Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La 116 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La 1 Lượt đọc Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La 25
Đánh giá Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 SƠN LA Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: a) Hai nửa cầu Bắc và Nam nhận được ánh sáng như nhau vào những ngày nào? a. 22- 6 và 22-12. b. 21- 3 và 23- 9. c. 23- 9 và 22- 12. D. 21- 3 và 22- 6. b) Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất luôn: A. giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi. B. giữ nguyên độ nghiêng và đổi hướng. C. thay đổi độ nghiêng và hướng. D. không nghiêng và không đổi hướng. c) Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: A. 365 ngày. B. 366 ngày. C. 366 ngày 6 giờ. D. 365 ngày 6 giờ. d) Địa hình là kết quả tác động của: A. Nội lực. B. Ngoại lực. C. Nội lực và ngoại lực. D. Vận động nâng lên của Trái Đất. 1 Câu2. (1 điểm) Hãy nối ý ở các ô bên trái và bên phải để nêu đúng đặc điểm của từng lớp cấu tạo của Trái Đất: 1. Lớp trung gian a. Dày gần 3000 km. Trạng thái vật chất: từ quánh dẻo 2. Lõi Trái Đất đến lỏng. 3. Lớp vỏ Trái Đất b. Dày trên 3000 km. Trạng thái vật chất: lỏng ở ngoài, rắn ở trong. c. Dày từ 5- 70 km. Vật chất ở trạng thái rắn chắc. Câu 3 (1,0 điểm). Hãy chọn dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) điền vào ô trống giữa các tỉ lệ bản đồ sau cho đúng: 1 100.000 aa 1 900.000 1 1.200.000 II. Tự luận (6 điểm) Câu 4 (1,0 điểm). Điền các cụm từ núi trẻ, núi già vào chỗ chấm (……) dưới 2 hình sau cho phù hợp: A……………………………….. B…………………………………. 2 Câu 5 (5 điểm). Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học. Hãy: a. Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời. b. Giải thích sự hình thành mùa nóng và mùa lạnh ở các nửa cầu trên Trái Đất. 3 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.