Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512

pdf
Số trang Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512 2 Cỡ tệp Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512 215 KB Lượt tải Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512 0 Lượt đọc Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512 0
Đánh giá Giáo án Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo CV 5512
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trường THCS Liêng Trang Tuần: 26 Tiết : 33 Năm học: 2016 - 2017 Ngày soạn: 24/02/2017 Ngày dạy: 27/02/2017 BÀI 32. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I.MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích sơ đồ, bảng biểu. 3. Thái độ: Tích cực học tập để ứgn dụng vào chăn nuôi tại địa phương. 4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi sạch, không ô nhiễm môi II. CHUẨN BỊ: 1. GV: - Hình 54 SGK/86. - Sơ đồ 8 SGK/87. 2. HS: Học bài cũ, xem trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp. Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 7a1 …………….. ………………………………………………………….. 7a2 …………….. ………………………………………………………….. 7a3 …………….. ………………………………………………………….. 7a4 …………….. ………………………………………………………….. 7a5 …………….. ………………………………………………………….. 7a6 …………….. ………………………………………………………….. 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi? 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Trong chăn nuôi cần có giống tốt thì năng suất chăn nuôi mới cao. Vậy, giống vật nuôi là gì? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. b. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1. Tìm hiểu về khái niệm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - GV: Treo hình 54 - HS: Cơ thể con ngan lớn I. Khái niệm về sự sinh trưởng SGK/86. Yêu cầu HS nhận dần lên; Kích thước các và phát dục của vật nuôi. xét về hình dạng và kích chiều thay đổi. 1. Sự sinh trưởng: thước con ngan qua từng Là sự tăng lên về khối lượng, kích giai đoạn? - HS: Khối lượng con ngan thước các bộ phận của cơ thể. - GV: Yêu cầu HS đọc VD, tăng lên qua từng độ tuổi. nhận xét về khối lượng của con ngan qua từng độ tuổi? - HS: Trả lời và ghi vở. - GV: Đó gọi là sự sinh trưởng. Vậy sinh trưởng là gì? - HS: Đọc ví dụ và phân tích - GV: Yêu cầu HS để nhận biết. 2. Sự phát dục: đọcVD2/87, phân tích để Là sự thay đổi về chất của các bộ thấy được dấu hiệu nhận phận trong cơ thể. Giáo n Công ngh 7 GV Nguyễn Thị Thấm Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2016 - 2017 biết sự phát dục của vật nuôi. - HS: Nêu khái niệm sự phát - GV: Qua VD trên, hãy cho dục và ghi vở. biết phát dục là gì? - HS: Thảo luận nhóm làm - GV: Yêu cầu HS làm bài bài tập theo yêu cầu của GV. tập SGK/87. Hoạt động 2.Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - GV: Yêu cầu HS đọc - HS: Đọc SGK và liên hệ II. Các yếu tố ảnh hưởng đến thông tin SGK và liên hệ thực tế để trả lời. sinh trưởng và phát dục của vật thực tế, cho biết các yếu tố nuôi ảnh hưởng đến sự sinh - Bên trong: Di truyền. trưởng, phát dục của vật - Bên ngoài: Nuôi dưỡng, chăm nuôi. - HS: Suy nghĩ và trả lời. - GV hỏi: Con người có thể Áp dụng các biện pháp chọn sóc. điều khiển sự sinh trưởng và giống, chọn ghép con đực phát dục của vật nuôi với con cái cho sinh sản. không? Điều khiển như thế Dùng các biện pháp nuôi nào? dưỡng, chăm sóc. 4. Củng cố - đánh giá: - HS đọc ghi nhớ SGK/88 - GV yêu cầu HS nêu các nội dung chính của bài. 5. Nhận xét- Dặn dò: - Dặn các em về nhà học bài. - Xem lại các bài 20 đến 32 để tiết sau ôn tập IV: R T KINH NGHI M ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo n Công ngh 7 GV Nguyễn Thị Thấm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.