Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 3 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 74 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 10
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 2(Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các cấp độ tư duy Nội dung chủ đề (Mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu A. Hiểu biểu hiện của lòng khoan Câu hỏi 1TN dung. (0,5 điểm) B. Hiểu biểu hiện của đoàn kết, tương Câu hỏi 2 TN trợ. (0,5 điểm) C. Phân biệt được ý kiến đúng hoặc Câu hỏi 3TN sai về truyền thống gia đình, dòng họ. (1 điểm) D. Nhận biết được biểu hiện của một Câu hỏi 4 TN số phẩm chất đạo đức đã học (1 điểm) E. Nêu được thế nào là gia đình văn Câu hỏi 1 TL hoá. (1 điểm) G. Tìm một số biểu hiện của sự thiếu Câu hỏi 2 TL tự trọng (1 điểm) H. Hiểu vai trò của con cái trong gia Câu hỏi 3 TL đình. (2 điểm) Vận dụng I. Tìm cách ứng xử trong những tình Câu hỏi 4 (3 huống liên quan đến phẩm chất đoàn điểm) kết, tương trợ. Tổng số câu hỏi 2 5 1 Tổng điểm 2 5 3 Tỉ lệ 20% 50% 30% B. NỘI DUNG ĐỀ I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng khoan dung? (khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) A. Bỏ qua tất cả khuyết điểm của bạn vì thương bạn. B. Tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác có thói quen, sở thích khác với mình. C. Nhẹ nhàng nhắc nhở khi bạn làm điều gì không đúng. D. Khi bạn có khuyết điểm thì phê bình gay gắt để giúp bạn tiến bộ. Câu 2 (0,5 điểm) Em tán thành ý kiến nào dưới đây về sự đoàn kết, tương trợ đối với bạn bè? (khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) A. Đoàn kết với bạn cùng sở thích thì mới thú vị. B. Đoàn kết với bạn có học lực và hoàn cảnh như mình thì mới có sự bình đẳng. C. Đoàn kết, tương trợ không nên có sự phân biệt nào. D. Chỉ nên đoàn kết với những người có thể giúp đỡ mình. Câu 3 (1 điểm) Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau: A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có truyền thống gì đáng tự hào. B. Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ trước. C. Truyền thống là những gì đã lạc hậu. D. Phát huy truyền thống gia đình, dòng họ là góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc. Câu 4 (1 điểm) Hãy nối một ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho đúng nhất: A B a. Anh Minh là cán bộ quân đội. Nhân ngày 20/11, anh 1. Yêu thương con người đến thăm cô giáo cũ đã dạy anh hồi cấp 1. b. Tùng luôn đi học đúng giờ, học và làm bài đầy đủ. 2. Tự tin c. Lân luôn tự giác làm tốt công việc của mình không để 3. Đoàn kết, tương trợ thầy cô và cha mẹ phải nhắc nhở. d. Một cụ già đi đường trơn bị ngã, Nga đỡ cụ dậy 4. Tôn sư trọng đạo và đưa cụ về nhà. 5. Kỷ luật 6. Tự trọng ….. nối với …… ….. nối với …… ….. nối với …… ….. nối với …… II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1 (1 điểm) Em hãy cho biết thế nào là gia đình văn hoá? Câu 2 (1 điểm) Em hãy nêu 4 biểu hiện của sự thiếu tự trọng. Câu 3 (2 điểm) Theo em, con cái có ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình? Câu 4 (3 điểm) Em sẽ xử sự như thế nào trong những tình huống sau: a/ Trong lớp em có một bạn nhà rất nghèo, không có đủ điều kiện học tập. b/ Một bạn ở tổ em bị ốm, phải nghỉ học. c/ Có 2 bạn ở lớp em cãi nhau và giận nhau.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.