Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6 34 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6 10
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 6
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN MỸ THUẬT, LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 6: Vẽ tranh đề tài tự do - Vẽ trên khổ giấy A4, màu sắc tự chọn * Yêu cầu: + Phát huy được trí tưởng tượng sáng tạo của học sinh. + Học sinh lựa chọn được đề tài theo ý thích. + Vẽ được tranh có bố cục rõ nội dung, màu sắc đẹp. * Đáp án và cho điểm - Vẽ đúng yêu cầu đề bài rõ nội dung chủ đề 2 điểm - Hình vẽ sinh động, bố cục tốt. 4 điểm - Bài vẽ sạch đẹp sáng tạo, màu sắc đậm nhạt tốt 4 điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.