Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2 129 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2 16
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 2
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 7 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung Biết Hiểu Vận dụng/kĩ Tổng năng TNKQ TNKQ TL TL Dân cư châu Mĩ Khí hậu châu Nam cực Dân cư châu Đại dương Tự nhiên châu Âu Tổng 1 1 (3,0đ) (3,0đ) 1 1 (3,0đ) (3,0đ) 2 2 (1,0đ) (1,0đ) 2 1 3 (1,0đ) (1,0đ) (2,0đ) 1 1 (0,5đ) (0,5đ) Nông nghiệp châu Âu Dịch vụ châu Âu TNKQ TL 1 1 (0,5đ) (0,5đ) 5 2 2 9 (2,5đ) (1,5đ) (6,0đ) (10đ) 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại dương là: A. 80 % B. 50 % C. 69 % D. 45 % Câu 2. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là: A. châu Đại dương. B. châu Âu. C. châu Mĩ. D. châu Phi. Câu 3. “Quy mô sản xuất nông nghiệp không lớn với hình thức hộ gia đình, trang trại là chủ yếu. Với nền nông nghiệp thâm canh, sản xuất chuyên môn hoá, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, trình độ cao và gắn chặt với công nghiệp chế biến” là hoạt động kinh tế nông nghiệp của các quốc gia ở: A. Bắc Mỹ. B. Châu Phi. C. Châu Âu. D. Trung và Nam Mỹ. Câu 4. Đặc điểm chung địa hình khu vực Bắc Âu là: A. Địa hình băng hà cổ, nhiều fio, hồ, đầm do băng hà tạo thành. B. Núi, đồng bằng có nguồn gốc do băng hà tạo thành. C. Địa hình fio, núi, cao nguyên. D.Nhiều hồ, đầm, núi và cao nguyên. 2 Câu 5. Bờ biển châu Âu có đặc điểm đặc trưng là: A. rất khúc khuỷu, ảnh hưởng của biển ăn sâu vào đất liền. B. đường bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh. C. nhiều bán đảo, vũng vịnh biển ăn sâu vào đất liền. D. cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền. Câu 6 (0,5 điểm). Lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu là: A. công nghiệp truyền thống. B. nông nghiệp. C. dịch vụ. D. công nghiệp hiện đại. Câu 7 (1,0 điểm). Chọn các cụm từ trong ngoặc (ôn đới hải dương, cây lá kim, ôn đới lục địa, cây lá rộng) điền vào chỗ (…....) để nêu được sự thay đổi của khí hậu và thực vật ở châu Âu: Ven biển phía Tây có khí hậu………………(1)…………Càng vào sâu nội địa, đi sang phía Đông khí hậu mang tính chất……………(2)………………. Sự phân bố thực vật thay đổi dần theo nhiệt độ và lượng mưa: ven biển Tây Âu phổ biến là rừng…………….(3)………………(sồi, dẻ…), càng vào sâu chủ yếu là rừng……………(4)………………… (thông, tùng...). II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và hai biểu đồ nhiệt độ của châu Nam Cực dưới đây, nêu đặc điểm và giải thích về chế độ nhiệt của châu Nam Cực. 3 Câu 2 (3,0 điểm): Quan sát hai lược đồ dưới đây kết hợp với kiến thức đã học, hãy: - Trình bày và giải thích về sự phát triển dân số, thành phần chủng tộc ở châu Mĩ. - Nhận xét sự phân bố dân cư châu Mĩ và nêu rõ nguyên nhân của sự phân bố đó. 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.