Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook

doc
Số trang Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook 91 Cỡ tệp Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook 3 MB Lượt tải Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook 0 Lượt đọc Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook 1
Đánh giá Giáo trình vi sinh vật học (Phần 5) - Ebook
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bài 8 Vi nấm (Microfungi) ĐẠI CƯƠNG VỀ VI NẤM Nấm (Fungi, số ít là Fungus) là một giới riêng- Giới nấm (Fungi), khoa học nghiên cứu về nấm được gọi là Nấm học (Mycology). Người ta đã biết đến nấm và sử dụng nấm từ thời cổ xưa. Theo Quách Mạt Nhược, tác giả Bộ Trung quốc sử cảo thì người Trung Quốc đã biết ăn nấm từ cách đây 6000-7000 năm . Nghề nấu rượu có sử dụng nấm men và nấm sợi đã xuất hiện ở Trung Quốc từ cách đây 7000-8000 năm. Việc sử dụng nấm làm dược liệu (Thần khúc) đã có ở Trung Quốc từ cách đây 2550 năm. Các nấm dùng làm thuốc như Phục linh, Chư linh, Linh chi , Tử linh, Lôi hoàn, Mã bột, Thiền hoa, Trùng thảo, Mộc nhĩ…đã được ghi trong sáchThần nông bản thảo kinh trong thời gian khoảng năm 100-200 sau Công nguyên. Ở phương Tây , Ray ( 1684-1704) người Anh, đã căn cứ vào đặc điểm sinh thái là chính để phân 94 loại nấm thành 4 nhóm khác nhau trong sách Lịch sử thực vật. Sau đó là các nghiên cứu phân loại nấm lớn căn cứ vào hình thái của Magnol (1689), Tournefort (1694). Khi Leewenhoek (1632-1723) làm ra chiếc kính hiển vi phóng đại được 200-300 lần thì người ta bắt đầu chú ý đến các nấm nhỏ hay gọi là vi nấm.Nhà khoa học Italia P.A.Micheli (1679-1737) là người đầu tiên dùng kính hiển vi để nghiên cứu nấm. trong tác phẩm Các chi thực vật mới (Nova Plantarum Genera) xuất bản năm 1729 ông đã nêu lên các bảng phân loại các chi nấm như Mucor, Tuber, Aspergillus…. Học giả Hà Lan D.C.H. Persoon (1761-1836) trong các sách Synopsis Methodica Fungarum và Mycologia Europeae đã đặt cơ sở cho phương pháp và hệ thống phân loại nấm . Học giả Thụy Điển E.M. Fries (1794-1878) đã có nhiều cống hiến trong việc phân loại các nấm lớn. Khoảng 100 năm sau đó việc phân loại đa số nấm lớn đều dựa trên nghiên cứu của Fries. Người đầu tiên vận dụng thuyết tiến hóa của Darwin vao việc phân loại nấm là nhà khoa học Đức H.A.De Bary (1831-1888). Ông đã xuất bản sách Hình thái học và sinh lý học nấm vào năm 1866 với cơ sở phân loại dựa trên trật tự tiến hóa. Ông còn nghiên cứu nguồn gốc và tiến hóa của nấm, sáng tạo nên giả thuyết Đơn nguyên luận. Về sinh lý học, năm 1869 J.Raulin phát hiện nguyên tố vi lượng Zn rất cần cho sự sinh trưởng của Asperrgillus niger; năm 1901 E.Wilders cho biết để sinh trưởng nấm còn cần các nhân tố như Biotin, Thiamin, Inositol… Về Di truyền học Blakeslee (1904) phát hiện ra sự phối hợp của các sợi nấm khác giới tính ở nấm Mucor. Sau đó là các phát hiện tương tự của Kniep (1920 với nhiều loài nấm Đảm, Dodge (1928) với nấm Neurospora. Về sau với nấm Neurosporra người ta đã nghiên cứu sâu về di truyền học và trên cơ sở các nghiên cứu này mà Beadles (1945) mới đề xuất được học thuyết Một gen-một enzym. Nhà nấm học Italia P. A. Saccardo (1845-1920) đã chỉnh lý các nghiên cứu về nấm và biên soạn bằng tiếng La Tinh 25 tập Kỷ yếu Nấm. Tiến bộ của Sinh học phân tử và kỹ thuật kính hiển vi điện tử đã đem lại một diện mạo mới cho việc nghiên cứu phân loại học và sinh lý học nấm. Các thành tựu nghiên cứu đã được tổng kết khá đầy đủ trong 5 tập sách Giới Nấm (The Fungi) của G. C. Ainsworth và cộng sự (Vol 1, 2.3.4A.4B. New York and London: Academic Press, 1963-1973). Năm 1995 đã tái bản lần thứ 8 cuốn Từ điển về nấm (Dictionary of the Fungi) của Ainsworth và Bisby. Nấm được chia thành 4 ngành (Division, Phylum): - Ngành Chytridiomycota - Ngành Zygomycota - Ngành Ascomycota - Ngành Basidiomycota Theo thuật ngữ Latinh tên các taxon trong phân loại nấm là như sau: Ngành-mycota; Ngành phụmycotina; Lớp- mycetes; Lớp phụ- mycetidae; Bộ-ales; Bộ phụ- ineae;Họ-aceae; Họ phụ- oideae. Hiện nay tồn tại các hệ thống phân loại nấm không thống nhất với nhau, chủ yếu là các hệ thống phân loại theo Ainsworth và cộng sự (1973), V.Arx (1981), Ainsworth & Bisby (1983), Kendrick (1992), Ainsworth & Bisby (1995), Alexopoulos & Mins (1996). Chúng tôi sử dụng hệ thống phân loại theo Giáo trình nấm học CBS. ( CBS Course of Mycology ), lần xuất bản thứ 4, Baarn, Delft, 1998: Ngành Labyrinthomorph a Pseudofungi Lớp Labyrinthulea Thraustochytriacea Hyphochytriomycete Lớp phụ hoặc nhóm s Chytridiomycota Oomycetes Chytridiomycetes Zygomycetes Zygomycota Trichomycetes Archiascomycetes Saccharomycetes Ascomycetes discomycetes Major licheneized orders plectomycetes pyrenomycetes Ascomycota loculoascomycetes powdery mildews Laboulbeniomycetes conidial ascomycetes (Hyphomycete s, Urediniomycetes Coelomycetes) Platyglomycetidae Basidiomycota Urediniomycetidae Ustilaginomycetes Tremellomycetidae Dacrymycetidae Hymenomycetes Auriculariomycetidae Hymenomycetidae Các loài nấm không tìm thấy (đúng ra là chưa tìm thấy) dạng sinh sản hữu tính được xếp chung vào nhóm Nấm bất toàn – Fungi imperfecti. Theo hệ thống phân loại của Saccardo (1880,1886) thì các nấm này được xếp thành một lớp- Lớp Deuteromycetes. Khi phát hiện thấy cơ quan sinh sản hữu tính thì người ta đổi tên loài và xếp sang các lớp khác. Ví dụ nấm lúa von trước kia được gọi là Fusarium moniliforme, nhưng sau khi tìm thấy cơ quan sinh sản hữu tính thì lại chuyển thành loài Gibberella fujikuroi. Các nấm bất toàn hiện được xếp trong các nhóm conidial Ascomycetes hay conidial Basidiomycetes. Hiện nay người ta cho rằng trong tự nhiên có khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu loài nấm nhưng mới định tên được khoảng 10 000 chi và 70 000 loài, Trung Quốc đã điều tra được 40 000 loài. Riêng các loài nấm thuộc Nấm bất toàn ở nước ta hiện mới chỉ phát hiện được 338 loài thuộc 306 chi khác nhau (Bùi Xuân Đồng, 2004). Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật (VTCC) thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội đang hợp tác với Viện NITE của Nhật Bản điều tra nghiên cứu khu hệ vi nấm ở Việt Nam và có nhiều khả năng tìm thấy những loài mới trong khoa học. Vậy những loài nấm nào là Vi nấm (Microfungi)? Đó là tất cả các nấm không có mũ nấm (quả thể, fruit-body) có thể thấy rõ bằng mắt thường. Người ta gọi những nấm có mũ nấm là các nấm bậc cao. Tuy nhiên khi nuôi cấy sợi nấm của các nấm bậc cao để nghiên cứu hoặc để sản xuất sinh khối thì chúng cũng được coi như vi nấm và là đối tượng nghiên cứu của ngành Vi sinh vật ( giống như các loài vi nấm khác). Để nghiên cứu vi nấm bắt buộc phải quan sát dưới kính hiển vi và phải nuôi cấy trong các điều kiện vô khuẩn như đối với vi khuẩn. Căn cứ vào hình thái người ta chia vi nấm thành hai nhóm khác nhau: nhóm Nấm men ( Yeast ) và nhóm Nấm sợi (Filamentous fungi). Chúng chỉ khác nhau về hình thái chứ không phải là những taxon phân loại riêng biệt. Nhiều nấm men cũng có dạng sợi và rất khó phân biệt với nấm sợi. I1. CẤU TẠO CHUNG CỦA SỢI NẤM Hình thái và cấu tạo của sợi nấm Sợi nấm (hypha) có dạng hình ống phân nhánh bên trong chứa chất nguyên sinh có thể lưu động. Về chiều dài chúng có sự sinh trưởng vô hạn nhưng về đường kính thì thưopừng chỉ thay đổi trong phạm vi 1-30µm (thông thường là 5-10 µm). Đầu sợi nấm có hình viên trụ, phần đầu gọi là vùng kéo dài (extension zone). Lúc sợi nấm sinh trưởng mạnh mẽ đây là vùng thành tế bào phát triển nhanh chóng, vùng này có thể dài đến 30 µm. Dưới phần này thành tế bào dày lên và không sinh trưởng thêm được nữa. Màng nguyên sinh chất thường bám sát vào thành tế bào. Trên màng nguyên sinh chất có một số phần có kế cấu gấo nếp hay xoặ lại, người ta gọi là biên thể màng (plasmalemmasome) hay biên thể (lomasome). Nhiều khi chúng có tác dụng tiết xuất các chất nào đó. Thành tế bào (cell wall) của nấm có thành phần hóa học khác nhau. Đây là một tiêu chí quan trọng khi định loại nấm. sau đây là các thành phần chính của thành tế bào ở một số nấm: Chi nấm: Thành phần thành tế bào: Glucan Cellulose Chitine 1 2 3 4 5 6 16 58 54 36 0 0 0 9 43 0 19 29 0 1 6 0 10 Chitosan Mannan Protein Lipid 10 - Chú thích: 10 <1 5 3 33 2 6 8 2 11 5 0 31 13 9 <3 7 3 1- Allomyces 2- Phytophthora 3- Mucor 4- Aspergillus 5- Saccharomyces 6- Schizophyllum Thành phần chính trong thành tế bào của một số nhóm nấm là như sau: Acrasiales Cellulose, Glycogen Oomycetes Cellulose, Glucan Hyphochytriomycetes Zygomycetes Cellulose. Chitine Chitin, Chitosan Chytridiomycetes, Ascomycota (dạng sợi), Fungi Imperfecti Basidiomycota (dạng sợi), Chitine, Glucane Riêng với Saccharomycetales và Cryptomycocolacales là Glucan, mannan Với Rhodotorula và Sporobolomycetales là Chitine, mannan Với màng nguyên sinh chất (protoplasmic membrane) thì thành phần ít thay đổi ở các loài nấm sợi, có khác nhau với dạng nấm men. Sau đây là một số ví dụ: Loài nấm Thành phần màng NSC Protein Lipid Polysaccharide Acid nucleic 1 2 3 4 5 52,0 43,0 9,0 0,3 38,5 40,4 5,2 1,1 46,5 41,5 3,2 7,5 45,5 31,0 25,0 0,5 25,5 40,0 30,0 - Chú thích: 1- Candida albicans (dạng nấm men) 2- Candida utilis 3- Saccharomyces cerevisiae 4- Candida albicans (dạng nấm sợi) 5- Fusarium culmorum Nhân tế bào được bao bọc bởi màng nhân, trên màng nhân có nhiều lỗ thủng, trong nhân có hạch nhân (nucleolus). Thường có nhiều nhân tập trung ở phần ngọn của sợi nấm. Trong các tế bào phía sau ngọn thường chỉ có 1-2 nhân. Nhân của nấm thường nhỏ, khó thấy rõ dưới kính hiển vi quang học. Nhiễm sắc thể trong nhân thường không dễ nhuộm màu, số lượng tương đối nhỏ. Số lượng này là 6 ở các nấm Magnaporthe grisea, Paecilomyces fumosoroseus, Trichoderma reesei; là 7 ở các nấm Histoplasma capsulatum, Neurospora crassa, Phenaerchateae chrysosporium, Podospora anserina, là 8 ở các nấm Aspergillus nidulans. Aspergillus niger,Acremonium chrysogenum, Beauveria basiana, Lentinus edodes, là 10 ở nấm Penicillium janthinellum,là 11 ở nấm Schizophyllum commune, là 12 ở