Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 64 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 46
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1. Đất trồng - Đất nào giữ nước tốt nhất ? Câu 1 0,5 2. Phân bón Loại phân nào dễ tan trong nước ? Câu 2 0,5 3. Giống cây trồng Điều kiện để bảo quản hạt giống tốt Câu 7 1,5 4. Phòng trừ sâu bệnh - Nêu trình tự biến thái của côn trùng Câu 3 - Nêu ưu, nhược điểm phòng trừ bằng phương pháp hoá học. Ở địa phương Câu 9 em thực hiện như thế nào? 0,5 1,0 5. Kĩ thuật gieo trồng - Nêu ưu, nhược điểm của các cách Câu 8 tưới nước cho cây 2 6. Kĩ thuật gieo trồng chăm sóc cây rừng. Câu 6 Chăm sóc cây rừng 1,5 7. Khai thác và bảo vệ rừng 1 - Khai thác trắng là gì? Câu 4 -Ở địa phương em đã thực hiện biện Câu 10 pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng 1,5 0,5 8. Nhân giống vật nuôi Mục đích chọn giao phối Câu 5 0,5 3 5 2 Tổng số câu 5 2,5 Tổng % điểm 25% 2 50% 2,5 25% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5). Câu 1. Đất nào giữ nước tốt nhất? A. Đất cát B. Đất pha cát C. Đất sét D. Đất thịt nặng Câu 2. Loại phân nào dễ tan trong nước? A. Phân hữu cơ B. Phân đạm C. Phân lân D. Phân vi sinh Câu 3.Trình tự biến thái của côn trùng : A. Trứng - Nhộng - Sâu non - Sâu trưởng thành. B. Trứng - Sâu trưởng thành - Sâu non - Nhộng. C. Sâu non - Nhộng - Trứng - Sâu trưởng thành. D. Trứng - Sâu non - Nhộng - Sâu trưởng thành. Câu 4. Khai thác trắng là gì? A. Chặt toàn bộ cây trong 4 lần. B. Chặt cây già. C. Chặt toàn bộ cây trong 1 lần. D. Chặt toàn bộ cây trong 2 lần. Câu 5. Mục đích của chọn giao phối là gì? A.Tăng nhanh đàn vật nuôi. B. Phát huy tác dụng của chọn lọc vật nuôi. C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi. D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi. Câu 6. Hãy chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống của các câu sau để được câu trả lời đúng. 3 cây hoang dại cây bị sâu bệnh cây yếu dọn cỏ ở gốc cây thiếu cây cây con 1. Phát quang nhằm chặt bỏ ........................ 2. Làm cỏ để ........................, loại bỏ........................ 3. Tỉa dặm cây để loại bỏ ........................ và bổ sung chỗ ........................ II. Tự luận (6 điểm) Câu 7. Hãy nêu điều kiện để bảo quản hạt giống tốt? Câu 8. Nêu ưu, nhược điểm của cách tưới nước cho cây trồng? Câu 9. Hãy nêu ưu, nhược điểm của phòng trị sâu bệnh bằng biện pháp hoá học. Cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật nào để phát huy tốt hiệu quả phòng trừ của phương pháp này? Câu 10. Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng? 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.