Giáo trình Máy phát điện - Ebook

pdf
Số trang Giáo trình Máy phát điện - Ebook 36 Cỡ tệp Giáo trình Máy phát điện - Ebook 663 KB Lượt tải Giáo trình Máy phát điện - Ebook 0 Lượt đọc Giáo trình Máy phát điện - Ebook 4
Đánh giá Giáo trình Máy phát điện - Ebook
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 36 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN Máy phát điện (MFĐ) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ. Vì vậy, đối với MFĐ đặc biệt là các máy có công suất lớn, người ta đặt nhiều loại bảo vệ khác nhau để chống tất cả các loại sự cố và các chế độ làm việc không bình thường xảy ra bên trong các cuộn dây cũng như bên ngoài MFĐ. Để thiết kế tính toán các bảo vệ cần thiết cho máy phát, chúng ta phải biết các dạng hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ. I. Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ I.1. Các dạng hư hỏng: kép). (2) - Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn stator. (1) Chạm chập giữa các vòng dây trong cùng 1 pha (đối với các MFĐ có cuộn dây Chạm đất 1 pha trong cuộn dây stator. (3) Chạm đất một điểm hoặc hai điểm mạch kích từ. (4) I.2. Các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ: - Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài hoặc quá tải. (5) - Điện áp đầu cực máy phát tăng cao do mất tải đột ngột hoặc khi cắt ngắn mạch ngoài. (6) Ngoài ra còn có các tình trạng làm việc không bình thường khác như: Tải không đối xứng, mất kích từ, mất đồng bộ, tần số thấp, máy phát làm việc ở chế độ động cơ, ... II. Các bảo vệ thường dùng cho MFĐ Tuỳ theo chủng loại của máy phát (thuỷ điện, nhiệt điện, turbine khí, thuỷ điện tích năng...), công suất của máy phát, vai trò của máy phát và sơ đồ nối dây của nhà máy điện với các phần tử khác trong hệ thống mà người ta lựa chọn phương thức bảo vệ thích hợp. Hiện nay không có phương thức bảo vệ tiêu chuẩn đối với MFĐ cũng như đối với các thiết bị điện khác. Tuỳ theo quan điểm của người sử dụng đối với các yêu cầu về độ tin cậy, mức độ dự phòng, độ nhạy... mà chúng ta lựa chọn số lượng và chủng loại rơle trong hệ thống bảo vệ. Đối với các MFĐ công suất lớn, xu thế hiện nay là lắp đặt hai hệ thống bảo vệ độc lập nhau với nguồn điện thao tác riêng, mỗi hệ thống bao gồm một bảo vệ chính và một số bảo vệ dự phòng có thể thực hiện đầy đủ các chức năng bảo vệ cho máy phát. Để bảo vệ cho MFĐ chống lại các dạng sự cố nêu ở phần I, người ta thường dùng các loại bảo vệ sau: - Bảo vệ so lệch dọc để phát hiện và xử lý khi xảy ra sự cố (1). - Bảo vệ so lệch ngang cho sự cố (2). - Bảo vệ chống chạm đất một điểm cuộn dây stator cho sự cố (3). - Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ cho sự cố (4). - Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá tải cho sự cố (5). - Bảo vệ chống điện áp đầu cực máy phát tăng cao cho sự cố (6). Ngoài ra có thể dùng: Bảo vệ khoảng cách làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch, bảo vệ chống quá nhiệt rotor do dòng máy phát không cân bằng, bảo vệ chống mất đồng bộ, ... 