Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

pdf
Số trang Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 2 Cỡ tệp Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 120 KB Lượt tải Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 2 Lượt đọc Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 85
Đánh giá Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy Câu 1 Ghép những tiếng sau thành những từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính. Trả lời: yêu thương, yêu quý, yêu mến, thương yêu, thương mến, quý mến, mến yêu, mến thương, kính yêu, kính mến. Câu 2 Em chọn từ ngữ nào điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh? Gợi ý: Em hãy phân biệt các trường hợp và chọn từ thích hợp: - Ông bà, bố mẹ là những người có công nuôi dưỡng và sinh ra em. - Anh chị là người bảo ban, yêu thương em. Trả lời: a) Cháu ... ông bà. - Các từ thích hợp là: kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, … b) Con ... cha mẹ. - Các từ thích hợp là: kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, … c) Em ... anh chị - Các từ thích hợp là: yêu mến, yêu quý, thương yêu, yêu thương,… Câu 3 Nhìn tranh, nói 2-3 câu về hoạt động của mẹ và con. Gợi ý: Em hãy quan sát hoạt động và nét mặt của ba mẹ con và tả lại bằng 2-3 câu. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời: Lan vui mừng khoe với mẹ điểm mười đỏ chói cô giáo chấm sáng nay. Mẹ mỉm cười hạnh phúc, khen Lan chăm ngoan. Trên tay mẹ, bé Na vẫn ngủ ngon lành. Câu 4 Có thể đặt dấu phẩy vảo chỗ nào trong mỗi câu sau? Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm và điền dấu phẩy ngăn cách tên các đồ vật trong câu. Trả lời: a) Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng. b) Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn. c) Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ. Tham khảo thêm: https://vndoc.com/tieng-viet-lop-2 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.