Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội

pdf
Số trang Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 4 Cỡ tệp Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 114 KB Lượt tải Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 0 Lượt đọc Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội 15
Đánh giá Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN C ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN : TOÁN – LỚP 4 Thời gian làm bài 60 phút (không tính thời gian giao đề) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi : Câu 1: Trong các số 3760; 2519; 12690; 42175 Số vừa chia hết cho cả 2;3;5;9 là : A. 3760 B. 2519 C. 12690 D. 42175 Câu 2: Hiệu của hai số bằng 520. Nếu bớt số bé đi 40 đơn vị thì số bé bằng số bé là : A. 880 Câu 3: Cho hai phân số A. 4 5 B. 88 C. 800 3 số lớn. 5 D. 80 7 5 và . Phân số nằm giữa hai phân số đã cho là: 13 11 B. 13 22 C. 1 2 D. 15 33 Câu 4: Với 4 chữ số 1;3;5;7 viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau: A. 16 B. 24 C. 20 D. 22 Câu 5: Trung bình cộng của hai anh em nhiều hơn tuổi em là 4 tuổi. Vậy anh hơn em là: A. 5 tuổi B. 6 tuổi C. 7 tuổi D. 8 tuổi Câu 6. Một hình chữ nhật có tỉ số chiều rộng và chiều dài là 72cm2. Chi vi hình chữ nhật đó là: A. 24cm B. 28cm II/PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm) Bài 1: Tính nhanh : A= C. 32cm 1 và có diện tích là 2 D. 36cm 2 2 2 2 2 2 + + + + ................. + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 Bài 2: Tìm hai số biết tổng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 đơn vị. Bài 3: Chị Phương mua sách vở hết 3 1 số tiền, mua một số đồ dùng học tập hết số 5 9 tiền thì còn lại 39000 đồng. Hỏi chị Phương có bao nhiêu tiền? Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài đi 2m thì được mảnh đất có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất ban đầu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI Môn: Toán lớp 4 Năm học : 2012 – 2013 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi mỗi câu cho 1 điểm. 1 2 Câu 1- C.12690 Câu 2- A. 880 Câu 3- C. Câu 4- A.16 Câu 5- D. 8 tuổi Câu 6- D. 36cm II/ PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm) Bài 1 (4 điểm) A= 2 2 2 2 2 2 + + + + ................. + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 A= 3 1 5  3 7  5 9  7 2003  2001 2005  2003 + + + +............ + + 1 3 3  5 5  7 7  9 2001  2003 2003  2005 A= 3 1 5 3 7 5 9 7 + + + + .... 1 3 1 3 3  5 3  5 5  7 5  7 7  9 7  9 ... + 2003 2001 2005 2003 + 2001  2003 2001  2003 2003  2005 2003  2005 A=1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + - + - + - + - .... + + 3 3 5 5 7 7 9 9 2001 2001 2003 2003 2005 A=1- 1 2005 A= 1đ 1đ 1đ 0,5đ 2004 2005 0,5đ Bài 2 (3 điểm) Theo bài ra, coi hiệu hai số là 1 phần thì tổng hai số là 9 phần, số lớn gồm 5 phần, số bế gồm 4 phần Ta có sơ đồ: Hiệu 2 số Tổng 2 số (0,5đ) 27 Hiệu số phần bằng nhau giữa số bé và hiệu là: (0,5đ) 4 – 1 = 3 (phần) Sè bé là: 27 : 3x 4=36 (1đ) Số lớn là: (0,75đ) 27 : 3 x 5 = 45 Đáp số: Số bé : 36 (0,25đ) Số lớn: 45 Bài 3 (3 điểm) Phân số chỉ số phần chị Phương mua sách vở và đồ dùng học tập là: 3 1 32 + = (tổng số tiền) 5 9 45 1đ Phân số chỉ số tiền còn lại của chị Phương là: 1- 32 13 = (tổng số tiền) 45 45 1đ Chị Phương có số tiền là : 39000 : 13 = 135000 (đồng) 45 0,75đ Đáp số : 135000 đồng 0,25đ Bài 4 (4 điểm) Nửa chu vi của mảng đất đó là : 56 : 2 = 28 (m) Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m thì tổng chiều dài và chiều rộng của mảnh đất không đổi. Khi đó chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên ta có sơ đồ : Chiều dài 28m Chiều rộng Chiều rộng mảnh đất sau khi tăng là: 28 : ( 3 + 1 ) = 7 (m) Chiều rộng mảnh đất ban đầu là: 7 – 2 = 5 (m) Chiều dài mảnh đất ban đầu là ; 28 – 5 = 23 (m) Diện tích mảnh đất ban đầu là: 23 x 5 = 115 (m2) Đáp số : 115m2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.