Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội

pdf
Số trang Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội 2 Cỡ tệp Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội 91 KB Lượt tải Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội 0 Lượt đọc Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội 5
Đánh giá Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN TOÁN LỚP 4 (Thời gian làm bài: 40 phút). ĐỀ BÀI: Câu 1: (4 điểm). Đặt tính rồi tính 63495 - 36238 37428 + 62562 22506 x 3 25704 : 5 Câu 2: (2 điểm). Tìm x a/1999 + x = 2015 b/x x 2 = 4998 Câu 3: (3 điểm). Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 2387m. đó là công việc của đội Một. Hỏi mỗi đội phải sửa bao nhiêu mét đường? Câu 4: (1 điểm) Viết thêm 2 số để hoàn thành dãy số: 3; 18; 108; ... ; ... 1 quãng đường 7 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 4 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015 Bài 1: (4 điểm) Mỗi phép tính đúng 1 điểm. Bài 2: (2 điểm) Mỗi phần đúng 1 điểm. Bài 3: (3 điểm) Quãng đường đội Một sửa dài là: (0,5 điểm) 2387 : 7 = 341 (m) Quãng đường đội Hai sửa dài là: 2387 - 341 = 2046 (m) Đáp số: 341m; 2046m Câu 4: (1 điểm) b/ Viết thêm 2 số để hoàn thành dãy số: 3; 18; 108; ... ; ... Tìm đúng 2 số (432; 2592) đạt 1 điểm (mỗi số 0.5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.