Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La 122 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La 4
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I. Trắc nghiệm khách quan: (4điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ): 1. Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là : A. Lý Thường Kiệt B. Lê Lợi C. Trần Quốc Tuấn D. Nguyễn Trãi 2. Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ vào năm : A. Năm 1802 B. Năm 1815 C. Năm 1810 D. Năm 1862 Câu 2: Điền tiếp những sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời gian diễn ra sự kiện lịch sử đó (3đ ): Thời gian Sự kiện 1. Năm 938 2. Năm 1075-1077 3. Năm1258-1288 4. Năm 1418-1427 5. Năm 1785 6. Năm 1789 II. Tự luận (6điểm). Câu 3: Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá?(2.5đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 4 : Nêu một số thành tựu kỹ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX?(1đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5 :Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? (2.5đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.