Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) 55 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) 22
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2)
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ DIÊN KHÁNH - TỈNH KHÁNH HÒA Đề số 2. I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5). Câu 1. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxít: A. Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản (tôm, cua ốc). B. Trồng nhiều ngô, rau, đậu.. C. Trồng nhiều ngô, khoai, sắn... D. Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm... Câu 2. Không nên làm chuồng theo hướng Đông - Bắc vì: A. Ít ánh sáng B. Ít gió C. Gió lạnh. D. Gió nóng Câu 3. Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm? A. Bệnh giun sán. B. Bệnh cá thường nổi đầu vào mùa hè C. bệnh ghẻ lở ở vật nuôi. D. Bệnh dịch tả lợn Câu 4. Nuôi thuỷ sản nước ta tập trung vào mấy nhiệm vụ chính? A. Bốn. B. Ba. C. Hai. D. Một. Câu 5. Thức ăn tôm, cá gồm những loại nào? A. Thức ăn tự nhiên. B. Thức ăn nhân tạo. C. Cám bã, thức ăn hỗn hợp. 1 D. Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo. Câu 6. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được câu trả lời đúng. độ thông thoáng , độ ẩm, nhiệt độ, không khí Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có (1)............ thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè) (2)..................... trong chuồng thích hợp (khoảng 60-75%) (3).................... tốt nhưng phải không có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi, lượng khí độc trong chuồng (amoniac, hidrosunfua) ít nhất. Câu 7. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng. Công việc và thời điểm kiểm tra ao nuôi tôm, cá. A B 1. Kiểm tra đăng cống a. Buổi sáng. 2. Kiểm tra màu nước, thức ăn và b. mùa mưa lũ. hoạt động của tôm cá c. Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao. 3.Xử lý cá nổi đầu II. Tự luận ( 6 điểm) Câu 8. Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá? Câu 9. Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Nêu tên những phương pháp bảo quản mà em biết. Câu 10. Nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.