Mẫu dự án quản lý siêu thị

pdf
Số trang Mẫu dự án quản lý siêu thị 85 Cỡ tệp Mẫu dự án quản lý siêu thị 1 MB Lượt tải Mẫu dự án quản lý siêu thị 0 Lượt đọc Mẫu dự án quản lý siêu thị 7
Đánh giá Mẫu dự án quản lý siêu thị
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 85 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

PHẦN 3 : ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ 3.1 Phân tích quy trình nghiệp vụ. 3.1.1 Đánh giá hiện trạng hệ thống 3.1.1.1 Giới thiệu: Sưu liệu này trình bày mục đích, phạm vi, định nghĩa, tóm tắt tổ chức siêu thị. ƒ Mục đích: Mục đích của business vision là trình bày cái nhìn tổng quan về tổ chức siêu thị, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hiện trạng và phạm vi của hệ thống. ƒ Phạm vi: Business Vision này chỉ được dùng trong dự án quản lý siêu thị Sài gòn CoOp Mart trực thuộc hệ thống siêu thị của Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op. ƒ Định nghĩa thuật ngữ: Các thuật ngữ, nhóm từ viết tắt có thể tham khảo sưu liệu Business Glossary. ƒ Tài liệu tham khảo: Sưu liệu này thông qua các tài liệu của siêu thị Sài Gòn Co-Op Mart cung cấp. 3.1.1.2 Xác định vị trí ƒ Cơ hội: Hiện tại, nhu cầu về một phần mềm có khả năng xử lý và bảo mật cao hơn tại siêu thị là cấp thiết và một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động cần giải quyết. ƒ Trình bày vấn đề: Vấn đề lưu trữ thông tin khách hàng thân thiết The problem of affects The impact of which is A successful solution would Cơ sở dữ liệu của các khách hàng thân thiết được lưu trữ ở nhiều nơi và không có sự đồng bộ . Khách hàng, người quản lý Dịch vụ khách hàng thân thiết chỉ thiết lập được ở từng siêu thị của hệ thống Co-Op. Điều này là bất hợp lý, làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng, làm giảm khả năng cạnh tranh của siêu thị. Nhân viên có thể sử dụng chung một account cấp cho mỗi khách hàng được dùng ở tất cả siêu thị thuộc hệ thống Co-Op. Nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng của siêu thị tốt hơn từ đó thu hút được khách hàng nhiều hơn, tăng doanh thu của siêu thị. Giúp người quản lý có thể làm tốt công tác quản lý khách hàng, theo dõi tình hình phục vụ khách hàng một cách dễ dàng. 78 Vấn đề liên quan đến báo cáo thống kê The problem of affects The impact of which is A successful solution would Thống kê báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thống kê theo nhiều tiêu chí khác nhau Người quản lý, ban giám đốc hợp tác xã Không thể cho thấy báo cáo đầy đủ, gây ra tình trạng thiếu thông tin tổng hợp dẫn đến người quản lý khó đưa ra kết luận chính xác. Có thể thống kê đầy đủ theo nhiều tiêu chí khác nhau, giúp cho các nhà quản lý đưa ra các kết luận đáng tin. Từ đó có thể thấy được những yếu kém của hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện tốt hơn và dễ quản lý hơn. Vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tra cứu: The problem of affects The impact of which is A successful solution would Hệ thống chưa hỗ trợ việc tra tìm các thông tin khách hàng, nhân viên và hàng hóa khách hàng, nhân viên bán hàng, người quản lý tốn thời gian và