Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1) 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1) 137 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1) 4
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 1)
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(2đ) 1. Người căn dặn các quan trong triều “một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vất bỏ” lµ: A. Lê Thái Tổ B. Lê Nhân Tông C. Lê Thánh Tông D. Lê Hiển Tông 2. Quân Xiêm kÐo vµo x©m l−îc n−íc ta vµo cuèi thÕ kØ XVIII lµ theo lêi cÇu cøu cña: A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn H÷u ChØnh C. Ng« V¨n Së D. Nguyễn Ánh 3. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm: A. 1778 B. 1789 C. 1788 D. 1780 4. Hải Thượng Lãn Ông tên thật là: A.Lê Quý Đôn B. Lê Quang Định C.Lê Hữu Trác D. Trịnh Hoài Đức Câu 2: Điền tiếp các sự kiện lịch sử phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng sau cho đúng (2đ). Thời gian Sự kiện lịch sử Năm 1427 ………………. Năm 1527 …………… Năm 1771 ……………… Năm 1789 …………………. II. Tự luận (6đ) Câu 3: Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào. Nêu nhận xét về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê Sơ. (2đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 4 (3đ ): Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Nêu nhận xét về cách đánh của quân Tây Sơn. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5 (1đ ) : Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.