25 điểm) (0,5điểm) (0,25 điểm) Câu 8 (2 điểm): Mỗi phần a, b đúng được 1 điểm a/ Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần) Chiều rộng hình chữ nhật là: 100: 5 x 2 = 40(m) Chiều dài hình chữ nhật là: 100 – 40 = 60 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400(m2) b) Số rau thu hoạch trên thửa ruộng đó là: 2400: 5 x 15 = 7200(kg) Đổi 7200kg = 72 tạ Đáp số: 2400m2 và 7200 kg
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.