nhân viên cho việc hướng dẫn khách hàng, không có thông tin đầy đủ chính xác khi có nhu cầu. tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng đến mua hàng, tiết kiệm chi phí nhân viên, thông tin là công khai để bảo đảm quyền lợi cho mỗi cá nhân. 3.1.1.3 Mô tả stakeholder và khách hàng ƒ Tóm tắt các Stakeholder Name Represents Role Người quản Người quản lý siêu thị lý Theo dõi tiến trình phát triển của dự án và theo dõi tình hình hoạt động của siêu thị. Nhân viên Người nhập các thông bán hàng tin trong hệ thống. Chịu trách nhiệm trong khâu bán hàng ở siêu thị, duy trì hoạt động của siêu thị. Nhân viên Người lập báo cáo, tin học thống kê Chịu trách nhiệm trong khâu lập báo cáo ở siêu thị theo các tiêu chí do người quản lý đưa ra Nhân viên tổ Người kiểm kê tình mặt hàng trạng hàng Chịu trách nhiệm báo cáo lại tình trạng hàng hóa lên cấp trên. ƒ Tóm tắt các khách hàng Name Description Stakeholder Người quản lý Đáp ứng các nhu cầu quản lý siêu thị như hàng Người hóa, khách hàng, doanh số. lý quản Nhân viên bán Đảm bảo rằng hệ thống sẽ đáp ứng các nhu cầu Nhân viên hàng của công việc bán hàng. bán hàng Khách hàng Đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa có trong siêu thị. 79 Ban giám đốc Hợp tác xã Đảm bảo thông tin báo cáo hoạt động kinh doanh của siêu thị là đa dạng và chính xác. ƒ Hồ sơ về các stakeholder và khách hàng: Người quản lý: Người quản lý siêu thị Co-Op Mart Người quyết định xây dựng hệ thống, theo dõi hoạt động của siêu thị đồng thời quản lý khách hàng thân thiết của siêu thị. Người hiểu rõ tình trạng hoạt động của Siêu thị Type Responsibilities Mô tả cấu trúc tổ chức và tình trạng hoạt động của siêu thị đồng thời quan sát tình trạng dự án. Sự thành công là hoàn thành công việc đúng thời gian và tổ chức Success tốt cơ sở thiết kế để tiện cho việc cải tiến hệ thống sau này. Criteria Project reviewer Involvement Deliverables Có, phân phối cho các đồng sự quản lý trong hệ thống Co-Op Thời gian thực hiện ngắn so với khối lượng công việc quản lý siêu Comments / thị quá nhiều Issues Representative Description Nhân viên bán hàng: Representative Description Nhân viên bán hàng tại siêu thị Co-Op Mart Nhân viên làm việc cho siêu thị, thực hiện nghiệp vụ bán hàng của siêu thị. Người trình độ tin học nhất định và am tường nghiệp vụ bán hàng Type của Siêu thị. Responsibilities Lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng, tra cứu hàng hóa khi cần thiết. Success Criteria Sự thành công là hoàn thành công việc hiệu quả, chính xác và nhanh chóng, dễ dùng. User Involvement Có, phân phối cho các nhân viên bán hàng trong siêu thị. Deliverables Không có thông tin đầy đủ về hàng hóa, không nhận biết được ai Comments / là khách hàng thân thiết, một số thao tác còn thủ công. Issues Nhân viên mặt hàng: Nhân viên thuộc tổ mặt hàng tại siêu thị Co-Op Mart Nhân viên làm việc cho siêu thị, thực hiện nghiệp vụ nhập, xuất hàng của siêu thị. Người am tường nghiệp vụ nhập xuất hàng của Siêu thị. Type Responsibilities Lập phiếu nhập xuất hàng cho người quản lý. Success Criteria Sự thành công là hoàn thành công việc chính xác và nhanh