Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1

pdf
Số trang Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 2 Cỡ tệp Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 218 KB Lượt tải Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 1 Lượt đọc Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 36
Đánh giá Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại 1. Circle the words (Khoanh tròn các từ) Gợi ý đáp án 2. Now write (Hãy viết) Gợi ý đáp án 1. arts 2. music 3. P.E. 4. English 3. Order the words (Sắp xếp các từ) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188 5. math Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án 1. When do you have music? 2. I have math on Friday. 3. Do you have art on Wednesday? 4. I have P.E. on Thursday. 5. When do you have English? Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 3 sách Family and Friends 3 hay và miễn phí tại: https://vndoc.com/giai-family-friends-special-edittiongrade3 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.