nấm Curvularia lunata, là 13 ở nấm Agaricus bisporus, là 15 ở nấm Cyanidioschyzon merolae, là 20 ở nấm Ustilago maydis…. Trong tế bào nấm còn có các cơ quan giống như trong tế bào các sinh vật có nhân thực (Eukaryote) khác. Đó là ty thể (mitochondrion), mạng nội chất (endoplasmic reticulum), dịch bào hay không bào (vacuolus), thể ribô (ribosome), bào nang (vesicle) , thể Golgi sinh bào nang (Golgi body, Golgi apparatus, dictyosome), các giọt lipid (lipid droplet), các tinh thể (chrystal) và các vi thể đường kính 0,5-1,5 nm (microbody), các thể Vôrônin đường kính 0,2µm (Woronin body), thể Chitô đường kính 40-70nm(chitosome)… Ngoài ra trong tế bào chất còn có các vi quản rỗng ruột, đường kính 25nm (microtubule), các vi sợi đường kính 5-8nm( microfilament), các thể màng biên ( plasmalemmasome) Ribosome của nấm thuộc loại 80S ( S là đơn vị hệ số lắng Svedberg) có đường kính khoảng 20-25nm, gồm có 2 bán đơn vị ( subunit); bán đơn vị lớn (large subunit ) 60S (gồm 3 loại ARN25S; 5,8S và 5S cùng với 30-40 loại protein). Bán đơn vị nhỏ (small subunit) 40S (gồm loại ARN 18S và 21-24 loại protein) Phần ngọn có thể tách với phần bên dưới bằng một không bào, lúc đầu nhỏ nhưng về sau kết hợp lại với nhau để lớn dần, tạo nế áp lực dồn tế bào chất về phía đỉnh ngọn sợi nấm. Tại phần già nhất của sợi nấm thường xảy ra hiện tượng tự tan (autolysis) hoặc bị tan rã dưới tác dụng của các men phân cắt (lytic enzyme) do các vi sinh vật khác sinh ra. Cũng có những phần sợi nấm già phần lipid tích tụ nhiều và kết hợp với thành tế bào tạo nên một màng dày, tạo thành những bào tử áo (chlamydospore). Loại bào tử này có thể giúp sợi nấm tồn tại được qua những điều kiện môi trường khắc nghiệt. Trường hợp này rất giống với các bào tử nội sinh (endospore). Sợi nấm không ngừng phân nhánh và vì vậy khi một bào tử nẩy mầm trên một môi trường đặc sẽ phát triển thành một hệ sợi nấm (mycelium, số nhiều- mycelia), sau 3-5 ngày có thể tạo thành một đám nhìn thấy được gọi là khuẩn lạc (colony). Vào giai đoạn cuối của sự phát triển khuẩn lạc sẽ xảy ra sự kết mangh (anastomosis) giữa các khuẩn ty với nhau, làm cho cả khuẩn lạc là một hệ thống liên thông mật thiết với nhau, thuận tiện cho việc vận chuyển chất dinh dưỡng đến toàn bộ hệ sợi nấm. Hiện tượng kết mạng thường gặp ở nấm bậc cao nhưng lại ít gặp ở các sợi nấm dinh dưỡng của nấm bậc thấp. Hình thái, kích thước màu sắc, bề mặt của khuẩn lạc…có ý nghĩa nhất định trong việc định tên nấm. Phần lớn sợi nấm có dạng trong suốt, ở một số nấm sợi nấm mang sắc tố tạo nên màu tối hay màu sặc sỡ. Sắc tố của mọt số nấm còn tiết ra ngoài moi trường và làm đổi màu khu vực có nấm phát triển. Một số nấm còn tiết ra các chất hữu cơ tạo nên các tinh thể trên bề mặt khuẩn lạc. Vì bào tử của nấm thường cũng có màu nên cả khuẩn lạc thường có màu 2-Vách ngăn ở sợi nấm: Sợi nấm ở một số nấm có vách ngăn ngang (septa, cross wall), đó là các sợi nấm có vách ngăn (septate hyphae). Cũng có nhiều nấm sợi nấm không có vách ngăn ngang- sợi nấm không vách ngăn (aseptate hyphae). Các nấm bặc thấp thường có sợi nấm không vách ngăn, ngược lại các nấm bậc cao thường mang sợi nấm có vách ngăn. Sợi nấm không vách ngăn mang nhiều nhân nhưng vẫn có thể gọi là đơn bào. Ở các nấm không vách ngăn thì vách ngăn vẫn có thể hình thành khi sản sinh thể sinh sản hay cơ quan sinh sản. tại các bộ phận bị thương tổno sựi nám cũng có thể hình thành vách ngăn. Đó là loại vách ngăn liên, không có lỗ thủng, có tác dụng bảo vệ cơ thể. Sợi nấm có vách ngăn là cơ thể đa bào. Mỗi tế bào có 1 nhân hoặc nhiều nhân. Tuy nhiên sợi nấm vẫn không phải do nhiều tế bào hợp thành mà là do các vách ngăn tách sợi nấm ra thành nhiều tế bào. Vách ngăn ngang được hình thành từ thành tế bào. Lúc đầu là một gờ nhỏ hình khuyên sao đó tiến dần vào trong và lấp kín lại. Tuy nhiên vách ngăn thươbf có 1 hay nhiều lỗ thửng. các lỗ có kích thước bằng nhau hay có 1 lỗ lớn nhất ở giữa và nhiều lỗ nhỏ ở xung quanh. Vách ngăn điển hình ở Nấm túi (Ascomycota) và Nấm bất toàn (Deuteromycetes) là loại có một lỗ ở chính giữa, đường kính khoảng 0,05-0,5µm. Ở nấm Geotrichum candidum và nấm Fusarium vách ngăn thường có nhiều lỗ nhỏ. Ở nấm Fusarium lỗ ở chính giữa vách ngăn lớn hơn so với các lỗ khác. Một số Nấm đảm (Basidiomycota) có lỗ hình thùng trên vách ngăn ngang, bọc bên ngoài bởi một cấu trúc màng gọi là màng lỗ thùng (perenthesome). Trong điều kiện khô hạn việc hình thành vách ngăn có thể giúp sợi nấm đề kháng được tốt hơn đối với môi trường. Ờ Nấm túi và Nấm bất toàn nhiều khi trong tế bào còn thấy có các thể Vôrônin (Woronin body) và các tinh thể protein. Cấu tạo của phần ngọn sợi nấm Cấu trúc của sợi nấm Sợi nấm có vách ngăn Sợi nấm không vách ngăn Hệ sợi nấm Sự phát triển của hệ sợi nấm Khuẩn lạc nấm Một ví dụ về cấu trúc của Ribosome ở Eukaryote Thể Golgi và Mạng lưới nội chất Thể Woronin tụ tập ở lỗ thông của vách ngăn (nấm Penicillium) Ty thể (mitochondrion) 3-Mô (tissue) của hệ sợi nấm: Mô hay tổ chức của hệ sợi nấm thường gặp ở các nấm bậc cao. Chúng xuất hiện trong một giai đoạn của vòng đời nấm. Loại mô này được gọi là tổ chức sợi dày (plectenchyma). Tổ chức này lại chia ra thành hai loại: loại tổ chức sợi xốp hay tổ chức tế bào hình thoi (prosenchyma) và tổ chức màng mỏng hay tổ chức nhu mô giả ( pseudoparenchyma). Tổ chức sợi dày gặp ở thân nấm và mũ nấm ở các nấm bậc cao, nhất là ở ngành Nấm túi và Nấm đảm. Hạch nấm (scleorotium) xuất hiện khi nuôi cấy nấm sợi (nấm bậc thấp) trên các môi trường già (nuôi cấy lâu ngày). Hạch nấm là hình thức bảo vệ nấm qua giai đoạn bất lợi. Đó còn là nơi dự trữ các chất dinh dưỡng cho nấm. Kết cấu tổ chức của hạch nấm gòm lóp ngoài cùng có thành tế bào màu đen. Dưới đó là một lớp biểu bì rỗng. Bên trong là tổ chức sợi dày với các sợi nấm có màng dày. Trong cùng là khối tổ chức sợi xốp. Thể đệm hay đệm nấm (stroma) cũng là khối tổ chức sợi nấm dính nhau theo nhiều hướng. Trên hoặc trong thể đệm có các cơ quan sinh sản của nấm.Thể đệm chỉ gặp ở Nấm túi và Nấm đảm. Thừng nấm hay khuẩn sách (rhizomorph) cúng có tổ chức sợi nấm bện lại theo kiểu tổ chức sợi dày. Hạch nấm (Sclerotium) Tổ chức sợi xốp (prosenchyma) Tổ chức màng mỏng (Pseudoparenchyma)-hình phía trong Thể đệm ( Stroma ) Thừng nấm (Rhizomorph) 4-Các dạng biến đổi của hệ sợi nấm: 4.1-Bào tử áo, bào tử, tế bào phình lớn: Đôi khi gặp những tế bào sợi nấm phình lớn một cách vô quy tắc. Nói chung khi gặp điều kiện ngoại cảnh bất lợi nguyên sinh chất co lại, vo tròn lại, phía ngoài tạo thành lớp màng dày, bên ngoài thường có gai hay các mấu lồi. Kết cấu này được gọi là bào tử áo hay bào tử màng dày (Chlamydospore). Loại bào tử này không phải loại bào tử sinh sản (vô tính hoặc hữu tính) giúp phát tán nấm ra môi trường xung quanh. Các loại bào tử này ta sẽ xem xét tới ở phần dưới. 4.2-Sợi hút (haustorium): Sợi nấm ký sinh trên bề mặt tế bào cây chủ rồi mọc ra sợi nấm đâm sâu vào phía trong và tạo nên các sợi hút đâm vào các tế bào để hút chất dinh dưỡng của cây chủ. Sợi hút có thể có các hình dạng khác nhau : hình sợi, hình ngón tay, hình cầu…Nói chung các nấm ký sinh bắt buộc đều là những loài có sợi hút. Khi xuyên vào tế bào cây chủ một số sợi hút không làm rách được màng nguyên sinh chất mà chỉ làm cho màng này lõm vào. Nhiều khi sợi hút phân ra khá nhiều nhánh bên trong tế bào để tăng diện tích hấp thu chất dinh dưỡng. Sợi hút 4.3- Sợi áp (appressorium) và đệm xâm nhiễm (infection cushion): Từ một bào tử nấm nẩy mầm trên bề mặt vật chủ (thường là lá cây) sẽ mọc ra một sợi nấm và tiết ra chất nhầy để áp sát bề mặt này. Đầu sợi nấm phình to lên như chiếc đĩa và tạo thành sợi áp. Từ sợi áp mọc ra sợi hút đâm sâu vào tế bào vật chủ để hút chất dinh dưỡng. Mô ở vật chủ bị tiêu hủy dần dưới tác dụng của các enzym thủy phân của sợi áp. Đệm xâm nhiễm là một dạng mạng sợi phân nhánh và gắn với nhau như một tấm đệm ở tế bào vật chủ, đầu sợi nấm thường phình to lên. Việc hình thành đệm xâm nhiễm thường do cơ chế khống chế nội sinh và ảnh hưởng kích thích của môi trường. 4.4- Sợi nấm bắt mồi (traps): Một số nấm sống trong đất có cơ chế bắt mồi (giun tròn-nematode, amip-amoeba..). Chúng hình thành nên những cấu trúc có dạng những cái bẫy và vì vậy được gọi là nấm bẫy mồi (trapping fungi). Có thể có mấy kiểu sợi nấm bẫy mồi sau đây: - Bọng dính (adhesive knobs): Sợ nấm phát sinh những nhánh ngắn ,thường thẳng góc với sợi nấm chính. Đỉnh các nhánh này phình to lên thành những bọng hình cầu. các bọng này tiết ra chất dính có thể giữ chặt lấy con mồi. Sau đó từ bọng mọc ra sợi nấm xuyên qua vỏ con mồi. Cuối sợi này phồng lên thành bọng nhỏ bên trong con mồi và tiếp tục phân nhánh thành các sợi hút - Lưới dính (sticky nets): Các nhánh mọc ra được nối mạng với nhau thành dạng lưới. Bên ngoài lưới cũng phủ đầy chất dính để bẫy mồi. Sau đó một tế bào của lưới sẽ phát triển thành bọng nhỏ bên trong con mồi và từ bọng mọc ra các sợi hút - Vòng thắt ( constricting rings): Sợi nấm mọc ra các nhánh đặc biệt với các vòng thắt cấu tạo bởi 3 tế bào. Khi mặt trong của các tế bào này tiếp súc với con mồi thì không bào sẽ phình to lên và thắt chặt con mồi lại. Sau đó sẽ mọc ra các nhánh xuyên vào con mồi, rồi mọc ra các sợi hút nói trên - Bào tử dính (Sticky spores): Có các bào tử phủ đầy chất dính và có tác dụng bẫy mồi tương tự như các trường hợp nói trên. Các chi nấm thường có sợi nấm bẫy mồi là Arthrobotrrys, Daxtylaria, Daxtylella, Trichothecium… Một số loài nấm như Zoopage phanera, Arthrobotrys anomala tiết ra chất dính trên toàn bộ mặt ngoài sợi nấm và cũng có tác dụng bẫy mồi như các trường hợp nói trên. 4.5- Rễ giả (rhizoid) và Sợi bò (stolon): Sợi bò là đoạn sợi nấm khí sinh không phân nhánh phát sinh từ các sợi nấm mọc lên từ cơ chất, chúng có dạng thẳng hay hình cung. Phần chạm vào cơ chất phát triển thành những rễ giả ngắn cắm vào cơ chất. Do sự phát triển của sợi bò mà các nấm này lan rộng ra xung quanh, về cả mọi phía, kẻ cả trên thành của hộp lồng (hộp Petri). Rễ giả và thân bò đặc trưng cho các nấm thuộc chi Rhizopus (rễ giả mọc ngay chỗ cụm sợi nấm khí sinh), Abssidia (rễ giả không mọc dưới chõ cụm sợi nấm khí sinh) . Rễ giả còn gặp ở nhiều loài nấm thuộc các chi Rhizidiomyces, Sclerotinia… Nấm Rhizopus Nấm Absidia Bài 9 Nấm sợi (Filamentous Fungi) NẤM SỢI (FILAMENTOUS FUNGI) PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU : I. Mẫu đất. II. Lá và cành cây khô: III. Lá tươi và vỏ cây: IV. Phân. V. Côn trùng. VI. Nước ngọt và các vật liệu có trong nước ngọt. VII. Nước mặn và các vật liệu có trong nước mặn. