Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 6 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 73 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 1
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7 Đề số 2 A. MỤC TIÊU Học kì I - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau: . Mục đích khi tham gia hoạt động Thể dục thể thao. . Nguyên nhân và cách phòng ngừa chấn thương trong hoạt động Thể dục thể thao. . Khẩu lệnh của nội dung đội hình đội ngũ. . Cách thức thực hiện đội hình 0-2-4. . Thực hành của bài thể dục phát triển chung với cờ. B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) STT 1 Nội dung / chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Mục đích cơ bản và quan trọng I.1.(0,4đ) nhất khi tham gia hoạt động Thể dục thể thao. 2 Nguyên nhân và cách phòng ngừa I.2.(0,4đ) chấn thương trong hoạt động Thể dục thể thao. 3 Đội hình đội ngũ 4 Đội hình 0-2-4 . 5 Thể dục phát triển chung với cờ I.4.(0,4đ) 5.(0,4đ) I.3.(0,4đ ) II.(8,0đ ) 6 Tổng điểm 0,8điểm 0,8điểm C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA - Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh. 8,4điểm - Trước khi kiểm tra, GV phổ biến mục nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động , ôn bài( nếu cần ). - Chỉ kiểm tra những HS có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ. - Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập. - Phần kiểm tra thực hành giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh. - Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể thống nhất và điều chỉnh biểu điểm cho phù hợp. D. NỘI DUNG ĐỀ Phần I: Lý thuyết (2,0điểm ). Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời . 1. Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện Thể dục thể thao là: A.Phát triển chiều cao. B. Nâng cao sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực. C. Phát triển trí tuệ. D. Phát triển năng lực bản thân. 2. Để tiến hành tập luyện cho tốt các em nên: A. Tâp phù hợp với khả năng và sức khoẻ. B. Tập từ nặng đến nhẹ. C. Không cần khởi động mà tập luyện luôn. D. Ăn nhiều,uống nhiều trước khi tập. 3. Khi thực hiện động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung thì nhịp nào hít vào và nhịp nào thở ra? A Các nhịp lẻ hít vào, các nhịp chẵn thở ra. B. Các nhịp chẵn hít vào, các nhịp lẻ thở ra. C. Các nhịp lẻ hít vào, thở ra không theo nhịp. D. Hít vào không theo nhịp, các nhịp chẵn thở ra. 4. Điền các cụm từ vào chỗ … cho đúng với các khẩu lệnh. 1. " Theo số đã điểm - ..........". 2. " Về vị trí cũ - ...........". 3. " Nhìn phải - ................". 4. " Nhìn trước - ..................". 5. " Chúc thầy( cô ) -................" 5. Hãy khoanh tròn hoặc gạch chân vào dấu sao(* ) cho đúng khi thực hiện đội hình 0 -2 - 4. 4...*...*...*...*...*... 2...*...*...*...*...*... 0...*...*...*...*...*... Giáo viên Chú ý: Mỗi dấu * là ứng với một bước chân. Phần II . Thực hành ( 8,0điểm) Em hãy tập bài thể dục phát triển chung với cờ theo nhịp hô hoặc theo nhịp nhạc. 4. Đáp án và điểm đánh giá Phần I: Lý thuyết (2,0điểm, mỗi ý đúng được 0,4điểm ) 1. Đáp án đúng là B 2. Đáp án đúng là A 3. Đáp án đúng là A 4. Đáp án đúng là: (1). Điền là: bước (2). Điền là: bước (3). Điền là: thẳng (4). Điền là: thẳng (5). Điền là: khoẻ 5. Đáp án đúng là: Số 0 là đứng tại chỗ . Số 2 là bước 2 bước ( khoanh tròn ở ngôi sao(*) thứ 2 ) Số 4 là bước 4 bước ( khoanh tròn ở ngôi sao(*) thứ 4 ) 4...*...*...*...(*)...*.. 2...*...(*)...*...*...*... (0)...*...*...*...*...*... GV Phần II: Thực hành ( 8,0 điểm ) Tập bài thể dục phát triển chung với cờ theo nhịp hô hoặc theo nhịp nhạc. * Đáp án: Yêu cầu kĩ thuật Điểm Thuộc bài, tập liên hoàn không bị vấp nhịp và khớp với 4 nhịp hô hoặc nhịp nhạc, đúng thứ tự các nhịp. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác: Kĩ thuật của tay, chân, 3 đầu, thân mình. Tập động tác đẹp ( Tư thế của tay, chân, đầu, thân mình ), 1 mắt nhìn theo tay, nét mặt vui, tươi. Tổng điểm 8,0 * Điểm đánh giá: - Điểm 7-8: Bài tập trôi chảy,đúng thứ tự, đúng kỹ thuật, động tác đẹp. - Điểm 5-6: Bài tập trôi chảy,đúng thứ tự ,đúng kỹ thuật, động tác tương đối đẹp. - Điểm 3-4: Bài tập trôi chảy tương đối đúng thứ tự và đúng kỹ thuật. Một vài động tác chưa đẹp. - Điểm 1-2: Quên 1-2 động tác và tập động tác chưa đúng kỹ thuật. Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên có thể tự điều chỉnh cho hợp lý.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.