Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1 164 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1 10
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 1
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 6 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Mức độ Lĩnh vực nội dung Văn Phương học thức biểu đạt Nội dung Nghệ thuật Tiếng Biện pháp Việt tu từ Cấu tạo từ Từ mượn Các loại câu Dấu câu Tập Những làm vấn đề văn chung về văn bản Đơn Viết bài văn miêu tả Tổng số câu Trọng số điểm Nhận biết TN C1 TL Thông hiểu TN TL Vận dụng ThÊp TN TL Tổng Cao TN TL 1 C3 C2 2 0,5 1 2 C 11 C6 1 C4 C5 C7 1 1 1 C8 C9 1 1 C10 C12 1 1 1 6 12 10 8 2 1 1,5 Mỗi câu trắc nghiệm 0,25 điểm. Câu 11 được 1,5 điểm. Câu 12 được 6 điểm. 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm; 10 câu, mỗi câu 0,25 điểm) Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng. • Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8: "Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn." ( Bài học đường đời đầu tiên, Ngữ văn 6, tập 2) 1. Nhận xét nào đúng về phương thức biểu đạt của đoạn văn trên ? A. Tự sự kết hợp với nghị luận B. Tự sự kết hợp với miêu tả C. Tự sự kết hợp với biểu cảm D. Miêu tả kết hợp với biểu cảm 2. Hình ảnh Dế Mèn được tái hiện qua con mắt của ai? A. Nhà văn B. Dế Mèn C. Dế Trũi D. Chị Cốc 3. Nhận xét nào phù hợp với đoạn trích? A. Tái hiện được ngoại hình của nhân vật Dế Mèn B. Tái hiện được ngoại hình và nội tâm của nhân vật Dế Mèn 2 C. Tái hiện được ngoại hình và hành động của nhân vật Dế Mèn D. Tái hiện được hành động và nội tâm của nhân vật Dế Mèn 4. Từ nào sau đây không phải là từ láy? A. điều độ B. phanh phách C. hủn hoẳn D. rung rinh 5. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt? A. thanh niên B. cường tráng C. lợi hại D. mẫm bóng 6. Phép tu từ nổi bật trong câu văn "Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua" là gì? A. Nhân hoá B. So sánh C. Ẩn dụ D. Hoán dụ 7. Câu " Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. " thuộc loại câu gì? A. Câu đơn B. Câu đặc biệt C. Câu rút gọn D. Câu ghép 8. Dấu phẩy trong câu " Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng." nhằm đánh dấu ranh giới nào? A. Giữa cụm chủ vị với thành phần phụ của nó B. Giữa các từ có cùng chức năng với nhau 3 C. Giữa một bộ phận của câu với phần chú thích của nó D. Giữa hai vế của một câu ghép 9. Mục đích của văn bản miêu tả là gì? A. Tái hiện sự vật, hiện tượng, con người B. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc C. Trình bày diễn biến sự việc D. Nêu nhận xét, đánh giá 10. Yêu cầu nào không nhất thiết phải có trong đơn? A. Đơn viết phải có nội dung cụ thể, rõ ràng B. Tên đơn bao giờ cũng phải viết hoa hoặc viết chữ in to C. Đơn phải được trình bày sáng sủa, cân đối D. Phải ghi rõ địa điểm viết đơn II. Tự luận (7,5 điểm) 11. (1,5 điểm): Em hãy nêu nhận xét về nghệ thuật miêu tả của tác giả trong đoạn văn dẫn ở phần trắc nghiệm trên. 12. (6 điểm): Em hãy tả để làm rõ các nét đáng yêu của một em bé mà em quý mến. 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.