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP: 1. Phương pháp dùng kim nhọn: 2. Phương pháp phân lập bào tử đơn độc: 3. Phương pháp dùng vi thao tác Skerman: 4. Phương pháp pha loãng: 5. Phương pháp pha loãng kết hợp với xử lý tia cực tím: 6. Phương pháp phân lập nấm đảm và nấm túi (Basidiomycetes và Ascomycetes) 7. Phương pháp rửa bề mặt: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LOẠI NẤM SỢI I Yêu cầu: II. Quy trình định loại một chủng nấm sợi: III. Tiến hành định loại KHOÁ PHÂN LOẠI ĐẾN LỚP I. LỚP NẤM TIẾP HỢP (ZYGOMYCETES) II. LỚP NẤM BẤT TOÀN (DEUTEROMYCETES) 1. Đặc điểm đặc trưng 2. Phân lớp của nấm bất toàn: 3. Những bộ phận sinh sản vô tính. KHOÁ 1: KHOÁ 2 I. Amerocodidium II. Didymoconidium III. Phragmoconidium IV. Dictyoconidium V. Scolecoconidium VI. Helicoconidium VII. Stauroconidium VIII. Miscellaneous fungi IX. Synnematous fungi: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU : Chúng ta có thể phân lập vi nấm từ bất kỳ một cơ chất tự nhiên nào vì mọi cơ chất trong tự nhiên đều có vi sinh vật bên trong. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn lấy mẫu một cách ngẫu nhiên, không có mục đích thì rất mất thời gian và tiền bạc. Những vật liệu khác nhau sẽ được coi như những cơ chất khác nhau để phân lập nấm. Vật liệu chung nhất thường là: lá cây tươi, lá cây rụng, lá cây mục, phân động vật, côn trùng, nước ngọt, nước biển,.... Trước khi đi lấy mẫu phân lập nấm sợi chúng ta phải cân nhắc và suy nghĩ về những điều cần thiết sau: 1, Sẽ chọn loại vật liệu để phân lập cho loại nấm nào. 2, Dùng bản đồ kiểm tra lại vị trí lấy mẫu. 3, Sẽ dùng phương pháp phân lập nào cho mẫu đó. 4, Và cuối cùng là sẽ mang mẫu như thế nào về phòng thí nghiệm. Sau đó sẽ quyết định nơi lấy mẫu, chuẩn bị cho chuyến đi lấy mẫu đó, mang theo những dụng cụ cần thiết như: Túi ni lông, thìa cân, túi đựng mẫu làm bằng giấy, chai lọ, đèn gas xách tay, túi chứa, ... Khi tới nơi lấy mẫu chúng ta quyết định số lượng mẫu sẽ lấy. Một điều cũng rất quan trọng là phân lập nấm sau khi lấy mẫu càng sớm càng tốt. I. Mẫu đất. Mẫu đất là mẫu có hiệu quả nhất và chúng ta có thể phân lập nấm trên mẫu đất với số lượng lớn. Chúng ta có thể lấy mẫu đất ở nhiều nơi chẳng hạn như ở ruộng lúa, nơi trồng cây lấy hạt hoặc cánh đồng trồng rau, dưới rừng tùng hay dưới rừng tán lá rộng, ở vùng núi cao, ven bừ suối,... Thông thường nấm phân lập được từ mẫu đất gọi là nấm đất, nhưng một số nấm phân lập được ở đáy hồ ao, sông suối hay đáy biển lại gọi là nấm ưa nước hay nấm ưa mặn. Để phân lập được nhiều loài nấm khác nhau, chúng ta nên lấy mẫu đất trên bề mặt dưới lớp lá cây mục bởi vì quần thể nấm tập trung trên lớp đất bề mặt nhiều hơn là phần dưới đất sâu. Khi lấy mẫu ta gạt bỏ lớp lá mục để lộ bề mặt lớp đất và dùng thìa sạch lấy phần đất bề mặt đó cho vào túi ni lông. Đồng thời ghi các thông số cần thiết về nơi lấy mẫu: địa chỉ, kinh độ, vĩ độ, ngày lấy mẫu, tình trạng lấy mẫu, nhiệt độ lúc lấy mẫu, người lấy mẫu. II. Lá và cành cây khô: Nấm Sợi phân lập từ lá và cành cây khô gọi là nấm rác (litter fungi). Để phân lập nấm rác có hiệu quả chúng ta phải lấy mẫu lá và cành cây tốt, trong trường hợp nấm rác, chúng ta phân lập được các loài nấm khác nhau khi lấy mẫu ở độ sâu khác nhau trong cùng một mẫu. Mẫu lá cây khô lấy được nên để trong túi bằng giấy và nên xử lý ngay để phân lập, vì nếu để lâu theo thời gian mẫu khô dần, nấm rác trong mẫu sẽ phát triển kém đi và các vi sinh vật bên ngoài sẽ xâm nhiễm vào. Vì thế phải ghi rõ tên thực vật lấy mẫu, độ phân huỷ của lá cây rụng, nơi lấy mẫu (kinh dộ, vĩ độ, địa chỉ), ngày tháng lấy mẫu, người lấy mẫu. III. Lá tươi và vỏ cây: Có ít nhất 3 nhóm nấm phân lập từ lá cây tươi, nhóm thứ nhât là nấm bề mặt lá (phyloplane fungi). Nhóm thứ 2 thuộc về nấm gây bệnh, bao gồm ký sinh bắt buộc và không bắt buộc. Nhóm thứ 3 là nấm thực vật hoại sinh, nhưng sự khác nhau giữa nhóm thứ 3 này và nhóm kí sinh không bắt buộc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Trong khi lấy mẫu lá cây tươi và vỏ cây, luôn phải ghi nhớ 6 điều sau: 1, Quá trình phân huỷ có thể đã diễn ra, mặc dù trông bề ngoài lá vẫn như đang còn tươi (đặc biệt điều này hay diễn ra ở vùng nhiệt đới). 2, Hệ sinh thái nấm trên lá thực vật sau khi ngắt có thể khác đi so với khi chúng còn trên cây. 3, Tính đa dạng sinh học của nấm ở lá tươi còn non sẽ kém hơn ở lá đã trưởng thành. 4, Hệ sinh thái nấm có thể khác nhau giữa bề mặt lá và mặt sau của lá. 5, Trong cùng một cây độ cao lấy mẫu của chúng sẽ cho hệ sinh thái nấm khác nhau. 6, Mỗi loài thực vật khác nhau sẽ phân lập được các chủng nấm đặc hiệu, ví dụ như loài nấm Trochophora simplex chỉ phân lập được từ cây Daphniphyllum macropodium. Đặc biệt khi phân lập nấm từ mẫu lá và vỏ cây thực vật chúng ta rất khó có thể phân lập được loài nấm trong thực vật gọi là nấm nước trên cạn (terrestrial aquatic fungi). Bởi vì nhóm nấm này sinh trưởng rất chậm và không dễ dàng sinh bào tử như những nấm trên bề mặt, nấm gây bệnh hay cácnấm hoại sinh khác. Vì thế khó có thể phân lập các loài nấm này từ lá cây hay từ vỏ cây nếu chỉ sử dụng những kỹ thuật phân lập thông thường. Nấm nước trên cạn sinh bào tử nhanh chóng nếu có nước kích thích, chẳng hạn gặp mưa, sương. Chúng ta lấy mẫu sau khi trời mưa hoặc lấy mẫu từ những giọt sương đọng trên cành lá. IV. Phân. Thành phần hữu cơ trong phân là rất lớn, do đó khu hệ vi sinh vật trong đó vô cùng đa dạng. Những loài nấm có thể tồn tại được trên phân động vật được gọi là nấm phân. Sự thay đổi của nấm phân xuất hiện trên một mẫu phân động vật là một ví dụ điển hình về tính kế thừa ở nấm. Xuất hiện đầu tiên là ngành nấm tiếp hợp Zygomycota (ví dụ Basidiobolus), tiếp đến là Pyrenomycetes, Plectomycetes, và Discomycetes của ngành nấm túi Ascomycota (ví dụ Arthroderma, Gymnoascus,...) rồi đến các nấm hoại sinh (Ví dụ Arthrobotrys, Oedocephalum, Scopulariopsis,...) và cuối cùng là nấm đảm Basidiomycota (ví dụ Corprinus) [5]. Người ta thường phân lập nấm phân từ phân động vật ăn cỏ chẳng hạn như phân ngựa, cừu, dê, thỏ, gia súc, và thậm chí là chuột cũng đã được công bố. [5] V. Côn trùng. Những côn trùng nhỏ bé, chẳng hạn như amip, giun đất, ve rận, sâu bọ,.... là những mẫu tốt dùng cho phân lập nấm. Đặc biệt là nấm hoại sinh giun tròn (nematode-trapping fungi). VI. Nước ngọt và các vật liệu có trong nước ngọt. Từ mẫu nước ngọt chủ yếu phân lập được 2 nhóm nấm: nhóm thứ nhất là Chytridiomycota, nhóm thứ 2 là các loài nấm ưa nước, ưa nước hiếu khí. Để phân lập nhóm nấm này, nên lấy mẫu nước ngọt và lá rơi ở những ổ sinh thái nước, chẳng hạn như ở sông, suối, ao hồ. Đặc biệt nấm ưa nước dễ dàng bị mắc vào những khúc gỗ mục dưới lòng suối hay đằng sau các hốc đá có dòng nước chảy tạo bọt. VII. Nước mặn và các vật liệu có trong nước mặn. Nấm sợi sống ở nước mặn gọi là nấm sợi ưa mặn, những đặc điểm hình thái và sinh lý của chúng giúp chúng thích nghi được với môi trường mặn. Có 2 nhóm nấm ưa mặn: một loại là ưa mặn bắt buộc (toàn bộ vòng đời của chúng trải qua trong môi trường mặn); loại kia là ưa mặn không bắt buộc (phần lớn có thể phân lập được chúng trong môi trường đất và cả trong môi trường mặn). Để phân lập nấm ưa mặn, ta có thể lấy mẫu từ các cành củi mục, thực vật ưa mặn, thực vật ven biển, từ cát ở bãi biển và từ nước biển, đặc biệt là bọt biển là mẫu rất tốt để phân lập nấm ưa mặn. Tóm lại: Để lấy mẫu phân lập nấm thì bất kỳ loại mẫu nào cũng đều tốt, đều quan trọng, điều chủ yếu vẫn dựa vào mục đích phân lập nhóm nấm nào cần thiết cho công tác nghiên cứu để sự lựa chọn mẫu và phương pháp lấy mẫu. Trên cùng một cơ chất, có thể có nhiều nhóm nấm tồn tại mỗi nhóm lại có một chu kỳ sống khác nhau, nên phân lập ở nhiều thời điểm khác nhau và bằng các phương pháp khác nhau thì có thể phân lập được loài mới hay tìm ra một hệ sinh thái mới của nấm. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP: Kỹ thuật phân lập để tìm ra loài nấm mới hay nấm hữu ích là rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Không có một quy luật chung nào dùng cho phân lập vi sinh vật. Phương pháp phân lập tốt nhất sẽ là phương pháp mà ta lựa chọn để phân lập vi sinh vật mà ta cần. Suy nghĩ một cách sáng tạo cho công việc và thành thạo với các kỹ thuật phân lập mới là yêu cầu chung của bất kỳ một nhà vi sinh vật nào. Các nhà nấm học Nhật Bản thường dùng các phương pháp sau để phân lập nấm sợi: Sử dụng kim nhọn nhặt bào tử (Dr. Chiharu Nakashima); Phân lập bào tử đơn độc (Dr. Chiharu Nakashima); Sử dụng vi thao tác Skerman (Dr. Katsuhiko Ando); Phương pháp pha loãng (Dr. Misa Otoguro); Phân lập từ bào tử đảm (Dr. Chiharu Nakashima); Phương pháp rửa bề mặt (Dr. Katsuhiko Ando); Phương pháp sát khuẩn bề mặt (Dr. Ju-Young Park); Phương pháp dùng buồng kích ẩm (Dr. Katsuhiko Ando); Phương pháp kích thích sự nảy mầm của nấm(Dr. Ju-Young Park); Phương pháp sục khí (Dr. Katsuhiko Ando). Dưới đây chúng tôi xin phép trình bày một số phương pháp hay dùng nhất, đã áp dụng phân lập nấm trong đất, trong lá cây rụng và nấm nội sinh endophyte tại Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật- Trung tâm công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia Hà nội trong chương trình hợp tác về nghiên cứu đa dạng sinh học với Viện Công nghệ và Đo lường Quốc gia Nhật Bản (NITE- Japan). 