chóng. Involvement User Không có Deliverables Comments / Không có thông tin đầy đủ về hàng hóa, thao tác còn thủ công. Issues Representative Description 80 Nhân viên vi tính: Nhân viên thuộc tổ vi tính tại siêu thị Co-Op Mart Nhân viên làm việc cho siêu thị, thực hiện nghiệp vụ lập thống kê báo cáo cho siêu thị. Người am tường tin học và nghiệp vụ lập báo cáo của Siêu thị. Type Responsibilities Lập báo cáo thống kê cho người quản lý. Success Criteria Sự thành công là hoàn thành công việc hiệu quả, chính xác và nhanh chóng, dễ dàng. User Involvement Có, phân phối cho các nhân viên bán hàng trong siêu thị. Deliverables Không có thông tin đầy đủ về hàng hóa, không nhận biết được ai Comments / là khách hàng thân thiết, một số thao tác còn thủ công. Issues Representative Description Giám đốc hợp tác xã: Representative Description Giám đốc Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op Người quyết định phê chuẩn ngân sách dự án, theo dõi hoạt động của các siêu thị thuộc hợp tác xã. Người hiểu rõ tình trạng hoạt động của Siêu thị Type Responsibilities Chịu trách nhiệm chi phí dự án. Sự thành công là hoạt động của siêu thị ngày càng tốt và gia tăng Success doanh thu của các siêu thị. Criteria Project reviewer Involvement Deliverables Không có Ngân sách có giới hạn, đòi hỏi dự án được hoàn thành càng nhanh Comments / càng tốt. Issues Khách hàng: Representative Description Type Responsibilities Success Criteria Involvement Deliverables Comments / Issues Khách hàng tại siêu thị Co-Op Mart Khách đến mua hàng tại siêu thị Co-Op Mart Không có Không có. Sự thành công là hệ thống dễ tìm kiếm hàng hóa nhanh chóng và có dịch vụ khách hàng chu đáo. User Không có. Không được hỗ trợ hoàn toàn. 3.1.1.4 Danh sách các nhu cầu Stakeholder/ Priority Need Current Solution Customer Người quản Cao lý Xem các báo cáo Chỉ có báo thống kê theo cáo thống kê các yêu cầu khác doanh thu nhau 81 Proposed Solutions Hiển thị báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau, thông tin bố trí dễ nhìn và đơn giản. Người Quản lý Cao Nhân viên bán hàng Cao Nhân viên bán hàng Trung bình Nhân viên tin Trung học bình Quản lý thông tin hàng hóa, nhân viên và khách hàng thân thiết Tốc độ tính toán chậm,lưu trữ nhỏ Quản lý nhân viên không có và quản lý khách hàng không đầy đủ. Tính hóa đơn trên Access Cho phép quản lý khách hàng ở tất cả siêu thị thuộc hệ thống CoOp Mart và quản lý nhân viên Xây dựng ứng dụng trên SQL Server. Tra cứu thông tin hàng hóa Chưa có chức năng này Xây dựng thêm chức năng tra cứu. Nhập liệu và lập báo cáo dễ dàng Có chức năng này Xây dựng thêm nhiều tiện ích và giao diện thân thiện. 3.1.1.5 Nắm bắt thông tin về tổ chức Sơ đồ tổ chức của siêu thị Co-Op Mart Cống Quỳnh Tổ văn phòng Tổ bảo vệ Tổ thu ngân Tổ mặt hàng Tổ tin học Tổ văn phòng: Gồm 1 Giám Đốc và 2 phó Giám Đốc có nhiệm vụ điều phối toàn bộ hoạt động của siêu thị. Tổ phải nắm được tình hình mua bán, doanh thu của siêu thị để báo cáo lại cho ban giám đốc hợp tác xã Sài Gòn Co-Op. Việc báo cáo được thực hiện hàng tháng, hàng quý hoặc cũng có khi báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Tổ bảo vệ: Kiểm tra, bảo vệ an ninh của Siêu Thị, ghi nhận Hàng Hóa đổi lại của khách hàng. Tổ thu ngân: Thực hiện việc bán hàng và lập hóa đơn cho khách hàng đồng thời ghi nhận lại số hàng hoá bán được của mỗi loại để báo cáo cho tổ quản lý sau mỗi ca làm việc. Tổ mặt hàng: Nhiệm vụ của tổ là kiểm tra chất lượng hàng hoá và nắm tình trạng hàng hoá của siêu thị, đảm bảo hàng hoá luôn ở trong tình trạng tốt nhất khi đến tay khách hàng. Khi phát hiện hàng hư hỏng phải kịp thời báo ngay cho tổ văn phòng để có biện pháp giải quyết và điều phối hàng. Tổ tin học: Thực hiện việc nhập liệu, kết xuất các báo cáo cần thiết phục vụ cho tổ Văn Phòng. Các hoạt động của siêu thị: ƒ Nhập hàng hoá Mặt hàng mới nhập về sẽ được nhân viên quản lý phụ trách tin học lưu trữ các thông tin của hàng vào hệ thống quản lý. Các thông tin bao gồm: mã vạch, giá bán, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng nhập, đơn vị tính,… 82 Mỗi mặt hàng sẽ được đánh một mã vạch, thực hiện theo quy tắc: ¾ Bộ mã bán hàng: là bộ mã mang tính cách pháp lý giữa Siêu Thị (bên bán) và người tiêu dùng (bên mua). Mỗi một mặt hàng kinh doanh đều có một mã số riêng để phân biệt với những hàng khác. ¾ Một mã bán hàng có độ dài 13 ký tự theo cấu trúc của hệ thống mã vạch barcode quốc tế đối với những mặt hàng có in sẵn mã vạch của nhà sản xuất. Nếu một mặt hàng nào không có sẵn mã vạch, hay nếu có mã vạch mà mã vạch không có khả năng tin cậy thì mặt hàng đó sẽ được dùng mã nội bộ của Siêu Thị làm mã bán hàng, và mã này có chiều dài 8 ký tự. ƒ Ưu đãi đối với khách hàng thân thiết Khi một khách hàng chưa là khách hàng thân thiết của siêu thị đến mua hàng, nếu tổng giá trị hàng hoá trong một lần mua từ 50.000đ trở lên thì sau khi tính tiền khách hàng có thể đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị với nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý sẽ lưu trữ lại các thông tin của khách hàng và cấp cho các khách hàng này thẻ khách hàng thân thiết với số điểm thưởng tương ứng giá trị hóa đơn ở trên. Những đợt mua hàng tiếp theo có giá trị hơn 50.000đ, trước khi thanh toán hóa đơn, khách hàng cần đưa thẻ khách hàng thân thiết cho nhân viên bán hàng, hệ thống sẽ tự động tính toán và cập nhật điểm thưởng của khách hàng. Khi khách hàng thân thiết có số điểm trên 30 điểm của siêu thị thì trong các đợt mua hàng sau đó, họ sẽ được giảm giá 5% trên tổng giá trị hàng họ mua Tuy nhiên, cuối năm hệ thống phải tự động xoá khách hàng này ra khỏi danh sách khách hàng thân thiết của siêu thị. ƒ Tính tiền hoá đơn Tính tiền hoá đơn là việc của nhân viên bán hàng tại các quầy tính tiền. Những nghiệp vụ chính yếu ƒ Nghiệp vụ bán hàng: Xuất hiện: Có khách hàng đến mua hàng. Cách thực hiện: Tính tiền cho khách, lập hóa đơn và cập nhật vào CSDL. Chịu trách nhiệm: Tổ thu ngân. ƒ Nghiệp vụ quản lý kiểm kê: Xuất hiện: kiểm tra tình trạng hàng hóa và số lượng tồn trên quầy. Cách thực hiện: kiểm tra số lượng tại kho và hàng trưng bày tại quầy. Chịu trách nhiệm: Tổ mặt hàng ƒ Nghiệp vụ quản lý nhập hàng Xuất hiện: khi nhập hàng hóa từ nhà cung cấp. Cách thực hiện: lập phiếu nhập, lưu thông