Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 1 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 35 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 37
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em cho là đúng Câu 1 (1 điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em? a/ Buộc con phải tiêm phòng dịch c/ Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng b/ Không cho con gái đi học d/ Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra Câu 2 (1 điểm) Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường? a/ Đổ rác đúng nơi quy định c/ Khai thác gỗ hàng loạt b/ Trồng cây gây rừng d/ Xử lý chất thải công nghiệp Câu 3 (1 điểm) Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan? a/ Xem bói c/ Chữa bệnh bằng bùa phép b/ Xin thẻ d/ Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên Câu 4 (1 điểm) Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra? a/ Do nhân dân bầu ra c/ Do Uỷ ban nhân dân bầu ra b/ Do Quốc hội bầu ra d/ Do Hội đồng nhân dân bầu ra II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (2 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Mỗi cấp gồm những cơ quan nào? Câu 2 (2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Nêu tên 4 di sản văn hoá mà em biết. Câu 3 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.