Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La 124 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La 12
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trường THCS Sông Mã, Sơn La
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 7 SƠN LA Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước ý đúng trong các câu sau: Câu 1. Cấu tạo lòng máng của địa hình Bắc Mĩ thuận lợi cho khối không khí nào vào sâu trong nội địa? A. khối khí lạnh ở phía Bắc và khối khí nóng ở phía Nam. B. khối khí lạnh ẩm ở phía Bắc. C. khối khí nóng khô ở phía Nam. D. khối khí đại dương từ Thái Bình Dương. Câu 2. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là A. châu Âu. B. châu Đại Dương. C. châu Phi. D. châu Mĩ. Câu 3. Đặc điểm nổi bật của bờ biển châu Âu là: a. Ít bị cắt xẻ, có các đảo lớn. b. Cắt xẻ mạnh, ít bán đảo và đảo. c. Ít biển ăn sâu vào đất liền. d. Bị cắt xẻ mạnh, nhiều đảo, bán đảo, vũng, vịnh... Câu 4. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc: A. Môn -gô-lô-it. B. Nê-grô-it. C. Ơ-rô-pê-ô-it. D. Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it. Câu 5. Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để nêu được sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Âu: 1 A. Môi trường tự nhiên B. Nơi phân bố chủ yếu 1. Môi trường ôn đới hải dương a. ở khu vực Đông Âu 2. Môi trường địa trung hải b. ở vùng ven biển Tây Âu 3. Môi trường ôn đới lục địa II. Tự luận (7 điểm) Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày đặc điểm công nghiệp của các nước châu Âu. Câu 2 (3,0 điểm). Quan sát lược đồ tự nhiên châu Mĩ dưới đây, so sánh đặc điểm nổi bật về cấu trúc địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ. 2 3 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.