Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1

pdf
Số trang Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 2 Cỡ tệp Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 218 KB Lượt tải Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 1 Lượt đọc Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 42
Đánh giá Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Family and Friends 3 Workbook Unit 4 Lesson 1 Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại 1. Circle the words (Khoanh tròn các từ) Gợi ý đáp án 2. Now write (Hãy viết) Gợi ý đáp án 1. arts 2. music 3. P.E. 4. English 3. Order the words (Sắp xếp các từ) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188 5. math Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án 1. When do you have music? 2. I have math on Friday. 3. Do you have art on Wednesday? 4. I have P.E. on Thursday. 5. When do you have English? Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 3 sách Family and Friends 3 hay và miễn phí tại: https://vndoc.com/giai-family-friends-special-edittiongrade3 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.