Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4) 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4) 42 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4) 1
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - THCS Nghĩa Tân, Hà Nội (Đề 4)
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN MỸ THUẬT, LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề số 4: Vẽ tranh đề tài Tự do. Màu sắc tùy chọn Chất liệu, màu sắc: Tùy chọn * Mục đích kiểm tra: - Đánh giá kết quả học qua một học kì. - Từ đó bồi dưỡng những học sinh còn yếu và phát huy những học sinh có năng khiếu. - Qua bài vẽ, học sinh bộc lộ khả năng của mình. * Đáp án và cho điểm Hướng dẫn chấm 1. Loại giỏi Điểm 9 - 10 điểm Bố cục đẹp, cân đối hài hòa, hình ảnh chính, phụ rõ ràng, sinh động, màu sắc đẹp có đậm nhạt, phù hợp nội dung đề tài. Thể hiện được kĩ năng làm bài. 2. Loại khá 7 - 8 điểm Bố cục cân đối, có chính phụ rõ ràng, nội dung hình ảnh, màu sắc sinh động, thống nhất - rõ nội dung đề tài. 3. Loại trung bình Nêu được nội dung đề tài. Bố cục chưa cân đối, chưa có trọng tâm. 5 - 6 điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.