1. Phương pháp dùng kim nhọn: Sử dụng phương pháp này để phân lập tất cả mọi loại nấm phát triển trên bất kỳ một cơ chất nào. Cách làm: 1) Đặt cơ chất cần phân lập (lá, cành cây mục,...) lên kính hiển vi vật kính X10 (độ phóng đại 10 lần) hoặc lên kính lúp. 2) Chỉnh tiêu cự để quan sát được bào tử, cuống sinh bào tử từ cơ chất. 3) Khử trùng que nhọn bằng ngọn lửa đèn cồn. 4) Đưa que nhọn vào khoảng giữa vật kính và cơ chất, nhặt bào tử chuyển sang môi trường phân lập. 5) Nuôi cấy bào tử ở nhiệt độ 250C, quan sát sự nảy mầm của bào tử hàng ngày đến khi hình thành khuẩn lạc thì chuyển sang môi trường thạch nghiêng. 2. Phương pháp phân lập bào tử đơn độc: Sử dụng phương pháp này để phân lập nấm gây bệnh thực vật. Cách làm: 1) Chuẩn bị dịch huyền phù bào tử: Dùng kim nhọn đánh bẹt 1 đầu, gắn vào một cái tay cầm chắc chắn, dùng que đó cào vào chỗ trên lá cây bệnh có xuất hiện đốm nấm, đặt sang lam kính đã có sẵn một giọt nước vô trùng, khuấy đềù. 2) Dùng đầu kim lấy một giọt nước có hoà tan bào tử đó vẽ một hình tam giác lên môi trường thạch nước (Water agar). Ủ 200C trong 24 giờ. 3) Quan sát bằng kính hiển vi, tìm bào tử nảy mầm trên môi trường thạch đĩa theo đường viền tam giác trên. Đánh dấu điểm có bào tử nẩy mầm bằng bút viết kính ở mặt dưới đĩa thạch. 4) Chuyển đĩa môi trường thạch có nuôi cấy các bào tử trên sang kính lúp. Quan sát vị trí đánh dấu bào tử nẩy mầm. Thanh trùng que cấy, dùng que cấy lấy bào tử nảy mầm ra, chuyển sang ống nghiệm môi trường thạch nghiêng để nuôi cấy. 3. Phương pháp dùng vi thao tác Skerman: Chuẩn bị dụng cụ: Bộ vi thao tác Skerma gồm 5 phần (hình bên). 1) Lấy một ống pipet pastơ hơ trên ngọn lửa đèn cồn, kéo thành ống rất nhỏ, dài khoảng 4cm, gắn vào ống sắt trên cục nam châm D ( cố định bằng parafin nóng chảy). 2) Cố định phần dụng cụ B vào vật kính 10 3) Gắn nam châm có ống thuỷ tinh vào rãnh kim loại của dụng cụ B. 4) Di chuyển phần thiết bị có gắn cục nam châm lên xuống cho đến khi nhìn thấy đầu ống thuỷ tinh ở giữa vi trường. 5) Gắn đầu kim hàn E vào biến thế A và đặt vào vị trí đặt tiêu bản của kính hiển vi. 6) Chỉnh kính, tìm vi trường, quan sát đầu kim hàn, điều chỉnh sao cho đầu que hàn và ống thuỷ tinh sát nhau và đều quan sát được dưới kính hiển vi. 7) Bật biến thế A nấc cao để đầu que hàn nóng đỏ và tiến về phía ống thuỷ tinh, ấn que hàn chạm vào ống thuỷ tinh để ống thuỷ tinh bắt đầu nóng chảy, kéo nhanh ống thuỷ tinh khỏi kim hàn tạo thành que thuỷ tinh thuôn nhọn. 8) Hạ nhiệt độ que hàn bằng cách giảm biến thế, dùng đầu que hàn chạm nhẹ vào đầu que thuỷ tinh kéo nhẹ tạo thành hình chữ L. Giờ đây ta có thể bắt đầu thực hành lấy từng bào tử đơn độc trên đĩa thạch. Các bước tiến hành: 1) Chuẩn bị mẫu: lá cây khô, cho vào hộp nhựa hoặc túi ni lông có chứa nước vô trùng sẵn để làm ẩm, giữ 2-3 ngày ở nhiệt độ phòng, để kích thích bào tử nẩy mầm. 2) Lấy mẫu lá trên cho vào cốc thuỷ tinh, cho thêm nước cất, khuấy nhẹ nhàng cho bào tử nổi lên mặt nước. 3) Thu thập bào tử bằng cách lấy lam kính để nghiêng 45 0 so với mặt nước để lấy nước trên bề mặt cốc. Dùng lam kính đó trải một đường thẳng trên mặt đĩa môi trường phân lập nấm LCA (Low cacbon agar), MEA (Malt extract agar). 4) Quan sát đĩa thạch trên dưới kính hiển vi, tìm bào tử có hình dạng đặc biệt. Khi thấy bào tử cần tìm thì giữ nguyên vị trí. 5) Gắn phần dụng cụ hình chữ V (hình C) của bộ vi thao tác vào vật kính 10 của kính hiển vi. Tiếp đến gắn phần nam châm có que thuỷ tinh hình chữ L vừa làm xong vào phần dụng cụ chữ V đó. Điều chỉnh lên xuống sao cho có thể quan sát được đầu chữ L của que thuỷ tinh. 6) Nâng kính lên sao cho bề mặt thạch sát với đầu que thuỷ tinh, lúc này ta có thể quan sát được cả bào tử nấm cần tìm và cả đầu L của que thuỷ tinh. 7) Dùng que L kéo bào tử cần lấy ra phần môi trường sạch của đĩa thạch. Dùng chính kim phần chữ L đó đánh dấu điểm đặt bào tử. 8) Hạ đĩa môi trường thấp xuống và dùng que cấy vô trùng lấy bào tử tại điểm đánh dấu chuyển sang đĩa thạch môi trường MEA. Nuôi cấy ở nhiệt độ phòng và quan sát sự nảy mầm của bào tử hàng ngày. Nếu bào tử nảy mầm thì có thể chuyển sang thạch nghiêng để giữ giống sau khi để ở thạch đĩa 2-4 tuần. 4. Phương pháp pha loãng: Phương pháp này dùng cho các mẫu đất. 1. Trước hết các mẫu đất phải được xử lý trước khi phân lập bằng cách phơi khô ở nhiệt độ phòng 2-3 ngày, sau đó dùng rây qua sàng có kích thước 2-3mm. 2. Cân 1g đất đã xử lý cho vào 9ml nước cất khử trùng, dùng vortex hoà tan đất. 3. Pha loãng mẫu ở các nồng độ pha loãng khác nhau: 10 -4, 10-5 là 2 nồng độ thích hợp để phân lập nấm trong đất ở Việt Nam. 4. Hút 0,5 ml dịch pha loãng ở 2 nồng độ trên nhỏ lên đĩa Peptri chứa môi trường phân lập ( môi trường Martin, hoặc môi trường cơ sở). Dùng que gạt trang đều dịch trên bề mặt thạch. 5. Đặt đĩa thạch trong tủ 250C, phân lập nấm sợi từ những khuẩn lạc riêng rẽ trên đĩa thạch sau khoảng thời gian 4- 10 ngày. 5. Phương pháp pha loãng kết hợp với xử lý tia cực tím: Tương tự như 4 bước ban đầu của phương pháp pha loãng. Thêm một bước tiếp đó là đặt đĩa Peptri chứa môi trường phân lập và đã gạt dịch pha loãng đều trên bề mặt thạch vào tủ cấy và bật đèn tím 20 phút. Các bước khác tương tự như phương pháp pha loãng thông thường. 6. Phương pháp phân lập nấm (Basidiomycetes và Ascomycetes) đảm và nấm túi 1. Quả thể nấm sau khi thu hái, rửa sạch, cắt miếng nhỏ khoảng 5cm phần bên trong. 2. Rửa sạch bằng nước cất vô trùng (2-3 phút), sau đó dùng băng dính 2 mặt dính 3-4 miếng cắt quả thể gắn vào nắp trên của đĩa thạch nước. Đánh dấu vị trí gắn miếng nấm bằng bút viết kính ở đáy đĩa thạch nước. 3. Ủ 200C trong vòng 24 giờ. 4. Soi dưới kính lúp tại vị trí đánh dấu xem độ nảy mầm của bào tử nấm. 5. Dùng que cấy hình vòng tròn lấy đám bào tử vừa nảy mầm đó chuyển sang đĩa môi trường thạch cao malt. 7. Phương pháp rửa bề mặt: Phương pháp này dùng để phân lập nấm từ lá tươi hoặc lá rụng. Cách làm: 1) Cắt mẫu lá cây (tươi và khô), rễ cây, cành cây,... ra thành các miếng nhỏ, sau đó cho vào ống nghiệm. 2)Thêm 20ml dung dịch 0.005% Aerosol OT (di-iso-octyl sodium sulfosuccinate) hoặc dung dịch 0.005% Tween 80, lắc mạnh bằng máy vortex khoảng 10 phút để loại trừ vi sinh vật bám trên bề mặt mẫu. 3) Bước làm khô mẫu: loại bỏ nước trong ống nghiệm, dùng kẹp vô trùng lấy mẫu ra đặt lên bề mặt giấy lọc để qua đêm trong tủ cấy vô trùng, bước này có tác dụng loại bỏ sự nhiễm khuẩn. 4) Dùng kẹp vô trùng đặt mẫu đã làm khô lên bề mặt môi trường thạch LCA lăn một vòng mẫu lá (để loại tạp nhiễm (nếu có) một lần nữa), mỗi đĩa thạch có thể chia làm 8 phần để kiểm tra. 5) Sau đó chuyển mẫu sang đĩa thạch môi trường LCA vô trùng khác, mỗi đĩa nên đặt một mẫu, mỗi mẫu 5 miếng cắt. Ủ ở nhiệt độ 25 0C trong vòng một tháng. 6) Trong khoảng thời gian đó hàng ngày phải kiểm tra sự nảy mầm của các vi sinh vật dưới kính lúp, phân lập nấm sợi nếu có. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LOẠI NẤM SỢI I Yêu cầu: - Có được các chủng nấm sợi thật thuần khiết (không được lẫn tạp nấm hoặc các vi sinh vật khác). - Các chủng cần định loại phải được nuôi cấy trên các môi trường, nhiệt độ, thời gian nuôi cấy theo đúng quy định của các khoá phân loại đối vối từng chi nấm mốc. II. Quy trình định loại một chủng nấm sợi: 1. Quan sát đặc điểm phân loại của chủng nấm sợi cần định loại. 1.1. Quan sát đặc điểm khuẩn lạc trên thạch - Hình dáng - Kích thước (đường kính, chiều dày) - Dạng mặt (nhung mượt, mịn, len xốp, dạng hạt, lồi lõm, có khía hay không…) - Màu sắc khuẩn lạc mặt trên và mặt dưới - Dạng mép khuẩn lạc (mỏng, dày, phẳng, nhăn nheo…) - Giọt tiết nếu có (nhiều, ít, màu sắc) - Mùi khuẩn lạc (có, không mùi) - Sắc tố hoà tan (màu của môi trường xung quanh khuẩn lạc) nếu có. - Các cấu trúc khác: bó sợi, bó giá (Synnematous or sporodochial conidiomata) các cấu trúc mang bào tử trần (Fruit body - conidiomata) như đĩa giá (acervuli) hoặc túi giá (Pycnidia), đệm nấm (Stroma), hạch nấm (sclerotia) vv.. 1.2. Quan sát các đặc điểm vi học - Sợi nấm: (hyphae) có vách ngăn, không có vách ngăn, có mấu. - Bào tử trần(conidia): kiểu phát sinh bào tử trần (ở nấm bất toàn), hình dạng, kích thước, màu sắc, bề mặt (nhẵn, có gai, gồ ghề) cách sắp xếp đơn độc chuỗi gốc non (basipetal) chuỗi gốc già (acropetal) khối cầu vv… - Bộ máy mang bào tử (spore apparatus): nang bào tử và nang bào tử nhỏ (nếu có) (Sporangia & Sporangiola) hình dáng, kích thước, màu sắc, bề mặt của nang, cuống nang, không hoặc có nhánh (nhánh mọc vòng, mọc cách, hợp trục vv…); bào tử nang ( hình dạng, kích thước, bề mặt, …) ở nấm tiếp hợp. - Bộ máy mang bào tử trần (conidiogenous apparatus): giá bào tử trần (conidiophore) - kích thước, đường kính, chiều dài, bề mặt (nhẵn, có gai, có nốt sần, vv…) màu sắc, có vách ngang hoặc không, có hoặc không có cấu trúc đặc biệt như tế bào chân (foot cell) sợi cứng (setae) tăng trưởng ở gốc hoặc ở ngọn có hoặc không có dạng hình thái đặc biệt như bó giá, đệm giá. Các nhánh (của bào tử trần) số lượng nhánh, kích thước bề mặt, màu sắc, cách sắp xếp (đối xứng, không đối xứng sát nhau hoặc tẽ rộng, vị trí dọc giá bào tử trần hoặc tập trung ở ngọn giá)vv… - Tế bào sinh bào tử trần (conidiogenous cell) Kiểu tế bào sinh bào tử trần (thể bình, dạng có khuyên ở đỉnh, dạng sinh bào tử trần đồng thời, như dạng (dạng bình- phialo type; dạng phân đốt, Annello type). Dạng sinh bào tử trần không đồng thời (Aleurio- type), bào tử đính kiểu nảy chồi (Blasto - type), dạng sinh bào tử trần qua lỗ để lại sẹo (Poro - type) vv.. hình dạng, kích thước, màu sắc, cách sắp xếp (đơn dộc hoặc thành cụm, thành vòng), vị trí (trên sợi nấm, dọc theo giá bào tử trần, các nhánh hoặc ở đính giá) vv… - Thể quả túi (ascocarp) như cleistothecium, cần khảo sát vị trí, số lượng, hình dạng, kích thước, màu sắc, bề mặt của thể quả, quan sát túi bào tử (ascus) bào tử túi (ascospore) về hình dạng, kích thước bề mặt. III. Tiến hành định loại Căn cứ vào kết quả quan sát đầy đủ, chính xác các đặc điểm của khuẩn lạc và các đặc điểm vi học tiến hành xác định tên loài (hoặc thứ nếu có) chủng nấm mốc như sau: - Dùng khoá phân loại của các nhóm phân loại bậc cao (ngành, ngành