13 B. CÁC BẢO VỆ RƠLE CHO MÁY PHÁT ĐIỆN I. Bảo vệ so lệch dọc (87G) I.1. Nhiệm vụ và sơ đồ nguyên lý: Bảo vệ so lệch dọc (BVSLD) có nhiệm vụ chống ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator máy phát. Sơ đồ thực hiện bảo vệ như hình 1.1. Báo tín hiệu đứt mạch thứ Báo tín hiệu + MC Cắt MC 4Rth + + 1RI + 5RT - + 2RI 3RI Rf MF 52 Rf 1BI b) MF 87G a) Hình 1.1: Sơ đồ bảo vệ so lệch dọc cuộn stator MFĐ; sơ đồ tính toán (a) và theo mã số (b) 2BI Trong đó: - Rf: dùng để hạn chế dòng điện không cân bằng (IKCB), nhằm nâng cao độ nhạy của bảo vệ. - 1RI, 2RI, 4Rth: phát hiện sự cố và đưa tín hiệu đi cắt máy cắt đầu cực máy phát không thời gian (thực tế thường t ≈ 0,1 sec). - 3RI, 5RT: báo tín hiệu khi xảy ra đứt mạch thứ sau một thời gian cần thiết (thông qua 5RT) để tránh hiện tượng báo nhầm khi ngắn mạch ngoài mà tưởng đứt mạch thứ. Vùng tác động của bảo vệ là vùng giới hạn giữa các BI nối vào mạch so lệch. Cụ thể ở đây là các cuộn dây stator của MFĐ, đoạn thanh dẫn từ đầu cực MFĐ đến máy cắt. I.2. Nguyên lý làm việc: BVSLD hoạt động theo nguyên tắc so sánh độ lệch dòng điện giữa hai đầu cuộn dây stator, dòng vào rơle là dòng so lệch: (1-1) IR = I1T - I2T = ISL Với I1T, I2T là dòng điện thứ cấp của các BI ở hai đầu cuộn dây. Bình thường hoặc ngắn mạch ngoài, dòng vào rơle 1RI, 2RI là dòng không cân bằng IKCB: ISL = I1T - I2T = IKCB < IKĐR (dòng khởi động rơle) (1-2) nên bảo vệ không tác động (hình 1.2a). Khi xảy ra chạm chập giữa các pha trong cuộn dây stator (hình 1.2b), dòng điện vào các rơle 1RI, 2RI: 14 I ISL = I1T - I2T = N > IKĐR (1-3) nI Trong đó: - IN: dòng điện ngắn mạch. - nI: tỉ số biến dòng của BI Bảo vệ tác động đi cắt 1MC đồng thời đưa tín hiệu đi đến bộ phận tự động diệt từ (TDT). Trường hợp đứt mạch thứ của BI, dòng vào rơle là: I IR = F (1-4) nI ISL = IKCBT < IKĐR I1 T I1T ISL ≈ I2T IN > I KÂR nI I2T a) b) Hình 1.2: Đồ thị véctơ của dòng điện trong mạch BVSLD a) Bình thường và khi ngắn mạch ngoài b) Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ Dòng điện này có thể làm cho bảo vệ tác động nhầm, lúc đó chỉ có 3RI khởi động báo đứt mạch thứ với thời gian chậm trễ, để tránh hiện tượng báo nhầm trong quá trình quá độ khi ngắn mạch ngoài có xung dòng lớn. Ở sơ đồ hình 1.1, các BI nối theo sơ đồ sao khuyết nên bảo vệ so lệch dọc sẽ không tác động khi xảy ra ngắn mạch một pha ở pha không đặt BI. Tuy nhiên các bảo vệ khác sẽ tác động. I.3. Tính các tham số và chọn Rơle: I.3.1. Tính chọn 1RI và 2RI: Dòng điện khởi động của rơle 1RI, 2RI được chọn phải thoả mãn hai điều kiện sau: Điều kiện 1: Bảo vệ không tác động đối với dòng không cân bằng cực đại IKCBmax khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ. IKĐB ≥ Kat.IKCBtt (1-5) IKCBtt = Kđn.KKCK.fi .INngmax (1-6) Trong đó: - Kat: hệ số an toàn tính đến sai số của rơle và dự trữ cần thiết. Kat có thể lấy bằng 1,3. - KKCK: hệ số tính đến sự có mặt của thành phần không chu kỳ của dòng ngắn mạch, KKCK có thể lấy từ 1 đến 2 