tin hàng hóa vào CSDL. Chịu trách nhiệm: Tổ quản lý ƒ Nghiệp vụ quản lý xuất hàng 83 Xuất hiện: khi xuất hàng hóa từ kho lên quầy trưng bày. Cách thực hiện: lập phiếu xuất hàng hóa và cập nhật CSDL. Chịu trách nhiệm: Tổ quản lý ƒ Nghiệp vụ thống kê tổng hợp: Xuất hiện : Lập và gửi báo cáo tổng hợp cho ban giám đốc hợp tác xã. Cách thực hiện : Tổng hợp các báo cáo do tổ tin học lập. Chịu trách nhiệm: Tổ văn phòng Nhận xét tình trạng hiện nay: Tại Siêu thị đang dùng phần mềm quản lý hàng hóa (Access for Win) để quản lý hơn 200.000 mặt hàng kinh doanh. Trung bình mỗi ngày bộ phận bán hàng xử lý hơn 10.000 mẫu tin (có khi lên đến nửa triệu mẫu tin) nên tốc độ truy xuất dữ liệu không còn nhanh như trước, hiện tại và tương lai không thể đáp ứng được nhu cầu cho Siêu Thị. Ngoài ra các vấn đề thay đổi đơn vị tính và xử lý số lượng lẻ đối với một số mặt hàng như: vải vóc, rau quả, thực phẩm tươi sống.... tại Siêu Thị chưa được giải quyết ổn thỏa. Ban giám đốc có nhu cầu thống kê tình hình mua bán tại Siêu Thị với những tiêu chí khác nhau. Nhưng hiện nay hằng ngày tại Ban giám đốc chỉ nhận được báo cáo về doanh thu. Chương trình quản lý khách hàng được xây dựng bằng ngôn ngữ Access, do đó dữ liệu bán hàng ngày càng lớn. 3.1.1.6 Xác định giới hạn hệ thống: 84 Với mục tiêu cải thiện khả năng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và tăng cường khả năng cạnh tranh cho các siêu thị, ban giám đốc hợp tác xã Sài Gòn CoOp đã đề ra chính sách cải thiện nghiệp vụ bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Co-Op. Ngoài ra, hoạt động nghiệp vụ bán hàng trong hệ thống hiện nay là ổn định, mục tiêu cải thiện năng suất của nghiệp vụ này là chính yếu. Nghĩa là, việc mô hình hóa nhằm đến mục tiêu làm rõ cơ chế hoạt động của siêu thị đồng thời thêm một số chức năng tiện dụng cho khách hàng và người quản lý. Vì thế, chúng ta chỉ quan tâm đến nghiệp vụ của hai tổ là tổ thu ngân và tổ văn phòng. 3.1.1.7 Xác định những lĩnh vực ưu tiên Với phạm vi hệ thống đã xác định ở trên, ta xác định những lĩnh vực sau là cần ưu tiên trên hết: ƒ Nghiệp vụ quản lý hàng hóa: hoạt động lưu trữ thông tin hàng hóa khi nhập hàng. ƒ Nghiệp vụ bán hàng: đây là nghiệp vụ cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn cho khách hàng tại quầy thu ngân do nhân viên quản lý chịu trách nhiệm. ƒ Nghiệp vụ quản lý khách hàng thân thiết: là nghiệp vụ chăm sóc đối với các khách hàng thường xuyên mua hàng tại hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-Op do nhân viên quản lý chịu trách nhiệm. ƒ Nghiệp vụ thống kê: thống kê tình hình hoạt động của từng siêu thị cho ban giám đốc hợp tác xã do nhân viên quản lý chịu trách nhiệm chính. 