phụ, lớp, bộ, họ, chi) để xác định lần lượt xem những nấm mốc thuộc chi nấm mốc nào. Tiếp theo dùng khoá phân loại của chi đó để xác định đến loài (thứ) bằng cách so sánh tất cả các đặc điểm đã quan sát được của chủng nấm mốc đó với các đặc điểm tương ứng của loài nào đó trong khoá phân loại. Nếu các đặc điểm so sánh phù hợp với đặc điểm của loài mô tả trong khoá, ta xác định được tên loài của chủng nấm mốc cần định loại. - Nếu có chủng nấm mẫu của loài (hoặc thứ) vừa xác định thì tiến hành so sánh các đặc điểm hình thái khuẩn lạc, đặc điểm vi học của chủng mẫu với các đặc điểm tương ứng của chủng cần định loại. Nếu các đặc điểm của 2 chủng phù hợp với nhau thì có thể khẳng định chắc chắn loài (hoặc thứ) của chủng nấm mốc cần định loại. - Nếu có chủng nấm mẫu của loài (hoặc thứ) vừa xác định thì tiến hành so sánh các đặc điểm hình thái khuẩn lạc, đặc điểm vi học của chủng mẫu với các đặc điểm tương ứng của chủng cần định loại. Nếu các đặc điểm của 2 chủng phù hợp với nhau thì có thể khẳng định chắc chắn loài (hoặc thứ) của chủng nấm mốc cần định loại. KHOÁ PHÂN LOẠI ĐẾN LỚP( Robert A. samson, 1984) 1a. Khuẩn lạc gồm các tế bào nảy chồi, không có hệ sợi NẤM MEN ( YEAST) 1b. Khuẩn lạc với hệ sợi sinh dưỡng phát triển, bào tử trần hoặc bào tử sinh ra trong hoặc trên các bào tử đặc biệt 2a. Bào tử sinh ra trong túi bào tử 2 NẤM TÚI (ASCOMYCETES) 2b. Bào tử hoặc bào tử trần không sinh ra trong túi bào tử 3 3a. Hệ sợi không có hoặc có rất ít vách ngăn, thường rộng; bào tử kín sinh ra trong các nang bào tử kín NẤM TIẾP HỢP (ZYGOMYCETES) 3b. Sợi nấm thường có vách ngăn, bào tử trần không sinh ra trong các nang bào tử kín. NẤM BẤT TOÀN (DEUTEROMYCETES) I. LỚP NẤM TIẾP HỢP (ZYGOMYCETES) Đối với nấm mốc thuộc lớp nấm tiếp hợp có thể dụng các chuyên luận phân loại sau: - Kerry L.Odonnell, 1979 – Zygomycetes in culture Department of Botany, University of Georgia. - M.A.A. Schipper, 1973 – A study on variability in Mucorhemalis and related spicies. Studies in Mycology, No. 4 - M.A.A. Schipper, 1978 – On certain species of Mucor with a key to all accepter species. Studies in Mycology, No. 17 - M.A.A. Schipper, 1984 – A revision of the genus Rhizopus – Studies Mycology, No. 25 II. LỚP NẤM BẤT TOÀN (DEUTEROMYCETES) * Nấm bất toàn là gì: - Nấm bất toàn là giai đoạn vô tính ( Anamorph) của nấm túi hoặc nấm đảm. 1. Đặc điểm đặc trưng: Gồm các loài nấm mốc gây ô nhiễm thực phẩm, có nhiều loài sinh độc tố (mycotoxin), các chi, loài của lớp nấm này được phân loại theo giai đoạn sinh sản vô tính (anamorph) tuy vậy ở một số loài người ta phát hiện thấy có giai đoạn sinh sản hữu tính (Teleomorph- bào tử túi hoặc bào tử đảm). Theo hệ thống phân loại căn cứ vào đặc điểm phát sinh của bào tử trần của Hughes (1953). Lớp nấm bất toàn được chia thành 3 nhóm: - Nhóm Hyphomycetes: Gồm các nấm bất toàn không có túi giá và đĩa giá (giá sinh bào tử trần ở trên các sợi nấm hoặc các sợi nấm kết lại thành bó sợi, bó giá). - Nhóm Coelomycetes: Gồm các nấm bất toàn có túi giá hoặc đĩa giá, giá bào tử trần ở trong các thể quả (Fruit - body) gọi là các conidiomata. - Nhóm Agonomycetes: Gồm các nấm bất toàn không có bào tử trần. Ở đây chúng tôi giới thiệu 2 khoá phân loại đến chi của lớp nấm bất toàn. 2. Phân lớp của nấm bất toàn: 2.1. Hyphomycetes (1700 chi, 11000 loài) - Các dạng hệ sợi nấm mang các bào tử trên sợi riêng rẽ hoặc trên cụm sợi nấm (như các đệm nấm, các bó giá), nhưng không ở trong các conidiomata (fruit body) riêng biệt. 2.2. Coelomycetes (700 chi, 9000 spp) riêng rẽ - Bào tử trần sinh ra trong các túi giá, đĩa giá, túi giá dạng cốc hoặc đệm giá. 1. Bào tử trần, 2. Tế bào sinh bào tử trần, 3. Cuống sinh bào tử trần, 4. Sợi nấm Cơ quan sinh sản vô tính của chi Penicillium 3. Những bộ phận sinh sản vô tính. 3.1. Hypha (sợi nấm) số nhiều của Hyphae. - Một trong các sợi trong hệ nấm là các tản của một sợi nấm. Các tản khác biệt với các phần sợi sinh dưỡng hấp phụ chất dinh dưỡng. 3.2. Bào tử trần: - Một loại bào tử vô tính, không chuyển động (Zoospose) đặc biệt. Một loại phát tán. 3.3. Tế bào sinh bào tử trần: - Một tế bào bất kỳ mà từ đó một bào tử được sinh ra trực tiếp. 3.3.1. Các kiểu phát sinh bào tử trần. a. Tản: - Tản toàn bộ - Tản bên trong b. Nảy mầm: - Nảy mầm toàn thể - Nảy mầm từ trong a-b. Dạng tản. a- Tạo chuỗi. b- Đơn độc a-f. Dạng phát sinh kiểu nảy chồi (blastic) a. Nảy chồi đơn độc, b. Tạo thành chuỗi, c. Các Bào tử được tạo thành cùng một lúc, d. Các bào tử có đáy hẹp, e. Đáy bằng, f. Các bào tử chui qua lỗ 3.3.2. Các kiểu phát triển bào tử trần trong sự phát sinh bào tử dạng nảy chồi (blastic),(Theo Katsuhiko Ando, 2002). * Sự phát sinh bào tử phân cắt hoàn toàn (ngoại sinh) a. Kiểu bào tử đính (Aleurio - type). - Một điểm trên tế bào sinh bào tử trần, bào tử đơn độc b. Kiểu nảy chồi (Blasto - type) - Cấu trúc màng đỉnh ở vị trí trên tế bào sinh bào tử trần và chuỗi bào tử với một vị trí để tạo thành mộ chuỗi liên tiếp không phân nhánh (chuỗi gốc già) * Phát sinh bào tử nội sinh. c. Dạng bình (Phialo - type) - Các chuỗi bào tử ra khỏi tế bào sinh bào tử trần ở cùng một vị trí, đôi khi trong các chuỗi rời tế bào có thay đổi. d. Dạng phân đốt (Annello - type) - Các chuỗi bào tử ra khỏi tế bào sinh bào tử trần ở các vị trí cao hơn, thỉnh thoảng trong các chuỗi rời, tế bào có thay đổi. 3.4. Vị trí sinh bào tử trần ở tế bào sinh bào tử trần: a. Một vị trí - Bào tử trần phát triển ở một vị trí trên tế bào sinh bào tử trần. b. Nhiều vị trí - Bào tử trần phát triển ở các vị trí khác nhau trên tế bào sinh bào tử trần. 3.5. Sự phát triển của các tế bào sinh bào tử trần: a. ổn định - Kích thước của tế bào sinh bào tử trần là ổn định b. Kéo dài - Tế bào sinh bào tử trần phát triển cùng với sự sản sinh các bào tử trần c. Giảm dần - Độ dài các tế bào sinh bào tử trần giảm đi khi mỗi bào tử trần được sinh ra 3.6.1. Cuống sinh bào tử trần không có, tế bào sinh bào tử trần gồm các tế bào sợi nấm. a. Cuống sinh bào tử trần không có, tế bào sinh bào tử trần nằm trên sợi nấm. b. Không có cuống sinh bào tử trần hoặc không rõ. c. Cuống sinh bào tử trần có hoặc không có vách ngăn, 3.6. Cuống sinh bào tử trần: đơn giản không phân nhánh. - Một sợi nấm phân nhánh hoặc đơn giản (một sợi nấm sinh sản) mang d. Cuống bàotếtửbào trầnsinh kéobào dài tử trần mà từ đó các bào tử trần được sinh ra. hoặc gồmsinh có các Đôi khi được dùng khi mô tả những cấu trúc biến đổi đối với các tế bào sinh bào cùng với việc sinh bào tử trần. tử trần. e. Cuống có vách ngăn, phát triển đơn độc hoặc phân nhánh f. Bó cuống bào tử trần (Synemata). Gồm một nhóm các cuống sinh bào tử trần bó chặt hoặc lỏng mang các bào tử trần ở đỉnh hoặc cả đỉnh và bên cạnh cuống. 3.7.Bào tử trần (conidia) 3.7.1. Hình dáng của bào tử trần a. Hình dạng đơn giản: Ví dụ: Cầu, gần cầu, elip, hình quả thận. b. Bào tử sợi: - Tỷ lệ chiều dài và rộng của bào tử = 15:1. c. Bào tử vách lưới - Bào tử được chia nhỏ ra bởi các vách ngăn chéo nhau. d. Bào tử xoắn ốc - Trục bào tử uốn cong hơn 1800. e. Bào tử dạng chữ thập - Bào tử có nhiều trục, có mấu, có lông mềm chiếm 1/4 chiều dài của bào tử. 3.7.2. Số các tế bào của bào tử trần: a. Bào tử không vách: Bào tử không có vách ngăn. b. Bào tử kép (dính đôi): Bào tử một vách ngăn. c. Bào tử vách: Bào tử có hai vách ngăn trở lên. 3.7.3. Màu của bào tử trần: - Trong suốt hoặc có màu (nâu, nâu đen…). 3.7.4. Bề mặt của bào tử trần: - Gai, hạt, có mấu, nhẵn... 3.7.5. Kích thước của bào tử trần: (35-)50-200(-300) x (2,0-)2,5-3,5(-4,5)àm. 3.7.6. Các hình dạng khác nhau của bào tử. 1. Hình cầu, 2. Gần cầu, 3. Hình bánh quy, 4. Hình giọt lệ, 5. Hình trứng, 6. Hình trứng ngược, 7. Quả lê, 8. Quả lê ngược, 9. Elíp, 10. Hình elíp chữ nhật, 11. Hình thoi, 12. Hình thoi méo, 13. Elíp nhọn đầu, 14. Hình thoi tròn đầu, 15. Dạng thuyền, 16. Hình quả thận, 17. Dạng xúc xích 1. Dạng kim, 2. Dạng quăn, 3. Dạng chữ S, 4. Dạng chỉ, 5. Dạng que, 6. Hình trụ, 7. Hình chữ nhật thuôn, 8. Hình thùng, 9. HÌnh mũ, 10. Hình có vành, 11. Hình chuỗi, 12. Hình củ có mấu, 13. Hình góc cạnh, 14. Hình quả dâu, 15. 16. Dạng xù xì, 17. Dạng gai. KHOÁ 1: KHOÁ 2 I. Amerocodidium II. Didymoconidium III. Phragmoconidium IV. Dictyoconidium V. Scolecoconidium VI. Helicoconidium VII. Stauroconidium VIII. Miscellaneous fungi IX. Synnematous fungi Chúng tôi xin giới thiệu hai khoá phân loại đến chi của lớp Nấm Bất toàn. Khoá 1 của Robert A. Samson, (1984). Khoá 2 của Katsuhiko Ando, (2002) KHOÁ 1: Phoma 1a. Bào tử sinh ra trong túi giá 1b. Bào tử không sinh ra trong túi giá mà trên sợi nấm, giá sinh bào tử trần trên cụm giá hoặc bó giá. 2a. Bào tử sinh ra trong chuỗi hướng gốc từ các tế bào sinh bào tử trần đặc biệt (thể bình, phân đốt vv…) hoặc tạo thành các giọt nhày ở đầu. 2b. Bào tử sinh ra theo chuỗi hướng ngọn hoặc bằng cách đứt đoạn của các sợi hữu thụ, hoặc đơn độc 3a. Bào tử trần trong các chuỗi khô 3b. Bào tử trần trong các giọt nhày ở đầu. 4a. Bào tử trần luôn 2 tế bào, sinh ra trên những tế bào sinh bào tử trần dạng sợi, hơi chéo nhau xép sắp như bông lúa, khuẩn lạc màu hồng. Trichothecium 4b. Bào tử trần luôn 1 tế bào, sinh ra trên các tế bào sinh bào tử trần hình bình trong các chuỗi thẳng, khuẩn lạc nhiều màu. 5a. Khuẩn lạc rất nhỏ, màu nâu đỏ. Bào tử trần hình thành (trong một nhóm 4 bào tử trần) bằng cách phân chia một sợi hữu thụ sần sùi hình trụ, hình khối sau trở thành hình cầu, gần cầu. Wallemia 5b. Khuẩn lạc luôn không nhỏ (trừ các loài Aspergillus ưa thẩm thấu) không có màu nâu đỏ. Bào tử trần không hình thành sau sự phân chia của sợi hữu thụ 6 Aspergillus 6a. Giá sinh bào tử trần với đỉnh phồng to 6b. Giá sinh bào tử trần không có đỉnh phồng to 7a. Tế bào sinh bào tử trần phân đốt. Bào tử trần có đáy bằng, rộng. Scopulariopsis 7b. Tế bào sinh bào tử trần hình bình. Bào tử trần không bằng đáy. 8a. Khuẩn lạc màu vàng đến nâu. Thể bình có cổ dài. Paecilomyces 8b. Khuẩn lạc thường có màu lục (một số loài màu trắng) thể bình cổ ngắn. 9a. Thể bình dài, hình cái dùi, đơn độc Penicillium 