tuỳ theo biện phấp được sử dụng để nâng cao độ nhạy của bảo vệ. - Kđn: hệ số tính đến sự đồng nhất của các BI (Kđn = 0,5÷1). - fi: sai số tương đối của BI, fi có thể lấy bằng 0,1 (có kể đến dự trữ, vì các máy biến dòng chọn theo đường cong sai số 10%). - INngmax: thành phần chu kỳ của dòng điện chạy qua BI tại thời điểm đầu khi ngắn mạch ngoài trực tiếp 3 pha ở đầu cực máy phát. Điều kiện 2: Bảo vệ không được tác động khi đứt mạch thứ BI. Lúc đó dòng vào rơle 1RI, 2RI: (giả sử MF đang làm việc ở chế độ định mức) I ISL = âmF (1-7) nI Dòng khởi động của bảo vệ: IKĐB = K at I âmF nI (1-8) Như vậy, điều kiện để chọn dòng khởi động cho 1RI, 2RI: IKĐB = max{Kat .IKCBtt; Kat .IđmF } Dòng điện khởi động của rơle: IKĐR = K (3) .I KÂB nI (1-9) (1-10) 15 Với K(3) là hệ số sơ đồ. Sau khi tính được IKĐR ta sẽ chọn được loại rơle cần thiết. Kiểm tra độ nhạy Kn của bảo vệ: Kn = I N min I KÂB (1-11) Với INmin: dòng điện ngắn mạch 2 pha ở đầu cực máy phát khi máy phát làm việc riêng lẻ. Vì bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối nên yêu cầu Kn > 2. I.3.2. Tính chọn Rơle 3RI: Dòng khởi động sơ cấp của rơle 3RI phải lớn hơn dòng không cân bằng cực đại khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ. Nhưng trong tính toán thì điều kiện ổn định nhiệt của rơle là quyết định. Theo kinh nghiệm có thể chọn dòng khởi động cho 3RI: IKĐS(3RI) = 0,2.IđmF (1-12) Ta tính được IKĐR của 3RI và chọn được loại rơle tương ứng. I.3.3. Thời gian làm việc của 5RT: Khi xảy ra ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ, có thể xuất hiện những xung dòng lớn thoáng qua làm cho bảo vệ tác động nhầm do vậy phải chọn thời gian tác động của 5RT thoả mãn điều kiện: t5RT > tcắt Nngoài (1-13) t5RT = tcắtNng + Δ t (1-14) Trong đó: - tcắtNng: thời gian lớn nhất của các bảo vệ nối vào thanh góp điện áp máy phát. - Δ t: bậc chọn lọc thời gian, thường Δ t = (0,25 ÷ 0,5) sec. Nhận xét: - Bảo vệ sẽ tác động khi ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator 1BI I1S I1T máy phát. - Bảo vệ không tác động khi BIH BILV chạm chập giữa các vòng dây trong Vùng bảo IH cùng 1 pha hoặc khi xảy ra chạm đất vệ 1 điểm trong cuộn dây phần tĩnh. ILV RI Để tăng độ nhạy của bảo vệ so I I 2S 2BI lệch người ta có thể sử dụng rơle so 2T lệch có hãm. Hình 1.3: Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm cuộn dây stator MFĐ I.4. Bảo vệ so lệch có hãm: Sơ đồ bảo vệ như hình 1.3. Rơle gồm có hai cuộn dây: Cuộn hãm và cuộn làm việc. Rơle làm việc trên nguyên tắc so sánh dòng điện giữa ILV và IH. - Dòng điện vào cuộn làm việc ILV: . - . I LV = I 1T − I 2T = I SL (1-15) Dòng điện hãm vào cuộn hãm IH: IH = ⎢I1T + I2T⎢ (1-16) Khi làm việc bình thường hay ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ: Dòng điện I1T cùng chiều với dòng I2T: ⎢I1T⎢ ≈ ⎢I2T⎢ ISL = ILV = ⎢I1T - I2T⎢ = IKCB (1-17) IH = ⎢I1T + I2T⎢ ≈ 2.⎢I1T⎢ > ILV (1-18) nên bảo vệ không tác động. Khi xảy ra ngắn mạch trong vùng bảo vệ: Dòng điện I1T ngược pha với I2T: ⎢I1T⎢ = ⎢-I2T⎢ IH = ⎢I1T - I2T⎢ ≈ 0 ILV = ⎢I1T + I2T⎢ ≈ 2.