Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau

pdf
Số trang Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau 1 Cỡ tệp Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau 86 KB Lượt tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau 0 Lượt đọc Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau 24
Đánh giá Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trường Tiểu học 2 Sông Đốc Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn Khoa học. Năm học: 2013 - 2014 Thời gian 60 phút (không kể thời gian phát đề) Lớp: 4 . . . I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1. Người khỏe mạnh có nhiệt độ cơ thể là: a. 350C b. 370C c. 360C d. 400C 2. Trong quá trình hô hấp, thực vật: a. Hấp thụ khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc. b. Hấp thụ khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi. c. Hấp thụ nước, khí các-bô-níc, thải ra khí. d. Cả 3 ý trên đều đúng. 3. Tác hại của bão có thể gây ra là: a. Làm đổ nhà cửa. b. Phá hoa màu. c. Gây thiệt hại cho con người. d. Cả 3 ý trên đều đúng. 4. Khi nào mắt ta nhìn thấy vật? a. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt. b. Khi vật tự phát sáng. c. Khi vật được chiếu sáng. d. Khi mắt ta nhìn vào vật. 5. Ý kiến nào sau đây là không đúng? a. Vật nóng có nhiệt độ cao hơn vật lạnh. b. Vật ở gần vật nóng thì tỏa nhiệt nên nóng lên. c. Nước nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. II. Phần tự luận: 1. Hãy nêu mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên diễn ra như thế nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Thức ăn của con người trong thực tế như thế nào? Con người đã làm gì để tăng nguồn thức ăn cho mình? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Hãy kể những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường? ……………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.