9b. Thể bình đơn độc hoặc phân nhánh nhiều tế bào, ít nhiều có hình bình. 10a. Thể bình đơn độc hoặc trên các giá sinh bào tử trần phân nhánh, phân nhánh chỉ ở gần đáy, thường không tạo thành vòng tế bào Acremonium 10b. Thể bình rõ rệt, giá sinh bào tử trần phân nhánh vòng Verticillium Trichoderma 11a. Khuẩn lạc thường màu lục 11b. Khuẩn lạc màu trắng, vàng, tím nhạt, hồng nâu hoặc đen. 12a. Khuẩn lạc màu trắng, hồng vàng, tím thỉnh thoảng có màu lục. Bào tử trần hình quả chuối có vách luôn có mặt. Fusarium 12b. Khuẩn lạc màu đen, thỉnh thoảng có màu hồng. Bào tử trần không ngăn vách 13a. Thể bình đơn độc hoặc trong các vòng lỏng lẻo hình bình với cổ rõ rệt, giá sinh bào tử trần không rõ ràng. Phialophora 13b. Thể bình nhiều, dày ở trên đỉnh giá, thon rộng, gần đỉnh rộng nhất, không có cổ. Giá sinh bào tử trần phân biệt rõ, không có cuống. Stachybotrys Chrysonilia 14a. Khuẩn lạc mọc rất nhanh, phủ kín đĩa Petri trong một ít ngày,lỏng lẻo, xốp bông, màu da cam. 14b. Khuẩn lạc không có màu da cam, không phủ kín đĩa Petri trong một ít ngày 15a. Bào tử trần chỉ đứt đoạn Geotrichum 15b. Bào tử trần phát sinh kiểu đứt đoạn sợi nấm, phát sinh kiểu blastic hoặc chỉ theo kiểu blastic 16a. Bào tử trần tạo thành trong một nhóm 4 bào tử do sự phân chia của 1 sợi nấm hữu thụ hình trụ. 16b. Bào tử trần không tạo thành trong nhóm 17a. Cấu trúc bào tử trần gồm bào tử trần đứt đoạn và bào tử trần kiểu blastic (so sánh với Trichosporon trong nấm men và các tế bào sợi nấm màng dày, màu nâu giống bào tử trần đứt đoạn trong chi Aureobasidium). Wallemia Moniliella 17b. Cấu trúc bào tử trần chỉ có các bào tử trần kiểu blastic 18a. Bào tử trần blastic sinh ra trên các sợi nấm hoặc từ các tế bào phồng to hoặc từ các nhánh 18b. Bào tử trần blastic không hình thành nhiều trên các sợi nấm, các tế bào phồng to hoặc nhánh. 19a. Bào tử trần sinh ra từ các mấu răng ở trên đầu các tế bào sinh bào tử trần phồng to, giá sinh bào tử trần thẳng, phân nhánh ở đỉnh (giống cái cây) khuẩn lạc mỏng, nâu xám. Botrytis 19b. Bào tử trần sinh ra trên sợi nấm hoặc sinh ra trên các nhánh phồng to. Khuẩn lạc giống nấm men, màu vàng kem đến nâu sáng, da cam hồng hoặc lục đen. Aureobasidium 20a. Bào tử trần sinh ra đơn độc trên các gia sinh bào tử trần không rõ rệt, tạo thành từng đám nhìn thấy bằng mắt như các chấm màu đen. Epicoccum 20b. Bào tử trần sinh ra đơn độc hoặc thành chuỗi, giá bào tử trần rõ rệt, không tạo thành đám. 21a. Bào tử trần thành chuỗi, nhẵn. Khuẩn lạc màu kem lúc đầu sau già màu tối. Moniliella 21b. Bào tử trần thành chuỗi hay đơn độc, ráp. Khuẩn lạc màu xanh lục đen hoặc nâu lục. 22a. Bào tử trần màng khá mỏng, hầu hết một tế bào. Bào tử trần gốc thường ngăn vách với vách ngăn ngang. Cladosporium 22b. Bào tử trần có vách ngang và dọc 23a. Bào tử trần non tròn ở đáy.Bào tử trần trưởng thành tạo thành chuỗi, có hoặc không có mấu. 23b. Bào tử trần non thót đáy, bào tử trần trưởng thành đơn độc hoặc tạo chuỗi ngắn (còn gọi là chuỗi giả). Alternaria Ulocladium 3.8.Các kiểu phát sinh bào tử trần của nhóm Hyphomycetes (Lớp nấm bất toàn Deuteromycetes), (Theo Robert A. Samson, 1984). Hình : a – j; Đặc điểm của cuống sinh bào tử trần, tế bào sinh bào tử trần và bào tử trần. a. cuống đơn giản hoặc tạo thành bó trên sợi nấm; b. đĩa giá; c. túi giá; d. tế bào sinh bào tử trần đơn độc; e. bào tử trần phát sinh đồng thời; f. tạo chuỗi; g. tạo giọt nhày; h. chuỗi hướng ngọn; i. chuỗi hướng gốc; j. chuỗi đối xứng hợp trục. *Có 4 kiểu phát sinh bào tử trần 3.8.1. Athroconidi (Thallic development): Bào tử được sinh ra đơn độc hoặc thành chuỗi bằng sự cắt đoạn các sợi nấm. Ví dụ: Geotrichum. Ở một số chi bào tử trần dạng phân đoạn và blastic cùng được tạo ra. Ví dụ: Moniliella. 3.8.2. Blastoconidi (Blastic development- kiểu nảy chồi): Bào tử trần được tạo ra do các sợi nấm và cả của bản thân các bào tử trần tạo thành. Về nguyên tắc, bào tử trần vừa có chức năng của một tế bào sinh bào tử trần vừa có chức năng phát tán. Màng của tế bào sinh bào tử trần giãn ra và phồng lên tạo thành màng bào tử trần. Bào tử trần được tạo ra đơn độc hoặc đồng thời nhiều bào tử trần một lúc (ví dụ: Botrytis, Aureobasidium) hoặc tạo chuỗi gốc già (Acropetal chains) ví dụ: Cladosporium. Chúng có thể có đáy hẹp (như Botrytis) hoặc đáy rộng nhu Epicoccum. Một số chi có đặc trưng là các bào tử trần tạo thành qua lỗ nhỏ trên vách các tế bào sinh bào tử trần. Kiểu phát sinh bào tử trần này giống kiểu Blastic, nhưng có khác là các tế bào sinh bào tử trần màu tối và có một đỉnh vách dày, nhiều sắc tố mà qua đỉnh này các bào tử trần được chui ra. (ví dụ: Alternaria, Ulocladium) 3.8.3. Phát sinh kiểu thể bình (Phialidic development): Bào tử trần phát sinh trong chuỗi gốc non (Basipetal chains) từ miệng của một tế bào đặc biệt gọi là phialide- thể bình. Các thể bình có hình dùi, hình bình…, thường có cổ (cấu tạo hình cốc ở đỉnh). Bào tử trần hình thành chuỗi như Penicillium, Aspergillus, Paecilomyces hoặc kết lại thành giọt nhày như Trichoderma, Phialophora, Stachybotrys, Acremonium, Verticillium. 3.8.4. Phát sinh dạng phân đốt (Annellidie development): Các bào tử trần tạo thành từ một loạt các đốt tăng trưởng kéo dài hoặc một tế bào sinh bào tử trần phân đốt. Các phân đốt thường khó nhìn thấy dưới kính hiển vi quang học bình thường, nhưng có thể nhận biết bằng sự tăng chiều dài của đỉnh tế bào sinh bào tử trần (vùng phân đốt trong lúc sinh bào tử trần). Một đặc tính vi học đặc trưng nữa là bào tử trần có đáy bằng rộng như Scopulariopsis, tế bào sinh bào tử trần kéo dài thêm một ngấn sau khi bào tử trần được sinh ra. KHOÁ 2 (Katsuhiko Ando, 2002) 1. Tạo thành dạng bó giá……………………….Synnematous fungi (IX) 1. Không tạo thành dạng bó giá……………….2 2. Trục bào tử xoắn hơn 180…………………….Helicoconidium (VI) 2. Trục bào tử xoắn dưới 180……….................3 3. Đính bào tử tạo thành nhiều trục; các mấu lồi, ngoài lông tơ, có mặt ở 1/4 chiều dài thân bào tử…………………………Stauroconidium (VII) 3. Đính bào tử chỉ có một trục; bất kỳ mấu lồi nào ngoài lông tơ nếu có thì ở không quá 1/4 thân bào tử…………..................4 3. Dạng đính bào tử không như trên……………..Miscellaneous fungi (VIII) 4. Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng của thân đính bào tử vượt quá 15:1 ………………… Scolecoconidium (V). 4. Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng của thân đính bào tử ít hơn 15:1…………. 5 5. Đính bào tử thiếu vách ngăn…………………...........Ameroconidium (I). 5. Đính bào tử có 1 hoặc nhiều vách ngăn………………..6 6. Đính bào tử có 1 vách ngăn…………………...........Didymoconidium (II) 6. Đính bào tử nhiều hơn 1 vách ngăn………….7 7. Đính bào tử chỉ có vách ngăn ngang…………......Phragmoconidium (III) 7.Thân đính bào tử bị chia nhỏ bởi các vách ngăn giao nhau nhiều hơn 1 mặt phẳng……........................................................................Dictycoconiium (IV) 7. Dạng đính bào tử không như trên……........................Miscellaneous (VIII) I. Amerocodidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Bào tử được sinh ra đơn độc….Aureobasidium ( số 15), Chryrosporium (9), Humicola* (11, 154), Mammaria (8), Endocalyx, Trichosporiella. - Bào tử được sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi…….Torula* (22) 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình…………….......Cladorrhium. - Đính bào tử phân đốt…….Coniosypha* (72), Exophiala, Honmonema. 3. Đính bào tử tản………Geotrichum (1), Scytalidium (6), Sporendonema., Trichosporon. B. Không sinh cuống đính bào tử hoặc có nhưng không rõ ràng. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn. - Bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử ……..Gilmaniella* (13), Humicola* (11, 154), Mycogone* (18), Nigrospora (10), Sepedonium (16), Thermomyces. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử……. Beauveria (30), Idriella (25), Rhinocladiella* (29), Torula* (22) Ramichloridium, Isthmolongispora, Acrodontium. + Đính bào tử kéo dài điểm phát triển cơ sở (Basauxic conidium) …..Arthrinium (12), Gilmaniella* (13), Pleroconium, Cordella. - Đính bào tử được sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi. + Tế bào sinh đính bào tử không nghịch tiến………..Torula* (22), Hormomyces. + Tế bào sinh đính bào tử nghịch tiến………….Basipetospora (14). 2. Đính bào tử nội sinh. - Đính bào tử ngọn thể bình…….Acremonium (40), Chalara* (43), Gliomastix (41), Monocillium (42), Phialophora (44), Torulomyces* (48), Myrioconium. - Đính bào tử đốt…………Circinotrichum (75), Conioscypha* (72), Gyrothrix (77), Scopulariopsis* (73). 3. Đính bào tử tản…………..Malbranchea, Arthrographis* (2), Mauginiela. Ovandendron, Bahuakala, C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử … Acrogenospora, Domingoella. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử. - Những tế bào sinh bào tử không tăng nhanh….Beltrania (38), Beltraniella (37), Beltranioposis (39), Calcarisporium* (32), Oedocephalum (21), Asteromyces (158), Dactylaria* (36), Verticicladiella, Gonatobotrys. - Những tế bào sinh bào tử tăng nhanh…..Sporothrix (28), Verticicladium* (27), Rhinocladiclla* (19), Sublispora* (33), Leptodontidium, Solosympodiella. - Đính bào tử được sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi. + Tế bào sinh đính bào tử không nghịch tiến………..Cladosporium (17), Hyalodendron (19), Periconia, Goonatobotryum. + Tế bào sinh đính bào tử nghịch tiến………….Cladobotryum* (96). 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình a. Một thể bình + Cuống đính bào tử kéo dài theo đó dính bào tử được sinh ra…… Chloridium (47), Exochalara, Bisporomyces. + Cuống đính bào tử không kéo dài….Torulomyces* (48), Condinaea (46), Zakatoshia, Condinaeopsis, Menispora, Pleurocatena. b. Nhiều thể bình…..), Acrophialophora* (59), Chaetopsina (68), Gliocephalotrichum (67), Graphium* , Gonytrichum (45), Aspergillus (53), Penicillium* (54), Phialocephala (51), ), Phialomyces (60), Stachybotrys (61), Stachylidium* (50), Memmoniella (62), Thysanophora* (52), Verticillium* (64), Tolypocladium, Mariannaea* (58), Eladia (49), Paecilomyces* (56), Gliocladium* (55), Stachybotryna (70), Zygosporium. - Đính bào tử phân đốt…………… Leptographium*, Ceratocladium. Graphium*, Scopularopsis* (73), 3. Đính bào tử tản…………Sympodiclla* (7), Wallcmia (5). D. Cuống bào tử đính có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Staphylotricum, Botryotricum. