LAB CCNA tiếng Việt

pdf
Số trang LAB CCNA tiếng Việt 180 Cỡ tệp LAB CCNA tiếng Việt 6 MB Lượt tải LAB CCNA tiếng Việt 0 Lượt đọc LAB CCNA tiếng Việt 17
Đánh giá LAB CCNA tiếng Việt
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 180 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CCNA LAB GUIDE Version 4.0 (Cisco Certified Network Associate) Tác giả: Dương Văn Toán Hà Nội - 12/10/2008 Mục lục Nội dung Trang Phần I Giới thiệu về các thiết bị Cisco 3 Chương 1 Các loại cáp và các loại kết nối 3 Chương 2 Giao diện Command-Line Interface 7 Phần II Cấu hình Cisco Router 12 Chương 3 Cấu hình một Cisco Router 12 Phần III Định tuyến 23 Chương 4 Giao thức định tuyến tĩnh 23 Chương 5 Giao thức định tuyến RIP 27 Chương 6 Giao thức định tuyến EIGRP 31 Chương 7 Phần IV OSPF đơn vùng 38 Chuyển Mạch (Switching) 48 Chương 8 Cấu hình một Switch 48 Chương 9 VLAN 56 Chương 10 VTP và Inter-Vlan Routing 60 Chương 11 STP và EtherChannel 73 Phần V Mở rộng mạng LAN 89 Chương 12 Triển khai một Wireless LAN 89 Phần VI Quản trị mạng và xử lý lỗi 111 Chương 13 Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình 111 Chương 14 Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register 117 Chương 15 Giao thức CDP 123 Chương 16 Telnet và SSH 124 Chương 17 Các câu lệnh Ping và Traceroute 126 Chương 18 SNMP và Syslog 129 Chương 19 Cơ bản xử lý lỗi 130 Phần VII Quản lý các dịch vụ IP 135 Chương 20 Network Address Translation (NAT) 135 Chương 21 DHCP 142 Chương 22 Ipv6 148 Phần VIII WAN 158 Chương 23 HDLC và PPP 158 Chương 24 Frame Relay 162 Phần IX Bảo mật mạng 171 Chương 25 Access Control List (ACL) 171 Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 2 Phần I – GIỚI THIỆU VỀ CÁC THIẾT BỊ CISCO Chương 1: Các loại cáp và các loại kết nối Chương 2: Giao diện Command-Line Chương 1: Các loại cáp và các loại kết nối Chương này sẽ cung cấp những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề sau: - Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover - Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch. - Tìm hiểu về phương pháp cấu hình của những kết nối Lan khác nhau. - Xác định các loại cáp Serial khác nhau. - Xác định các loại cáp được sử dụng để kết nối router hoặc switch đến các thiết bị khác. 1. Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover. - Hình 1-1: Hiển thị phương pháp kết nối từ PC đến switch hoặc router thông qua cáp Rollover. Hình 1-1 2. Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch. - Hình 1-2 sẽ hiển thị hình mô tả phương pháp cấu hình trên PC để kết nối đến router hoặc switch thông qua cáp Rollover. Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 3 Hình 1-2 3. Các kết nối LAN. - Bảng 1-1 sẽ hiển thị các loại port khác nhau và các loại kết nối khác nhau giữa các thiết bị LAN. Port hoặc Kết Loại Port Kết nối trực tiếp đến Cáp Ethernet RJ-45 Ethernet Switch RJ-45 T1/E1 RJ-48C/CA81A Mạng T1 hoặc E1 Rollover Console 8 pin Computer COM Port Rollover AUX 8 pin Modem RJ-45 BRI S/T RJ-48C/CA81A Thiết bị NT1 hoặc PINX RJ-45 BRI U WAN RJ-49C/CA11A Mạng ISDN RJ-45 nối Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 4 4. Các loại cáp Serial. - Hình 1-3 sẽ hiển thị đầu cáp DB-60 của một cáp serial dùng để kết nối đến các router 2500. - Hinh 1-4 sẽ hiển thị đầu cáp Smart Serial của một loại cáp serial được dùng để kết nối đến Port Smart Serial trên router. Các port smart serial có thể tìm thấy trên modular của các router, như ISR (x800), hoặc trên các modular router cũ như: 1700 hoặc 2600. - Hình 1-5 sẽ hiển thị đầu cáp DTE đực và DTE cái, là đầu cáp còn lại trên các loại cáp serial. - Thông thường các máy xách tay ngày nay chỉ có các port USB, không có các port Serial. Vì vậy, bạn cần trang bị thêm một đầu nối chuyển đổi từ USB sang Serial (USB-to-Serial), hiển thị trong hình 1-6. Hình 1-3: Cáp Serial (2500) Hình 1-4: Cáp Smart Serial (1700, 1800, 2600, 2800). Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 5 Hình 1-5: Cáp V35 DTE và DCE. Hình 1-6: Đầu chuyển đổi từ USB sang Serial cho Labtop. 5. Phương pháp sử dụng các loại cáp Serial. - Bảng 1-2 sẽ mô tả cách để sử dụng các loại cáp serial. Điều này rất quan trọng để chắc chắn rằng bạn cài đặt đúng các loại cáp. Bảng 1-2: Phương pháp sử dụng các loại cáp để kết nối thiết bị. If Device A Has A: And Device B Has A: Cổng COM trên máy tính Cổng Console Then Use This Cable: của Rollover Router/switch Card NIC của máy tính Switch Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. Cáp thẳng http://www.vnexperts.net 6 Card NIC của máy tính Card NIC của máy tính Cáp chéo Cổng của switch Cổng Ethernet của Router Cáp thẳng Cổng của switch Cổng của switch Cáp chéo Cổng Ethernet của Router Cổng Ethernet của Router Cáp chéo Card NIC của máy tính Cổng Ethernet của Router Cáp chéo Cổng Serial của Router Cổng Serial của Router Cáp serial DCE/DTE - Bảng 1-3 là danh sách vị trị các PIN của các loại cáp: Thẳng, chéo, và cáp Rollover. Bảng 1-3: Vị trí của các PIN trên các loại cáp khác nhau. Cáp thẳng Cáp chéo Cáp Rollover Pin 1 – Pin 1 Pin 1 – Pin 3 Pin 1 – Pin 8 Pin 2 – Pin 2 Pin 2 – Pin 6 Pin 2 – Pin 7 Pin 3 – Pin 3 Pin 3 – Pin 1 Pin 4 – Pin 4 Pin 4 – Pin 4 Pin 4 – Pin 5 Pin 5 – Pin 5 Pin 5 – Pin 5 Pin 5 – Pin 4 Pin 6 – Pin 6 Pin 6 – Pin 2 Pin 6 – Pin 3 Pin 7 – Pin 7 Pin 7 – Pin 7 Pin 7 – Pin 2 Pin 8 – Pin 8 Pin 8 – Pin 8 Pin 8 – Pin 1 Pin 3 – Pin 6 Chương 2: Giao diện Command-Line. Chương này sẽ cung cấp những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề sau: - Các câu lệnh tắt. - Sử dụng phím Tab để hoàn thành câu lệnh - Sử dụng phím “ ? “ để trợ giúp. - Câu lệnh: enable - Câu lệnh: exit - Câu lệnh: disable - Câu lệnh: logout - Chế độ cấu hình Setup. - Phím trợ giúp. - Các câu lệnh đã thực thi. - Câu lệnh: Show 1. Các câu lệnh tắt. - Để sử dụng các câu lệnh có hiệu quả hơn, phần mềm Cisco IOS có một số câu lệnh được phép nhập tắt. Mặc dù vậy phương pháp này lại được sử dụng rất nhiều trong thực tế khi làm việc với phần mềm Cisco IOS, nhưng khi bạn tiến hành các bài thi của Cisco, thì chắc chắn rằng bạn cần phải lắm được các câu lệnh đầy đủ. Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 7 Router> enable = Router> enab = Các bạn có thể nhập vào một câu lệnh Router> en đầy đủ hoặc một câu lệnh tắt thì phần mềm Cisco IOS cũng có thể thực thi được. Nhưng các bạn cần phải lưu ý một điều là câu lệnh tắt đó phải là duy nhất khi nhập vào. Router# configure terminal Cũng tương tự như câu lệnh dưới : Router# config t 2. Sử dụng phím Tab để hoàn thành câu lệnh : - Khi bạn đang nhập vào một câu lệnh, bạn có thể sử dụng phím Tab trên bàn phím để hoàn thành câu lệnh. Nhập vào một vài ký tự đầu tiên của câu lệnh và nhấn phím Tab. Nếu những ký tự bạn nhập vào là duy nhất của câu lệnh này thì, các ký tự còn lại của câu lệnh sẽ hiển thị ra màn hình. Router# sh -> nhấn phím Tab = Router# show 3. Sử dụng phím ? để trợ giúp. - Những ví dụ trong bảng dưới đây sẽ hướng dẫn phương pháp sử dụng phím ? để có thể trợ giúp bạn hiển thị ra những tham số còn lại của một câu lệnh nào đó. Router# ? Hiển thị tất cả các câu lệnh có khả năng thực thi ở chế độ hiện thời (chế độ Privileged) Router# c? Hiển thị tất cả các câu lệnh bắt đầu từ ký tự c Router# cl? Hiển thị tất cả các câu lệnh bắt đầu từ các ký tự cl Router# clock Nhắc nhở bạn sẽ còn nhiều tham số khác % Imcomplete command nữa của câu lệnh này mà cần phải nhập vào. Router# clock ? Hiển thị tất cả các câu lệnh phụ của câu Set lệnh này (trong trường hợp này, Set, dùng để đặt các tham số ngày tháng, và thời gian) Router# clock set 19:50:00 14 July Nhấn phím Enter để xác nhận lại thời 2007 ? gian và ngày tháng đã được cấu hình. Router# Không có một thông báo lỗi nào được đưa ra có nghĩa là câu lệnh nhập vào đã thành công. Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 8 4. Câu lệnh Enable Router> enable Chuyển người dùng từ chế độ cấu hình Router# User vào chế độ cấu hình Privileged 5. Câu lệnh Exit Router# exit Thoát khỏi chế độ cấu hình của Router. Hoặc Router> exit Router(config-if)# exit Chuyển người dùng thoát ra khỏi một cấp Router(config)# độ cấu hình Router(config)# exit Chuyển người dùng thoát ra khỏi một cấp Router# độ cấu hình 6. Câu lệnh Disable Router# disable Chuyển người dùng từ chế độ cấu hình Router> Privileged ra ngoài chế độ cấu hình User. 7. Câu lệnh Logout Router# logout Thực thi chức năng giống câu lệnh exit 8. Chế độ cấu hình Setup - Chế độ cấu hình Setup là chế độ cấu hình khởi động tự động nếu trong quá trình khởi động router không tìm thấy file startup-config. Router# setup Vào chế độ cấu hình Setup từ giao diện Command Line. * chú ý: Bạn không thể sử dụng chế độ cấu hình Setup để cấu hình toàn bộ các tham số trên router. Ở chế độ này bạn chỉ có thể cấu hình cơ bản cho router. Cho ví dụ, bạn có thể cấu hình duy nhất RIPv1 hoặc IGRP, nhưng không thể nào cấu hình giao thức định tuyến OSPF hoặc EIGRP. Bạn không thể tạo ACL ở đây hoặc enable NAT hoạt động. Bạn có thể gán một địa chỉ IP cho một Interface, nhưng không thể nào gán cho một subinterface. Tóm lại, ở chế độ cấu hình Setup thì các tính năng cấu hình trên router sẽ có giới hạn. Cisco không khuyến khích các bạn cấu hình các tham số của router trong chế độ Setup. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng giao diện Command-Line (CLI), bạn có thể cấu hình đầy đủ tính năng của router từ giao diện này: Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes] : no Would you like to enable autoinstall? [yes] : no Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 9 9. Phím trợ giúp - Các tổ hợp phím trong bảng dưới đây sẽ trợ giúp bạn trong quá trình chỉnh sửa các câu lệnh của Cisco IOS. Bởi vì bạn cần thực thi lại những câu lệnh hoặc những nhiệm vụ đã làm vào thời điểm trước, phần mềm Cisco IOS cung cấp cho bạn các tổ hợp phím để bạn có thể xử lý các câu lệnh một cách hiệu quả hơn. Router#config t Hiển thị nơi mà bạn đã nhập câu lệnh bị ^ sai % Invalid input detected at ‘^’ marker. Router#config t Router(config)# Ctrl – A Di chuyển con trỏ về đầu dòng Esc – B Di chuyển con trỏ về trước một từ Ctrl – B Di chuyển con trỏ trước một ký tự Ctrl – E Di chuyển con trỏ về cuối dòng Ctrl – F Di chuyển con trỏ về sau một ký tự Esc – F Di chuyển con trỏ về sau một từ Ctrl – Z Di chuyển con trỏ từ mọi chế độ cấu hình trở về chế độ cấu hình Privileged Router# terminal no editing Tắt khả năng sử dụng các phím tắt Router# terminal editing Bật lại khả năng sử dụng các phím tắt và sử dụng các tổ hợp phím trong quá trình xử dụng câu lệnh. 10. Các câu lệnh đã thực thi (History command) Ctrl – P Để gọi lại các câu lệnh nằm trong bộ đệm history, bắt đầu từ câu lệnh thực thi gần đây nhất. Ctrl – N Trở về các câu lệnh vừa thực thi trong bộ đệm history sau khi đã gọi lại các câu lệnh với tổ hợp phím Ctrl – P Terminal history size_number Cấu hình các dòng lệnh sẽ được phép lưu vào trong bộ đệm history để cho phép bạn có thể gọi lại những câu lệnh này (lớn nhất là 256 câu lệnh). Router# terminal history size 25 Router chỉ có thể lưu được tối đa là 25 câu lệnh đã được thực thi vào trong bộ đệm history Router# no terminal history size 25 Cấu hình router trở về mặc định chỉ lưu Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1. http://www.vnexperts.net 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.