⎢I1T⎢ > IH (1-19) 16 bảo vệ sẽ tác động. Nhận xét: - Bảo vệ hoạt động theo nguyên tắc so sánh dòng điện giữa ILV và IH, nên độ nhạy của bảo vệ rất cao và khi xảy ra ngắn mạch thì bảo vệ tác động một cách chắc chắn với thời gian tác động thường t = (15 ÷ 20) msec. - Bảo vệ so lệch dọc dùng rơle có hãm có thể ngăn chặn bảo vệ tác động nhầm do ảnh hưởng bão hoà của BI. - Đối với các máy phát điện có công suất lớn có thể sử dụng sơ đồ bảo vệ so lệch hãm tác động nhanh (hình 1.4). Ở chế độ làm việc A bình thường, dòng điện thứ cấp I1T và I2T của các nhóm ILV B biến dòng 1BI, 2BI chạy qua I1S I2S RL1 điện trở hãm RH, tạo nên C CL RLV RL1 điện áp hãm UH, còn hiệu U LV dòng thứ cấp (dòng so lệch) BIG ISL chạy qua biến dòng trung ILV RL2 gian BIG, cầu chỉnh lưu CL I 2T và điện trở làm việc RLV tạo RL 2 I1T D1 D2 BIG nên điện áp làm việc ULV. IH Giá trị điện áp UH > ULV, ILV RH/2 Đến RG bảo vệ không tác động. UH RH/2 đầu ra Hình 1.4: Bảo vệ so lệch có hãm tác động nhanh cho MFĐ công suất lớn Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ, điện áp ULV >> UH, dòng điện chạy qua rơle RL1 làm rơle này tác động đóng tiếp điểm RL1 lại. Dòng điện làm việc sau khi nắn chạy qua rơle RL2, RL2 đóng tiếp điểm lại, rơle cắt đầu ra sẽ được cấp nguồn thao tác qua hai tiếp điểm nối tiếp RL1 và RL2 đi cắt máy cắt đầu cực máy phát. Ngoài ra, người ta còn dùng rơle so lệch tổng trở cao để bảo vệ so lệch máy phát điện (hình 1.5). Rơle so lệch RU trong sơ đồ có tổng trở khá lớn sẽ tác động theo điện áp so lệch USL, ở chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài, các biến dòng 1BI, 2BI (được chọn giống nhau) có cùng dòng điện máy phát đi qua do đó các sức điện động E1 và E2 bằng nhau và ngược pha nhau, L1 = L2, phân bố điện áp trong mạch như hình 1.5b. IN 1BI 2BI E1 USL 1BI a) c) R1 E1 L1 E1 USL USL RSL E1 L2 E1 E2 L1 USL R2 RSL USL E1 E2 E2=0 USL R1 USL = 0 b) L1 R2 RSL R2 R1 N L2 E2 E2 d) Hình 1.5: Bảo vệ so lệch dùng rơle tổng trở cao cho MFĐ a) Sơ đồ nguyên lý b) Mạch điện đẳng trị và phân bố điện áp trong chế độ làm việc bình thường c) nhóm 2BI bị bão hoà khi ngắn mạch ngoài và hoàn toàn d) khi có ngắn mạch trong. 17 Trị số điện áp đặt lên rơle so lệch RU phụ thuộc vào quan hệ giữa các điện trở R1 và R2. Điện trở R1, R2 gồm điện trở cuộn dây thứ cấp và dây dẫn phụ nối giữa hai nhóm biến dòng 1BI và 2BI, với R1 = R2 ⇒ USL = 0 Khi xảy ra ngắn mạch trong vùng bảo vệ: * Trường hợp máy phát làm việc biệt lập với hệ thống: Dòng điện qua 1BI là dòng của máy phát. Dòng điện qua 2BI bằng không E2 = 0. Điện áp đặt lên rơle so lệch RU hình 1.5c: I "N .(R1 + R 2 ) U SL1 = nI (vì RSL >> R2) (1-20) Trong đó: " - I N : trị hiệu dụng của dòng siêu quá độ khi ngắn mạch trên đầu cực máy phát. với: I "N = I(3)Nngmax = I(3)Nđầu cực MF - nI: tỷ số biến dòng của BI. - RSL: điện trở mạch so lệch (gồm rơle và dây nối). * Trường hợp máy phát nối với hệ thống: Khi đó tại điểm ngắn mạch, ngoài dòng điện do bản thân máy phát cung cấp I "NF còn có thêm thành phần dòng điện do hệ thống đổ về I "NH . Mạch điện đẳng trị và phân bố điện áp như hình 1.5d. Giá trị điện áp đặt lên rơle so lệch RU: (I "NF + I "NH ).