Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7 34 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7 11
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I trường THCS Phù Lỗ môn Mỹ thuật lớp 6 - Đề số 7
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN MỸ THUẬT, LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 7: Vẽ trang trí đường diềm - Vẽ trên khổ giấy A4, màu sắc tự chọn * Yêu cầu: Học sinh biết cách trang trí đường diềm theo ý thích, biết vận dụng các cách sắp xếp trang trí vào bài và tập vẽ màu theo hòa sắc nóng lạnh. Vẽ và tô được đường diềm theo đúng yêu cầu. * Đáp án và cho điểm - Vẽ đúng yêu cầu đề bài. 2 điểm - Bố cục hình mảng, họa tiết đẹp, sắp xếp theo nguyên 4 điểm tắc trang trí. - Màu sắc đẹp nổi bật. 3 điểm - Bài vẽ sạch đẹp sáng tạo. 1 điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.