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử. - Tế bào sinh bào tử không kéo dài…Botrytis (24), Chromclosporium (23), Costantinclla (34), Calcarisporium* (32), Hanstordia (35), Ditangium. - Tế bào sinh bào tử kéo dài….Selenosporella (31), Tritirachium (26), Verticicladium* (27), Virgaria, Rhinotrichella, Puciola, Geniculosporium, Geniculodendron, Nodulisporium. - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi. + Tế bào sinh bào tử không nghịch tiến…….Dimorphospora (20), Alysidiopsis. + Tế bào sinh bào tử nghịch tiến…Cladobotryum* (96). 2. Đính bào tử nội sinh. - Đính bào tử ngọn thể bình….Acrophialophora* (59), Clonostachys (57), Gliocladium* (55), Mariannaea* (58), Myrothecium (66), Paecilomyces* (56), Penicillium* (54), Stachylidium* (50), Thysanophora*(52), Trichoderma (63), Verticillium* (64), Metarhizium (71), Sesquicillium (65), Phaeostalagmus, Volutella, Craspedodidyum. - Đính bào tử Leptographium*. phân đốt….Doratomyces* (74,76), Scopulariopsis 3. Đính bào tử tản…..Geomyces (3), Sympod, Oidiodendron Parasympodiella* (79), Arthrographis* (2), Oncocladium, Briosia. (73), (4), II. Didymoconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…..Trichocladium* (161). 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình……..Cyphellophora. - Đính bào tử phân đốt…….Rhynchosporium. B. Không sinh cuống đính bào tử hoặc có nhưng không rõ ràng. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Mycogone* (18), Trichocladium* (161). + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử.. Cephaliophora* (98), Leptodiscella, Ochroconis. - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi. + Tế bào sinh bào tử không nghịch tiến…….Ramularia, Arxiella. + Tế bào sinh bào tử nghịch tiến….............Trichocthecium* (83) 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào Cylindrodendrum. tử ngọn thể bình…Chalara* (43), Cephalosporiopsis, - Đính bào tử phân đốt……..............................Oedothea. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn. - Bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử … Endophragmiella. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử… Chaetopsis, Wardomyces. - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi. + Tế bào sinh bào tử không nghịch tiến…….Bispora* (81 + Tế bào sinh bào tử nghịch tiến…Cladobotryum*(96 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình…Penicillifer, Sibirina, Septomyrothecium. - Đính bào tử phân đốt……..Gymnodochium, Exophiala. 3. Đính bào tử tản…..Parasympodiella* (79). III. Phragmoconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…Ceratophorum, Microsporium*, Trichophyton*, Trichocladium* (161). Arthrocladium, 2. Đính bào tử nội sinh…..Chưa thấy. B Không sinh cuống đính bào tử hoặc có không rõ ràng. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Bactridium (95) Microsporium*, Pithomyces* (111), Trichophyton*, Trichocladium* (161), Tretospora. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử.. Cephaliophora* (98), Dactylaria* (80), Scolecobasidium* (102), Wicsnoriomyces (99). - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi…Lylea. 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình…Fusarium* (89), Stigmina - Đính bào tử phân đốt……..Toxosporium. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Dactylella*(87), Deightoniella* (92), Moncrosporium (86), Sporidesmium (85,101), Corynespora, Endropharagmia (100), Kramasamuha. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử…Brachysporium (93), Camposporium (90), Dendryphiella (155), Pyricularia (94), Curvularia (103), Dactylaria* (80), Drechslera (105), Endophragmiclla, Subulispora* (33), Helminthosporium (106), Dactyrella* (87), Scolecobasidium* (102), Cercospora, Exerohilum. - Bào tử được sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi…….Septonema* (91). 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình….Cacumisporium, Fusarium* (89), Fusichalara. - Đính bào tử phân đốt……Annellophora. D. Cuống đính bào tử có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Brachysporeilla. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử…Sterigmatobotrys. - Bào tử được sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi…….Septonema* (91). 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình….Cylindrocarpon (88), Cylindrocladium (97), Fusarium* (89) - Đính bào tử phân đốt……Arthrobotryum. 3. Đính bào tử tản…………Parasympodiella* (79). IV. Dictyoconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn………Dictyosporium* (113), Piricauda, Bioconiosporium. 2. Đính bào tử nội sinh…Konodospora* B. Không sinh cuống đính bào tử hoặc có không rõ ràng 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…. Diheterospora (114), Pithomyces* (111), Scutisporus (115), Spogazzinia (112), Epicoccum (110), Sarcinclla, Acrospeira, Stemphyliopsis, Dictyosporium* (113), Monodictys, Hanstordiellopsis, Pseudopetrakia, Dictyodesmium, Dictyoarthrinium. 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình….Ascoconidium - Đính bào tử phân đốt……Annellophorella, Stigmina. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Stemphylium (104), Septosporium, Actodictys, Tretospeira. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử…Ulocladium (108), Dactylosporium, Dactyospiropes. - Bào tử được Coniosporium. sinh ra nhiều, tạo thành chuỗi…….Alternaria (107), 2. Đính bào tử nội sinh……..Chưa biết. D. Cuống đính bào tử có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…….Pseudodictyosporium. 2. Đính bào tử nội sinh……..Chưa biết V. Scolecoconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn………Sigmoidea* (162), Irpicomyces 2. Đính bào tử nội sinh…Chưa thấy. B. Không sinh cuống đính bào tử hoặc có không rõ ràng 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…. Sigmoidea* (162), Microdochium, Pseudoanguillospora, Cercosporella. 2. Đính bào tử nội sinh……………Pseudomicrodochium. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Anguillospora (141,142) + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử…Mirandina 2. Đính bào tử nội sinh……..Cryptophiale* (69). D. Cuống đính bào tử có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…….Harpographium. 2. Đính bào tử nội sinh - Đính bào tử ngọn thể bình….Flagellospora - Đính bào tử phân đốt……Rogersia. VI. Helicoconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn………Helicoon 2. Đính bào tử nội sinh…Chưa thấy B Không sinh cuống đính bào tử hoặc có không rõ ràng. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Zalerion (156), Cirrenelia (157), Troposporella. + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử..Everhartia* (116), Helicomyces* (120), Trocophora*, Dicotomophthoropsis. - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi…Helocodendron* (121). 2. Đính bào tử nội sinh…….Chưa thấy. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn - Đính bào tử được sinh ra đơn độc + Đính bào tử sinh ra ở một vị trí của tế bào sinh bào tử …Everhartia* (118), Xenosporium (122). + Đính bào tử sinh ra ở nhiều vị trí của tế bào sinh bào tử..Helicomyces* (120), Helicosporium (119), Trocophora*. - Đính bào tử được sinh ra nhiều tạo thành chuỗi…Helocodendron* (121). 2. Đính bào tử nội sinh…….Chưa thấy. D. Cuống đính bào tử có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…….Helicomyces* (120). 2. Đính bào tử nội sinh…….Chưa thấy. VII. Stauroconidium A. Không sinh cuống đính bào tử, tế bào sinh đính bào tử không lộ ra trong tế bào sợi. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn………Alatosessillispora (136), Amallospora* (129), Ordus (139), Tretraploa (128), Trisulcosporium (131). 2. Đính bào tử nội sinh……..Kodonospora* B Không sinh cuống đính bào tử hoặc có không rõ ràng. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…..Amallospora* (129), Diplocladiella (130), Dwayaangum (137), Lateriramulosa (138), Stephanoma (127), Tricellula (135), Trifurcospora (133), Varicosporina (159), Titaeela, Dendrosporium* (134), Scolecobasidium, Kazulia. 2. Đính bào tử nội sinh…….Chưa thấy. C. Cuống bào tử đính có hoặc không có vách ngăn, phát triển đơn độc, không phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…..Speiropsis (132), Dicradinion* (116), Articulospora (144), Clavariopsis (145), Culicidospora (146), Tetrachaetum (149), Dendrospora (150), Tricladium (152), Varicosporium (153), Orbimyces (163), Dendrosporium* (134), Asterosporium (109), Pyramidospora, Arachnophora, Tridentaria. 2. Đính bào tử nội sinh…….Alatospora (140), Helicus (143), Lemonniera (147,148), Clavatospora (160). D. Cuống đính bào tử có vách ngăn phát triển đơn độc hoặc phân nhánh. 1. Đính bào tử phân cắt hoàn toàn…….Dicranidion* (116), Tetraladium (151). 2. Đính bào tử nội sinh…….Chưa thấy. VIII. Miscellaneous fungi Aegerita (126), Canceilidium (125), Candelabrum (123), Clathosphaerina (124), Strumella (117), Beverwkella. IX. Synnematous fungi: Dratomyces* (74,76), Graphium*, Stibella, Tubercularia, Phaeoisaria, Podosporium, Didymobotrium. Hình 1: 1. Geotrichum candidum, 2. Arthrographis sp., 3. Geomyces pannorum, 4. Oidiodendron flavum, 5. Wallemia sebi, 6. Scytalidium lignicola, 7. Sympodiella acicola. Hình 2: 8. Mammaria echinobotryoides, 9. Chrysosporium sp., 10. Nigrospora oryzae, 11. Humicola grisea, 12. Arthrinium phaeospermum, 13. Gilmaniella humicola Hình 3: 14. Basipetospora rubra, 15. Aureobasidium pullulans, 16. Sepedonium chysospermum, 17. Cladosporium sp., 18. Mycogone perniciosa, 19. Hyalodendron., Hình 4: 20. Dimorphospora foliicola, 21. Oedosephalum glomerulosum, 22. Torula herbarum, 23. Chrimelosporium sp., 24. Botrytis cinerea Hình 5: 25. Idriella lunata, 26. Tritirachium oryzae, 27. Verticicladium trifidum, 28. Sporothrix sp., 29. Rhinocladiella sp., 30. Beauveria bassiana. Hình 6: 31. Selenosporella curvispora., 32. Calcarisporium arbuscula, 33. Subulispora procurvata, 34. Costantinella micheneri, 35. Hansfordia pulvinata. Hình 7: 36. Dactylaria sp., 37. Beltraniella odinae, 38. Beltrania rhombica, 39. Beltraniopsis esenbeckiae. Hình 8: 40. Acremonium butyli, 41. Gliomastix murorum var. felina. 