(R1 + R 2 ) U SL2 = nI (1-21) K at .I "N .(R1 + R 2 ) UKĐR = Kat.USL1 = nI (1-22) Để đảm bảo tính chọn lọc, điện áp khởi động của rơle so lệch RU phải chọn lớn hơn min{USL1; USL2}, nghĩa là: Với Kat = (1,15 ÷ 1,2) là hệ số an toàn. Thời gian tác động của bảo vệ thường: t = (15 ÷ 20) msec Nhận xét: - Đối với các MFĐ có công suất lớn, hằng số thời gian tắt dần của thành phần một chiều trong dòng điện ngắn mạch có thể đạt đến hàng trăm msec, gây bão hòa mạch từ của các máy biến dòng và làm chậm tác động của bảo vệ khi có ngắn mạch trong vùng bảo vệ. Vì vậy cần phải sử dụng sơ đồ bảo vệ tác động nhanh trước khi xảy ra bão hòa mạch từ của máy biến dòng, tức là: tbh > tbv, với tbv là thời gian cắt ngắn mạch của bảo vệ; tbh thời gian bão hoà mạch từ của BI. 18 I.5. Bảo vệ khoảng cách (21): Đối với các MFĐ công suất lớn người ta thường sử dụng bảo vệ khoảng cách làm bảo vệ dự phòng cho BVSL (hình 1.6a). X TG jX UF ZKĐ BA BU U XB RZ F jXKĐ tII Δt I 0 RKĐ tI = (0,4 ÷ 0,5) sec XF BI R 0,7XB t a) b) 0 Hình 1.6: Sơ đồ nguyên lý (a); đặc tính thời gian (b) và đặc tuyến khởi động (c) của bảo vệ khoảng cách cho MFĐ Vì khoảng cách từ MBA đến máy cắt cao áp khá ngắn, để tránh tác động nhầm khi ngắn mạch ngoài MBA, vùng thứ nhất của bảo vệ khoảng cách được chọn bao gồm điện kháng của MFĐ và khoảng 70% điện kháng của MBA tăng áp (để bảo vệ hoàn toàn cuộn hạ của MBA), nghĩa là: I Z kđ = ZF + 0,7.ZB (1-23) Thời gian làm việc của vùng thứ nhất thường chọn tI = (0,4 ÷ 0,5) sec (hình 1.6b). Vùng thứ hai thường bao gồm phần còn lại của cuộn dây MBA, thanh dẫn và đường dây truyền tải nối với thanh góp liền kề. Đặc tuyến khởi động của rơle khoảng cách có thể có dạng vòng tròn với tâm ở góc toạ độ hoặc hình bình hành với độ nghiêng của cạnh bên bằng độ nghiêng của véctơ điện áp UF hình 1.6c. II. Bảo vệ so lệch ngang (87G) Các vòng dây của MFĐ chập nhau thường do nguyên nhân hư hỏng cách điện của dây quấn. Có thể xảy ra chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một nhánh (cuộn dây đơn) hoặc giữa các vòng dây thuộc hai nhánh khác nhau trong cùng một pha, dòng điện trong các vòng dây bị chạm chập có thể đạt đến trị số rất lớn. Đối với máy phát điện mà cuộn dây stator là cuộn dây kép, khi có một số vòng dây chạm nhau sức điện động cảm ứng trong hai nhánh sẽ khác nhau tạo nên dòng điện cân bằng chạy quẩn trong các mạch vòng sự cố và đốt nóng cuộn dây có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp khi xảy ra chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một pha nhưng BVSLD không thể phát hiện được, vì vậy cần phải đặt bảo vệ so lệch ngang để chống dạng sự cố này. 19 KĐ RL I1S R R LV H I*LV Cắt MC 4 1BI I2S ILV BILV ILV = IH 3 2BI IH BIH 2 I2T 1 I1T a) b) ILV = f(IH) 0 1 2 3 4 I*H Hình 1.7: Bảo vệ so lệch ngang có hãm (a) và đặc tính khởi động (b) Đối