Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2) 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2) 42 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2) 4
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận (Đề 2)
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN MỸ THUẬT, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 2: Vẽ một bức tranh đề tài "Cuộc sống quanh em" * Yêu cầu: - Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 với những hoạt động khác nhau thể hiện cuộc sống quanh em về gia đình, nhà trường, xã hội. - Hình ảnh: + Gia đình: cảnh sinh hoạt gia đình. + Nhà trường: đi học, học nhóm, các hoạt động ngoại khóa của trường. + Xã hội: trồng cây, giữ gìn vệ sinh môi trường, các hoạt động vui chơi lành mạnh. - Màu sắc: Theo ý thích - Chất liệu: Tự chọn. ĐÁP ÁN Đáp án - Vẽ đúng theo yêu cầu nội dung. - Bố cục chặt chẽ, hợp lí. - Hình ảnh, màu sắc đẹp, sinh động. - Vẽ đúng theo yêu cầu đề bài. - Bố cục cân đối. - Hình ảnh, màu sắc đẹp. - Vẽ chưa đúng theo yêu cầu đề bài. - Bố cục chưa hợp lí. - Hình ảnh, màu sắc chưa đẹp. - Vẽ không đúng theo yêu cầu đề bài. - Bài vẽ chưa hoàn chỉnh. - Bố cục rời rạc. - Vẽ màu chưa đều, chưa xong. Hướng dẫn chấm, biểu điểm 9 - 10 điểm 7 - 8 điểm 5 - 6 điểm Dưới 5 điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.