42. Monocillium indicum, 43. Chalara sp., 44. Phialophora sp., 45. Gonytrichum macrocladum Hình 9: 46. Codinaea sp., 47. Chloridium chlamydosporis, 48. Torulomycrs lagena, 49. Eladia saccula, 50. Stachylidium bicolor, 51. Phialocephala bactrospora. Hình 12: 63. Trichoderma harzianum & T.polysporum, 64. Verticillicum sp, 65. Sesquicillium candelabrum, 66. Myrothecium sp, 67. Gliocephalotrichum simplex. Hình 13: 68. Chaetopsina fulva, 69. Cryptophiale udagawae, 70. Stachybotryna columare, 71. Metarhizium anisopliae, 72. Conioscypha sp. Hình 14: 73. Scopulariopsis brevicaulis, 74. & 76. Doratomyces spp, 75. Ciricinotrichum maculiforme, 77. Gyrothrix circinata. Hình 15: 78. Pseudobotrytis terrestris, 79. Parasympodiella longispora, 80. Dactylaria obtriangulata, 81. Bispora betulina, 82. Arthrobotrys oliospora. Hình 16: 83. Trichothecium roseum, 84. Menisporopsis novae-zelandiae, 85. Sporidesmium goidanichii, 86. Monacrosporium sp, 87. Dactylella atractoides, 88. Cylindrocarpon destructans, 89. Fusarium sp. Hình 17: 90. Camposporium antennatum, 91. Septonema scedens, 92. Deightniella elegans, 93. Brachysporium nigrum, 94. Pyricularia oryzae Hình 18: 95. Bactridium flavum, 96. Cladobotryum mycophilum, 97. Cylindrocladium ilicicola, 98. Cephaliophora irrgularis, 99. Wiesneriomyces javanicus. Hình 19: 100. Endophragmia hyalosperma, 101. Sporidesmium niligirense, 102. Scolecobasidium variabile, 103. Curvularia oryzae, 104. Stemphylium botryosum. Hình 20: 105. Drechslera sp., 106. Helminthosporium solani, 107. Alternaria alternata, 108. Ulocladium atrum. Hình 21: 109. Asterosporium orientale, 110. Epicoccum purpurascens, 111. Pithomyces chartarum, 112. Spegazzinia tessarthra. Hình 22: 114. Diheterospora catenulata, 115. Scutisporus brunneus, 116. Dicranidion fragile, 117. Strumella griseola, 118. Everhartia lignatilis. Hình 23: 119. Helicosporium panacheum, 120. Helicomyces ambiguus, 121. Helicodendron conglomeratum, 122. Xenosporium berkeleyi. Hình 24: 123. Candelabrum japonense, 124. Clathrosphaerina zalewskii, 125. Cancellidium applanatum, 126. Aegerita candida, 127. Stephanoma strigosum. Hình 25: 128. Tetraploa aristata, 129. Amallospora dacrydion, 130. Diplocaladiella scalaroides, 131. Tripospermum acerinum, 132. Speiropsis pedatospora. Hình 26: 133. Trifurcospora irregularis, 134. Dendrosporium lobatum, 135. Tricellula curvatis, 136. Alatosessilispora bibrachiata, 137. Dwayaangam yakuensis, 138. Lateriramulosa uniinflata, 139. Ordus chiayiensis. Hình 27: (140-153: Aquatic, 154-163. Marine) 140. Alatospora acuminata, 141. Anguillospora longissima, 142. Anguillospora crassa, 143. Heliscus lugdunensis, 144. Articulospora tetracladia, 145. Clavariopsis aquatica, 146. Culicidospora gravida, 147. Lemonniella aquatica, 148. Lemonniera cornuta, 149. Tetrachaetum elegans, 150. Dendrosporium erecta, 151. Tetracladium setigerum, 152. Tricladium splendens, 153. Varicosporium elodeae, 154. Humicola alopallonella, 155. Dendryphiella salina, 156. Zalerion maritimum, 157. Cirrenalia macrocephala, 158. Asteromyces cruciatus, 159. Varicosporina ramulosa, 160. Clavatospora bulbosa, 161. Trichocladium achrasporum, 162. Sigmoidea luteola, 163. Orbimyces spectabilis. LỚP NẤM TÚI (Ascomycetes) Giao tử đực 1. Đặc tính đặc trưng: Các sợi sinh trưởng ngăn vách và đơn bội. Giai đoạn hữu tính bằng sự hình thành của các túi bào tử (Asci) do sợi tiếp hợp nhân của hai giao tử khác nhau (giao tử đực gọi là Antheridium, giao tử cái là ascogonium). Sau phân chia giảm phân, trong các túi bào tử thường có 8 bào tử túi (cũng có thể là 2 hoặc 4). Các túi bào tử luôn được nằm trong các ascomata (ascocarps) là các thể quả sinh ra đơn độc hoặc kết lại trong hoặc trên một đệm nấm (một đám các sợi sinh dưỡng). Hình dạng của các thể quả rất quan trọng để phân loại. Thể quả có các dạng: Hình cốc (Apothecia), hình cầu, gần cầu không có miệng (cleistothecia), hình bình (Perithecia). Túi bào tử cũng có thể phát triển trong các ngăn của các đệm nấm (Stroma) hoặc phát sinh từ các cấu trúc dạng gối bán nguyệt (Pseudothecia). Giai đoạn sinh sản hữu tính (Teleomorph) thường kèm theo các giai đoạn sinh sản vô tính (anamorph). Hầu hết các loài nấm bất toàn là dạng sinh sản vô tính trong vòng đời của lớp nấm túi, các loài nấm túi thường gặp ở những sản phẩm sấy khô để bảo quản. Có thể dùng một số chuyên luận sau: về nấm túi, thể quả túi hình cầu zeemvon Arx (1981), các loài nấm túi đã công bố ở chi Byssochlamys của Stolk & Samson (1971) và Samson (1974), Eurotium of Blaser (1975) và khoá nấm túi ở dạng sinh sản vô tính thuộc chi Aspergillus của Raper & Fennell (1965). KHOÁ ĐẾN CHI ( Robert A. samson, 1984) 1a. Thể quả túi (ascomata) có cuống rõ rệt, cuống là một sợi nấm đơn độc, dạng sinh sản vô tính là Basipetospora, Monascus. 1b. Thể quả túi không có cuống, dạng vô tính Paecilomyces hoặc Aspergillus 2 2a. Thể quả túi không có vách rõ ràng, dạng vô tính là Paecilomyces, Byssochlamys. 2b. Thể quả túi có vách dạng vô tính Aspergillus 3 3a. Vách của thể quả túi được bao quanh bởi các tế bào Hiille vách dày, dạng vô tính ở nhóm Asp.nidulans. Emericella 3b. Vách của thể quả túi không được bao quanh bằng các tế bào Hiille 4a. Thể quả túi màu vàng, vách gồm một lớp các tế bào dẹt, dạng vô tính 4 thuộc nhóm Asp.glaucus Eurotium 4b. Thể quả túi trắng hoặc màu kem, vách gồm vài lớp tế bào dẹt, dạng vô tính thuộc nhóm Asp.fumigatus Neosartorya LỚP NẤM TIẾP HỢP Đặc điểm dặc trưng: Lớp này có hệ sợi đa nhân, chỉ một vách ngăn được tạo thành để phân cách các cơ quan đặc biệt như nang bào tử kín (Sporangia) và các bào tử tiếp hợp với sợi nấm sinh sản vách ngăn thỉnh thoảng xuất hiện ở các phần trưởng thành của hệ sợi nấm. Sinh sản vô tính bằng các bào tử nang (Sporangiaspores – Bào tử bất động đơn độc) được tạo ra trong các nang bào tử kín hình cầu hay quả lê (Sporangia) có trụ hoặc không có trụ (columella phần bọng hoặc phần giữa bên trong nang bào tử nối tiếp với cuống sinh nang bào tử) hoặc trong các túi chuỗi bào tử (các nang bào tử hình trụ chia thành một dãy các bào tử). Một nang bào tử chuỗi không có trụ, nang bào tử kín nhỏ (Sporangiola là các nang bào tử kín nhỏ, hình cầu với một hoặc một ít bào tử và trụ rất nhỏ) thấy có ở họ Thamnidiaceae Cunninghamellaceae & Choanephoraceae. Một số chi có apophysis (chỗ phồng của giá sinh nang bào tử ngay dưới nang bào tử) có thể có sợi bò ngang (stolons): chúng là các sợi nấm đặc biệt chạy khắp bề mặt và mang các giá sinh nang bào tử. Các sợi này có thể bám chặt vào cơ chất bằng các Rhizoids (rễ). Một số loài sinh bào tử áo (các tế bào vách dày) hoặc các bào tử phấn (các tế bào vách mỏng, hình cầu), chúng có thể ở đầu, giữa sợi nấm đơn độc hoặc thành chuỗi. Các bào tử nang, bào tử áo, bào tử phấn nảy mầm tạo thành hệ sợi nấm mới. Sinh sản hữu tính bằng hai giao tử đa nhân tạo ra bào tử tiếp hợp màng dày màu đen, nâu, vàng, thường được bao phủ một lớp gai hoặc các sợi râu. Hai đoạn sợi nấm ở mỗi đầu bào tử tiếp hợp (Zygospose) gọi là sợi treo (suspensor). Các sợi treo có thể có kích thước hoặc hình dạng khác nhau, thỉnh thoảng có sợi treo hình thành các mấu phụ (ví dụ: một số loài của Absidia). Hầu hết các loài thuộc lớp này là hoại sinh, một số loài ký sinh trên các nấm khác cũng như trên động vật, thực vật. Một số loài của chi Rhizopus và Absidia phân bố rộng trên các ngũ cốc bảo quản, rau, quả, trong không khí và phân xanh. Một số loài của chi Mucor và Rhizopus có tầm quan trọng trong thực phẩm lên men và sản xuất các axít hữu cơ, nhưng cũng gây bệnh thối rau hoa quả đã thu hoạch. Các tài liệu có thể dùng: Đối với lớp Zygomycetes là khoá Zycha et al (1969) Hanlin (1973), Hesseltine & Ellis (1973), O’Donnell (1979) & von Arx (1981). Khoá đén loài của chi Mucor của Schipper (1978), chi Rhizopus của Inui et al (1965), Scholer & Miiler (1971) & Schipper (1984). KHOÁ PHÂN LOẠI ĐẾN CHI ( Robert A. samson, 1984) 1a. Bào tử nang được tạo thành trong các túi nang bào tử dày bao phủ bề mặt bọng cuống sinh bào tử nang 1b. Các bào tử nang được tạo thành Syncephalastrum trong các nang bào tử hình cầu, quả lê với trụ 2 2a. Nang bào tử và cuống sinh bào tử nang luôn có màu tối, cuống sinh bào tử nang thường không phân nhánh, thường sinh trong nhóm. Nang bào tử kích thước thay đổi từ 50 - 360àm. Bào tử nang có vách sọc Rhizopus 2b. Nang bào tử và cuống sinh bào tử nang không màu hoặc màu nhạt, thường phân nhánh. Nang bào tử không quá 100m. bào tử không có vách sọc 3 Apophysis 3a. Nang bào tử hình quả lê với cổ rõ rệt, d = 10 - 40m. Các nang ở cuối cuống sinh bào tử chính lớn hơn 80m. Absidia 3b. Nang bào tử kín hình cầu không có cổ, hầu hết lớn hơn 40m Mucor Cấu trúc hình thái ở lớp Nấm Tiếp hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bùi Xuân Đồng, 2004, Nguyên lý phòng chống Nấm mốc và mycotoxin, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 2. Katsuhiko Ando, 2002, Identification of Fungi Imperfecti, NITE Biological Resource Center National Intitute of Technology and Evaluation. 3. Katsuhiko Ando at al, 2004, Sampling and Isolation Methods of Fungi, Department of Biotechnology, National Institute of Technology and Evaluation (NITE), Japan. 4. Robert A. Samson at al, 1984, Introduction Food – Borne Fungi, CBS, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. 5. W. Gam, E.S. Hoekstra and A. Aptroot, 1998, CBS Course of Mycology, CBS, P.O. Box 273, 3740 AG Baarn, the Netherlands.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.