Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022

pdf
Số trang Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022 8 Cỡ tệp Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022 294 KB Lượt tải Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022 0 Lượt đọc Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022 3
Đánh giá Đề thi giữa học kì 1 GDCD 7 trường THCS Nam Du, Kiên Giang năm học 2021 - 2022
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I PHÒNG GDĐT KIÊN HẢI TRƯỜNG TH&THCS NAM DU MÔN: GDCD 7 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I. Mục tiêu đề kiểm tra: Thu thập thông tin về khả năng tiếp thu, phần tích kiến thức của học sinh đến giữa học kì I môn GDCD 7 đề qua đó đánh giá và điều chỉnh phương pháp giáo dục cho phù hợp. 1. Về kiến thức - Kiểm tra lại quá trình nhận thức của HS đầu học kì 1: Ôn tập củng cố các bài: Sống giản dị; trung thực; tự trọng; đạo đức và kỷ luật; chủ đề yêu thương cong người- đoàn kết tương trợ và tôn sư trong đạo. - Giúp HS củng cố và nắm chắc hơn lượng kiến thức đã học. 2. Về năng lực: - HS biết phân biệt được những hành vi, việc làm thể hiện thái độ tích cực và tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày để biết điều chỉnh cá nhân cho phù hợp với yêu cầu chung - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp kiến thức, làm bài cho các em. - Qua kiểm tra giúp các em tự đánh giá được năng lực của bản thân. 3. Về phẩm chất: - Giáo dục ý thức tự giác, sáng tạo trong làm bài. - Biết phê phán những hành vi thiếu trong thực trong làm bài cũng như trong cuộc sống hàng ngày. II. Hình thức đề kiểm tra: - Hình thức đề kiểm tra: + Trắc nghiệm: 30%; Số lượng câu: 06. + Tự luận: 70%; số lượng câu: 03. - Cách thức tổ chức: cho học sinh làm bài viết trong 45 phút. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí III. Thiết lập a) Ma trận MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: GDCD LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT Mức độ nhận thức TT 1 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Biểu hiện Bài 1 sống Sống giản của giản dị dị Nhận biết Thời Số gian CH (phút ) Thông hiểu Số CH Vận dụng Thời gian Số (phút CH ) Thời gian (phút ) Tổng Vận dụng cao % tổng Số CH Thời Số gian TN CH (phút ) Thời gian điểm TL (phút ) 1 0,5 0,25 1 1 2 0,75 2 Hành vi Bài 2: thể hiên Trung tính trung thực thực 1 0,5 0,25 1 1 2 0,75 3 Hành vị Bài 3 : thể hiện Tự long tự trọng trọng 1 0,5 0,25 1 1 2 0,75 Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật 1 8 8 2 2 0,75 Bài 4: Đạo đức 4 và kỉ luật 5 Hành vi thể Bài 5: hiện yêu Đoàn thương con 1 kết – người 0,5 1 0,25 1 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 1 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Yêu Giải thích thương được ý nghĩa của long yêu thương con người đối với XH 1 Hành vi trái với đoàn kết. 6 Ý nghĩa Bài 5 Tôn sư của tôn sư trọng trọng trọng đạo đạo Tổng Tỷ lệ % 1 1 8 6 18 1 60 Tỷ lệ chung 4 10 70 1 8 1,5 1 10 1,5 1 8 2 5 4 45 100 30 70 8 1 8 15 1 15 15 15 30 100 100 b) Đặc tả BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT TT Nội dung kiến thức Bài 1: 1 sống giản dị Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Biểu hiện của sống Nhận biết được hành vi thể giản dị ( câu 1, 5) hiện tính giản dị trong đời sống Hiểu được phẩm chất, đức tính con người qua câu nca dao cụ thể Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 1 0,25 Vận dụng Vận dụng cao Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 2 Bài 2: Trung thực Bài 3: 3 Lòng tự trọng Hành vi thể hiện tính trung thực của con người. ( c1; 5 Nhận biết hành vi thể hiện tính trung thực. Hành vi thể hiện lòng tự trọng ( câu 1;5 Nhận biết hành vi thể hiện lòng tự trọng. Hiểu được phẩm chất, đức tính con người qua câu nca dao cụ thể Hiểu được phẩm chất, đức tính con người qua câu nca dao cụ thể 1 1 Bài 4: Đạo Mối quan hệ giữa - Nhận biết mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật 4 đức và kỷ đạo đức và kỉ luật luật. 1 Bài 5: chủ Hành vi thể hiện ýNhận biết hành vi thể hiện ý nghĩa của Đk nghĩa của Đk. đề Doàn 5 Hiểu được phẩm chất, đức kết, yêu tính con người qua câu nca thương dao cụ thể 1 0,25 0,25 0,25 Giải thích được ý Giải thích được ý nghĩa. nghĩa