Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội

pdf
Số trang Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 4 Cỡ tệp Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 114 KB Lượt tải Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 0 Lượt đọc Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 10
Đánh giá Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN C ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN : TOÁN – LỚP 4 Thời gian làm bài 60 phút (không tính thời gian giao đề) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi : Câu 1: Trong các số 3760; 2519; 12690; 42175 Số vừa chia hết cho cả 2;3;5;9 là : A. 3760 B. 2519 C. 12690 D. 42175 Câu 2: Hiệu của hai số bằng 520. Nếu bớt số bé đi 40 đơn vị thì số bé bằng số bé là : A. 880 Câu 3: Cho hai phân số A. 4 5 B. 88 C. 800 3 số lớn. 5 D. 80 7 5 và . Phân số nằm giữa hai phân số đã cho là: 13 11 B. 13 22 C. 1 2 D. 15 33 Câu 4: Với 4 chữ số 1;3;5;7 viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau: A. 16 B. 24 C. 20 D. 22 Câu 5: Trung bình cộng của hai anh em nhiều hơn tuổi em là 4 tuổi. Vậy anh hơn em là: A. 5 tuổi B. 6 tuổi C. 7 tuổi D. 8 tuổi Câu 6. Một hình chữ nhật có tỉ số chiều rộng và chiều dài là 72cm2. Chi vi hình chữ nhật đó là: A. 24cm B. 28cm II/PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm) Bài 1: Tính nhanh : A= C. 32cm 1 và có diện tích là 2 D. 36cm 2 2 2 2 2 2 + + + + ................. + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 Bài 2: Tìm hai số biết tổng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 đơn vị. Bài 3: Chị Phương mua sách vở hết 3 1 số tiền, mua một số đồ dùng học tập hết số 5 9 tiền thì còn lại 39000 đồng. Hỏi chị Phương có bao nhiêu tiền? Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài đi 2m thì được mảnh đất có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất ban đầu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI Môn: Toán lớp 4 Năm học : 2012 – 2013 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi mỗi câu cho 1 điểm. 1 2 Câu 1- C.12690 Câu 2- A. 880 Câu 3- C. Câu 4- A.16 Câu 5- D. 8 tuổi Câu 6- D. 36cm II/ PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm) Bài 1 (4 điểm) A= 2 2 2 2 2 2 + + + + ................. + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 A= 3 1 5  3 7  5 9  7 2003  2001 2005  2003 + + + +............ + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 A= 3 1 5 3 7 5 9 7 + + + + .... 1 3 1 3 3  5 3  5 5  7 5  7 7  9 7  9 ... + 2003 2001 2005 2003 + 2001  2003 2001  2003 2003  2005 2003  2005 A=1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + - + - + - + - .... + + 3 3 5 5 7 7 9 9 2001 2001 2003 2003 2005 A=1- 1 2005 A= 1đ 1đ 1đ 0,5đ 2004 2005 0,5đ Bài 2 (3 điểm) Theo bài ra, coi hiệu hai số là 1 phần thì tổng hai số là 9 phần, số lớn gồm 5 phần, số bế gồm 4 phần Ta có sơ đồ: Hiệu 2 số Tổng 2 số (0,5đ) 27 Hiệu số phần bằng nhau giữa số bé và hiệu là: (0,5đ) 4 – 1 = 3 (phần) Sè bé là: 27 : 3x 4=36 (1đ) Số lớn là: (0,75đ) 27 : 3 x 5 = 45 Đáp số: Số bé : 36 (0,25đ) Số lớn: 45 Bài 3 (3 điểm) Phân số chỉ số phần chị Phương mua sách vở và đồ dùng học tập là: 3 1 32 + = (tổng số tiền) 5 9 45 1đ Phân số chỉ số tiền còn lại của chị Phương là: 1- 32 13 = (tổng số tiền) 45 45 1đ Chị Phương có số tiền là : 39000 : 13 = 135000 (đồng) 45 0,75đ Đáp số : 135000 đồng 0,25đ Bài 4 (4 điểm) Nửa chu vi của mảng đất đó là : 56 : 2 = 28 (m) Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m thì tổng chiều dài và chiều rộng của mảnh đất không đổi. Khi đó chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên ta có sơ đồ : Chiều dài 28m Chiều rộng Chiều rộng mảnh đất sau khi tăng là: 28 : ( 3 + 1 ) = 7 (m) Chiều rộng mảnh đất ban đầu là: 7 – 2 = 5 (m) Chiều dài mảnh đất ban đầu là ; 28 – 5 = 23 (m) Diện tích mảnh đất ban đầu là: 23 x 5 = 115 (m2) Đáp số : 115m2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.