Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa 122 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa 2
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử phòng Giáo dục Cam Ranh - Khánh Hòa
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH KHÁNH HOÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : (2đ) 1. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là: A. Bóc lột tô thuế B. Cống nạp nặng nề C. Đồng hoá nhân dân ta D. Chia ra để trị 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra vào năm: A. 248 B. 542 C. 722 D. 776 3. Nét độc đáo của văn hoá Chămpa là: A. Tháp Chăm B. Chữ viết C. Tôn giáo D. Không có 4. Người lãnh đạo nhân dân huyện Tượng Lâm đấu tranh giành độc lâp là: A. Mai Thúc Loan B. Khu Liên C. Lý Bí D. Phùng Hưng Câu 2: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng (2đ) A (Thời gian) B (Sự kiện lịch sử) 1. Năm 544 a) Hai Bà Trưng hy sinh 2. Năm 722 b) Cuộc kháng chiến chống quân Lương thắng lợi 3. Tháng 3/43 c) Lý Bí lên ngôi hoàng đế 4. Năm 550 d) Khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ II. Tự luận: (6đ) Câu 3: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - thế kỉ VI có gì thay đổi? (2đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 4: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Vì sao các hào kiệt hưởng ứng sôi nổi cuộc khởi nghĩa? Em có suy nghĩ gì về việc Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân? (4đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.