của long yêu thương con người đối với XH Hành vi trái với đoàn kết. Bài 6: Tô Ý nghĩa tôn sư trong đạo 6 sư trọng đạo 1 Vận dụng nhận xét đánh giá tình huống, đưa cách giải quyết 1 Nhận biết ý nghĩa tôn sư trọng đạo Tổng Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 4 2 1 1 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí IV: Biên soạn đề kiểm tra: I. Trắc nghiệm(3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng (Từ câu 1 đến 4, mỗi câu đúng 0.5 điểm) Câu 1: Biểu hiện nào thể hiện giản dị (0,5đ) a. Trưng diện để được tiếng là “sành điệu” b. Diễn đạt cầu kỳ,bóng bẩy c. Nói ngắn gọn, dễ hiểu . d. Tổ chức sinh nhật linh đình Câu 2 : Hành vi nào thể hiện trung thực (0,5 đ) a. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi . b. Giúp bạn khi làm bài kiểm tra c. Nhận lỗi thay cho bạn d. Bao che thiếu sót cho bạn thân Câu 3 : Hành vi nào thể hiện tự trọng . (0,5đ) a. Luôn giữ đúng lời hứa c. Nói xấu sau lưng người khác. b. Không thấy xấu hổ hoặc hối hận khi làm điều sai trái d. Nịnh nọt để lấy lòng người khác. Câu 4:Đoàn kết tương trợ sẽ giúp chúng ta thế nào?(0,5đ) a. Có thói quen ỷ lại b. Có chỗ dựa trọng mọi việc . c. Có được sự yêu quí của mọi người. d. Có lối sống giản dị. Câu 5: Ghi hành vi, đức tính ở cột B tương ứng với ca dao tục ngữ ở cột A ( 1 đ) Cột A Cột B a. Đói cho sạch, rách cho thơm b. Chia ngọt, sẻ bùi c. Cây ngay không sợ chết đứng d. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn II. Tự luận (7 điểm) Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 1: (1 điểm) Nêu mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật ? Câu 2: ( 1, 5 điểm) Có ý kiến cho rằng: “ Lòng yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn.” Em đồng tình hay không đồng tình ý kiến trên? Vì sao? Câu 3: ( 2 điểm)Tôn sư trọng đạo có ý nghĩa như thế nào đối với bãn thân em và xã hội? Câu 4: ( 1,5 điểm) Giờ kiểm tra toán, có một bài toán khó , Tuấn và Hưng ngồi cạnh nhau đã “ Góp sức” để cùng làm, khi nhận điểm trả bài cả hai đều được điểm cao. T nói với H thế mới là “ Đoàn kết chứ”. Theo em quan niệm của T đúng hay sai? Vì sao? HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: GDCD 7 NĂM HỌC 2021 – 2022 PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ): Câu 1- 4 Câu 1 2 3 4 Đáp án C A A C ( học sinh trả lời mỗi ý đúng được 0,5 điểm) Câu 5: Hành vi, đức tính ở cột B tương ứng với ca dao tục ngữ ở cột A. ( mỗi ý đúng được 0,25 điểm) Cột A a. Đói cho sạch, rách cho thơm b. Chia ngọt, sẻ bùi Cột B Tự trọng Đoàn kết tương trợ c. Cây ngay không sợ chết đứng Trung thực d. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Sống giản dị PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 1 2 3 4 Nội dung Hs trình bày được: Đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Người có đạo đức sẽ tự giác tuân thủ kỉ luật và người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức. Học sinh trả lời đủ 2 ý được 2 điểm. Trả lời 1 ý đạt 1 điểm. Hs trình bày - Đồng ý quan điểm trên. - Chính nhờ lòng yêu thương con người và đoàn kết tương trợ làm cho xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng, góp phần nâng cao cái thiện, diệt trừ cái ác, cái xấu. Từ đó giúp cho mọi người được sống trong thanh thản và hạnh phúc. Hs bày tỏ được quan điểm được 0,5 điểm. Hs giải thích được lý do được 1 điểm. Hs trình bày được - Đối với bản thân: Tôn trọng và làm theo lời dạy của thầy cô sẽ giúp ta tiến bộ, trở nên người có ích cho gia đình và xã hội. - Đối với xã hội: Tôn sư trọng đạo giúp các thầy cô giáo làm tốt trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình là đào tạo nên những lớp người lao động trẻ tuổi đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội .Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, Chúng ta cần giữ gìn và phát huy. Học sinh trả lời đủ 2 ý được 2 điểm. Trả lời 1 ý đạt 1 điểm. Hs trình bày được - Quan điểm cá nhân (quan niệm đó là sai). - Vì đoàn kết là sự cần thiết cho việc tự hoàn thiện mình nhưng trong trường hợp trên T và H đoàn kết không đúng chỗ, không đúng lúc vì vậy đã vi phạm nội quy và quy định khi kiểm tra bài. Hs bày tỏ được quan điểm được 0,5 điểm. Hs giải thích được lý do được 1 điểm. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.