Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) 47 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) 9
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2)
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 2. I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng về nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản. A. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi. B. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch. C. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản D. Cả ba phương án trên. Câu 2. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng về các phương pháp sản xuất thức ăn cho vật nuôi. A B a. Trồng xen, tăng vụ để có nhiều 1. Thức ăn giàu prôtêin cây và hạt họ đậu, tận dụng nguồn thức ăn động vật để chăn nuôi. 2. Thức ăn giàu gluxit b. Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, 3. Thức ăn thô xanh sắn. c. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Câu 3. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền chỗ trống ở các câu sau để được câu trả lời đúng. tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch, vắc xin, kháng thể, không miễn dịch Khi đưa (1) ……………. vào cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh (bằng phương pháp tiêm; nhỏ mũi, mắt; chủng), cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2)…………… 1 chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (3)…………, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4)……………. II. Tự luận ( 6 điểm) Câu 4. Em hãy phân biệt thức ăn giàu prôtêin, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh. Câu 5. Khi bảo quản và sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì? Câu 6. Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà em biết. 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.