Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1) 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1) 44 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1) 2
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Thể dục trường THCS Phủ Lỗ - Hà Nội (Đề 1)
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG THCS PHỦ LỖ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI MÔN THỂ DỤC, LỚP 6 Đề số 1 Em hãy thực hiện động tác bật xa đã học (có tính thành tích) 1. Tổ chức và phương pháp - Chuẩn bị đệm hoặc hố nhảy xa có cát (được xới xốp), cuốc, xẻng, trang cát. Có thước đo, kẻ vạch giới hạn, bàn ghế cho giáo viên. - Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể thực hiện thử 1-2 lần (bật xa). - Mỗi nhóm kiểm tra từ 3 đến 5 học sinh theo thứ tự qui định. 2. Đáp án và biểu điểm - Điểm 9 – 10. Thực hiện đúng động tác; Thành tích: tối thiểu 1,85m (nam); tối thiểu 1,70m (nữ); - Điểm 7 – 8. Thực hiện đúng động tác tuy nhiên còn sai sót nhỏ; Thành tích: từ 1,65 đến 1,70m (nam) ; từ 1,55 đến 1,60m (nữ); - Điểm 5 – 6. Thực hiện cơ bản đúng động tác; Thành tích: từ 1,55 đến 1,65m (nam) ; từ 1,50 đến 1,60m (nữ); - Điểm 3 – 4. Thực hiện chưa đúng động tác; Thành tích: thấp hơn so với điểm 5 - 6 - Điểm 1 – 2. Không thực hiện được động tác; Thành tích: thấp hơn so với điểm 5 - 6 Chú ý: Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.