Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa)

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa) 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa) 44 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa) 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa) 8
Đánh giá Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 3 (Khánh Hòa)
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1: 3 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: a) Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới? A. Lượng nhiệt nhận được tương đối nhiều. B. Mùa đông là lúc nhiệt độ giảm đi chút ít. C. Các mùa thể hiện rất rõ trong năm. D. lượng mưa trung bình năm từ 1000 mm đến 2000 mm. b) Ở nhiệt độ 200C, lượng hơi nước tối đa mà 1 m3 không khí chứa được là: A.16 gam. B.17 gam. C.18 gam. D. 19 gam. c) Sông là: A. dòng nước chảy trên bề mặt Trái Đất. B. dòng nước chảy ổn định trên bề mặt Trái Đất. C. dòng nước chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa. D. dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. d) Hệ thống sông gồm có: A. sông chính và sông phụ. B. chi lưu và sông chính. C. phụ lưu và sông chính. D. sông chính, phụ lưu và chi lưu. 1 e) Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là: A. 32 %o B. 33 %o C. 34 %o D. 35 %o g) Thành phần nào chiếm phần lớn trọng lượng của đất? A. Khoáng. B. Hữu cơ. C. Nước. D. Không khí. II. Tự luận. (7 điểm) Câu 2: 3,5 điểm a) Vì sao độ muối của nước trong các biển và đại dương lại khác nhau? b) Nêu sự khác nhau giữa hiện tượng sóng biển và thủy triều, nguyên nhân của 2 hiện tượng trên. Câu 3: 1,5 điểm Hai thành phần chính của đất (thổ nhưỡng) là những thành phần nào? Độ phì của đất có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thực vật ? Câu 4: 2 điểm - Nêu khái niệm lưu vực sông và lưu lượng. - Lợi ích của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.