Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa) 3 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa) 55 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa) 1 Lượt đọc Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa) 47
Đánh giá Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1 (Khánh Hòa)
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT CAM RANH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 KHÁNH HOÀ Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm) Câu 1: 1,5 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau: a) Lớp ôdôn nằm ở tầng nào của khí quyển? A. Đối lưu. B. Bình lưu. C. Các tầng cao. D. Tất cả các tầng của khí quyển. b) Tín phong là loại gió thổi thường xuyên từ : A. khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo. B. khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam. C. khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam về 2 cực Bắc và Nam. D. hai cực Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam. c) Độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp tuỳ thuộc vào: A. nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít. B. lượng mưa cao hay thấp. C. độ bốc hơi lớn hay nhỏ. D. Tất cả các nguyên nhân trên. Câu 2: 1,0 điểm Chọn các cụm từ trong ngoặc (vùng biển nóng, vùng biển lạnh, vĩ độ cao, vĩ độ thấp) điền vào các chỗ chấm (......) trong câu sau cho phù hợp Những dòng biển chảy từ các ..........(1).........ở các..........(2)..........về phía vùng biển lạnh là những dòng biển nóng Những dòng biển chảy từ các ..........(3).........ở các vĩ độ cao về phía..........(4)..........là những dòng biển lạnh II. Tự luận (7,5 điểm) Câu 3: 2 điểm Nêu sự khác nhau giữa hiện tượng sóng biển và thủy triều, nguyên nhân của các hiện tượng này. Câu 4: 3,5 điểm Trình bày sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo vị trí gần hay xa biển, độ cao và vĩ độ. Câu 5 : 2 điểm Vẽ hình tròn biểu thị Trái Đất và điền trên hình vẽ các đai khí áp, gió Tây ôn đới và Tín phong.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.