với MFĐ công suất vừa và nhỏ chỉ có cuộn dây đơn, lúc đó chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một pha thường kèm theo chạm vỏ, nên bảo vệ chống chạm đất tác động (trường hợp này không cần đặt bảo vệ so lệch ngang). Với MFĐ công suất lớn, cuộn dây stator làm bằng thanh dẫn và được quấn kép, đầu ra các nhánh đưa ra ngoài nên việc bảo vệ so lệch ngang tương đối dễ dàng. Người ta có thể dùng sơ đồ bảo vệ riêng hoặc chung cho các pha. II.1. Sơ đồ bảo vệ riêng cho từng pha: (hình 1.7, 1.8) Trong chế độ làm việc bình thường hoặc ngắn mạch ngoài, sức điện động trong các nhánh cuộn dây stator bằng nhau nên I1T = I2T. Khi đó: ⎢IH⎢ = ⎢I1T + I2T⎢ = 2.I1T (1-24) ISL =⎢ILV⎢=⎢I1T - I2T⎢ = IKCB (1-25) ⇒ IH > ILV nên bảo vệ không tác động 87G 87G 87G Khi xảy ra chạm chập giữa các vòng dây của hai nhánh khác nhau cùng một pha, giả thiết ở chế độ máy phát chưa mang tải, ta có: I1T = -I2T Hình 1.8: Sơ đồ bảo vệ so lệch ngang theo mã số ⎢IH⎢ = ⎢I1T - I2T⎢ = IKCB ⎢ ILV⎢ = ⎢I1T + I2T⎢ = 2.I1T (1-26) ⇒ ILV > IH nên rơle tác động cắt máy cắt đầu cực máy phát. II.2. Sơ đồ bảo vệ chung cho các pha: (hình 1.9) Trong sơ đồ BI được đặt ở giữa hai điểm nối trung tính của 2 nhóm nhánh của cuộn dây stator, thứ cấp của BI nối qua bộ lọc sóng hài bậc ba L3f dùng để giảm dòng không cân bằng đi vào rơle. 20 A B C Báo tín hiệu T 1 2 + RI + Lf3 a) Rth RT O1 C - O2 Hình 1.9: Sơ đồ bảo vệ so lệch ngang cho các pha MFĐ, sơ đồ tính toán (a) và theo mã số (b) b) Cắt 1MC BI 87 CN: cầu nối, bình thường CN ở vị trí 1 và bảo vệ tác động không thời gian. Khi máy phát đã chạm đất 1 điểm mạch kích từ (không nguy hiểm), CN được chuyển sang vị trí 2 lúc đó bảo vệ sẽ tác động có thời gian để tránh tác động nhầm khi chạm đất thoáng qua điểm thứ 2 mạch kích từ. II.2.1. Nguyên lý hoạt động: Bảo vệ hoạt động trên nguyên lý so sánh thế V1 và V2 của trung điểm O1 và O2 giữa 2 nhánh song song của cuộn dây. * Ở chế độ bình thường hoặc ngắn mạch ngoài: U12 = V1 - V2 ≈ 0 (1-27) nên không có dòng qua BI do đó bảo vệ không tác động (cầu nối ở vị trí 1). * Khi xảy ra chạm chập 1 điểm mạch kích từ, máy phát vẫn được duy trì vận hành nhưng phải chuyển cầu nồi sang vị trí 2 để tránh trường hợp bảo vệ tác động nhầm khi ngắn mạch thoáng qua điểm thứ 2 mạch kích từ. * Khi sự cố (chạm chập giữa các vòng dây): U12 = V1 - V2 ≠ 0 (1-28) nên có dòng qua BI bảo vệ tác động cắt máy cắt. II.2.2. Dòng khởi động của rơle: Dòng điện khởi động của bảo vệ được xác định theo công thức: IKĐB ≥ Kat.IKCBtt (1-29) Thực tế việc xác định dòng không cân bằng tính toán IKCBtt tương đối khó, nên thường xác định theo công thức kinh nghiệm: IKĐB = (0,05 ÷ 0,1).IđmF (1-30) ⇒ IKĐR = I KÂB nI (1-31) từ đó có thể chọn được loại rơle cần thiết. II.2.3. Thời gian tác động của bảo vệ: Bình thường bảo vệ tác động không thời gian (cầu nối CN ở vị trí 1). Khi chạm đất điểm thứ nhất mạch kích từ thì cầu nối CN được chuyển sang vị trí 2. Thời gian tác động của rơle RT được xác định như sau: 21 tRT = tBV 2 điểm ktừ + Δt (1-32) Trong đó: - tBV 2 điểm ktừ: thời gian tác động của bảo vệ chống chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ. - Δt: bậc chọn thời gian, thường lấy Δt = 0,5 sec. Nhận xét: - Bảo vệ so lệch ngang cũng có thể làm việc khi ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator. Tuy nhiên nó không thể thay thế hoàn toàn cho BVSLD được vì khi ngắn mạch trên đầu cực máy phát bảo vệ so lệch ngang không làm việc. - Bảo vệ tác động khi chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ (nếu bảo vệ chống chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ không tác động) do sự không đối xứng của từ trường làm cho V1 ≠ V2. III. Bảo vệ chống chạm đất trong cuộn dây stator (50/51n) Mạng điện áp máy phát thường làm việc với trung tính cách điện với đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang nên dòng chạm đất không lớn lắm. Tuy vậy, sự cố một điểm cuộn dây stator chạm lõi từ lại thường xảy ra, dẫn đến đốt cháy cách điện cuộn dây và lan rộng ra các cuộn dây bên cạnh gây ngắn mạch nhiều pha.Vì vậy, cần phải đặt bảo vệ chống chạm đất một điểm cuộn dây stator. Dòng điện tại chỗ chạm đất khi trung điểm của cuộn dây máy phát không nối đất là: I (1) Âα = Trong đó: - α .U p (1-33) 2 rqâ + X C2 0Σ α: số phần trăm cuộn dây tính từ trung điểm đến vị trí chạm đất (α ≤ 1). Up: điện áp pha của máy phát. rqđ: điện trở quá độ tại chỗ sự cố. X C0Σ : dung kháng 3 pha đẳng trị của tất cả các phần tử trong mạng điện áp máy phát. X C0Σ = 1 3. j.ω.C0 ∑ Nếu bỏ qua điện trở quá độ tại chỗ sự cố (rqđ = 0), dòng chạm đất bằng: I (1) Â α = 3.α.ω.C0Σ.Up (1-34) Khi chạm đất xảy ra tại đầu cực máy phát (α = 1) dòng chạm đất đạt trị số lớn nhất: I (1) Â α max = 3.ω.C0Σ.Up (1-35) Nếu dòng chạm đất lớn cần phải đặt cuộn dập hồ quang (CDHQ), theo quy định của một số nước, CDHQ cần phải đặt khi: I (1) Â max ≥ 30 A đối với mạng có U = 6 kV I (1) Â max ≥ 20 A đối với mạng có U = 10 kV I (1) Â max ≥ 15 A đối với mạng có U = (15 ÷ 20) kV I (1) Â max ≥ 10 A đối với mạng có U = 35 kV (1) Kinh nghiệm cho thấy rằng dòng điện chạm đất I Â ≥ 5A có khả năng duy trì tia lửa điện tại chỗ chạm đất làm hỏng cuộn dây và lõi thép tại chỗ sự cố, vì vậy bảo vệ cần phải tác động cắt máy phát. Phần lớn sự cố cuộn dây stator là chạm đất một pha vì các cuộn dây cách điện nằm trong các rãnh lõi thép. Để giới hạn dòng chạm đất trung tính máy phát thường nối đất qua một tổng trở. Các phương pháp nối đất trung tính được trình bày trong hình 1.10. Nếu tổng trở trung tính đủ lớn dòng chạm đất có thể giới hạn nhỏ hơn dòng điện định mức máy phát. Không có công thức tổng quát nào cho giá trị tối ưu của tổng trở giới hạn dòng. Nếu tổng trở trung tính quá cao, dòng chạm đất bé làm cho rơle không tác động. Ngoài ra điện trở quá lớn sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng quá độ giữa các cuộn dây với đất và đường dây kết nối. Để tránh hiện tượng này khi tính chọn điện trở trung tính cực đại 22
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.