Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022

pdf
Số trang Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022 3 Cỡ tệp Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022 249 KB Lượt tải Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022 0 Lượt đọc Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022 1
Đánh giá Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Mai Hùng, Nghệ An năm học 2021 - 2022
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 Cấp độ Chủ đề Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng 1. Các phép Thực hiện các Tìm số chưa tính về số hữu phép tính với biết thông qua các phép toán tỉ, căn bậc hai số hữu tỉ Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1,0 1,0 1,0 3,0 Tỉ lệ % 10% 10% 10% 30% 2. Lũy thừa của một số hữu tỉ Thực hiện tính toán với lũy thừa Số câu 2 2 Số điểm 2,0 2,0 Tỉ lệ % 20% 20% 3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tế Số câu 1 1 Số điểm 2,0 2,0 Tỉ lệ % 20% 20% 4. Tiên đề Ơ - Giải thích hai đường thẳng Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí clit. song song. Từ vuông góc đến song song. - Tính số đo góc. Số câu 1 2 Số điểm 3,0 3,0 Tỉ lệ % 30% 30% Tổng số câu 4 2 1 1 8 T. số điểm 3,0 4,0 2,0 1,0 10 Tỉ lệ % 30 % 40 % 20 % 10% 100% Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 TRƯỜNG THCS MAI HÙNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 7 NĂM HỌC: 2021 – 2022 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5điểm) Tính 1 3 3 2 a) 36  b) 5 - 3 6 8 4510.5 20 c) 7515 d) 9 16 Bài 2: (2,5điểm) Tìm x, y, z biết : a) x+5,5=7,5; b) 7x + 1 3 = 3 2 x 3 c)  x  15  32 ; d) = y và x + y = 24 5 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bài 3: (2điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS có 336 hoc sinh. Sau khi kiểm tra 15 phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7. Bài 4 (3đ). Trong hình vẽ 3, cho biết a // b và B1 = 300. a) Vẽ lại hình và viết giả thiết, kết luận.  b) So sánh  A3 và B 1 c 3 A2 4 a 1 30 1 . A1 ;  A2  B c) Tính  3 2 B4 3 b H×nh 3 Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.