3.1.2 Xác định thuật ngữ 3.1.2.1 Giới thiệu: ƒ Mục đích: Mô tả các thuật ngữ chuyên môn trong quy trình nghiệp vụ. ƒ Phạm vi: Sưu liệu này chỉ thích hợp trong dự án liên quan đến hệ thống siêu thị Co-Op. ƒ Tài liệu tham khảo Tập hợp từ các văn bản trong tổ chức và phỏng vấn các nhân viên trong tổ chức. 3.1.2.2 Bảng chú giải Thuật ngữ Nhân viên Người quản lý Nhân viên bán hàng Diễn giải Nhân viên làm việc trong siêu thị và được chia ra theo chức năng của từng người như người quản lý, bán hàng, bảo vệ, nhân viên kiểm tra chất lượng hàng,… Người quản lý siêu thị và cũng là người quản trị hệ thống. Người quản lý được gọi chung cho những người được cấp quyền là "Quản lý", có thể bao gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán, nhân viên tin học, … Là nhân viên làm việc trong siêu thị. Nhân viên bán hàng, đứng ở quầy thu tiền và tính tiền cho khách hàng bằng cách nhập các 85 mã vạch quản lý trên từng mặt hàng vào hệ thống thông qua một đầu đọc mã vạch. Tên đăng nhập Tên đăng nhập của người sử dụng hệ thống. Mỗi nhân viên khi vào làm trong siêu thị sẽ được đăng ký một tên đăng nhập nhằm để quản lý. Khi đăng nhập vào hệ thống, nhân viên đó sẽ sử dụng tên này để đăng nhập. Người quản lý chịu trách nhiệm quản lý tên đăng nhập của nhân viên. Tồn tại duy nhất. Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập của người sử dụng hệ thống. Mỗi nhân viên khi sử dụng tên đăng nhập sẽ được đăng ký kèm theo một mật khẩu đăng nhập. Mỗi nhân viên chỉ được biết duy nhất một mật khẩu của mình. Mật khẩu có thể rỗng. Quyền đăng Quyền đăng nhập vào hệ thống. Tùy theo quyền và chức vụ nhập trong công ty mà nhân viên có quyền đăng nhập tương ứng. Khách hàng Khách hàng thân thiết của siêu thị hay khách hàng đăng ký tham thân thiết gia chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị. Điểm thưởng Số điểm của khách hàng thân thiết trong siêu thị được thưởng do mua vượt mức thanh toán của siêu thị. Ngày cấp thẻ Ngày cấp thẻ khách hàng thân thiết cho khách hàng khi họ đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị. Hóa đơn Hóa đơn tính tiền của siêu thị khi khách hàng mua hàng Chủng loại Chủng loại hàng hóa trong siêu thị, được phân chia tương ứng hàng theo quầy hàng trưng bày trong siêu thị. Loại hàng Loại hàng trong siêu thị được phân chia theo tiêu chí công ty sản xuất, đơn vị tính.... Hàng hóa Hàng hóa được bày bán trong siêu thị. Hàng tồn Số lượng hàng hóa còn lại trong siêu thị chưa bán được cho khách hàng. Mức giảm Tỉ lệ phần trăm giảm đối với khách hàng thân thiết Thống kê Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh của siêu thị theo tiêu chí doanh thu nào đó như: hàng hóa, quý, khoảng thời gian.... Thống kê hàng Báo cáo thống kê số lượng hàng hóa của siêu thị theo tiêu chí hóa nào đó như: hàng hóa, quý, khoảng thời gian.... 3.1.3 Xác định các quy tắc nghiệp vụ 3.1.3.1 Giới thiệu: ƒ Mục đích: Đây là sưu liệu dùng để mô tả các quy định, quy tắc trong quy trình nghiệp vụ. ƒ Phạm vi: Sưu liệu này chỉ thích hợp trong dự án liên quan đến hệ thống siêu thị Co-Op. ƒ Tài liệu tham khảo Tập hợp từ các văn bản quy định và phỏng vấn các nhân viên trong tổ chức. 86 3.1.3.2 Bảng chú giải ƒ Khi khách hàng không mua một hàng hóa nào đó nữa, ở thời điểm đó nếu hóa đơn chưa được in ra thì ta có thể cho phép xóa. Ngược lại, ta không cho xóa. Ta biểu diễn như sau: When Khách hàng yêu cầu không mua một hàng hóa nào đó If Hóa đơn chưa in ra Then Xóa hàng hóa được yêu cầu ƒ Hàng hóa chỉ được bán cho khách hàng khi hàng có mã vạch quản lý. Ta biểu diễn như sau: Bán hàng hóa cho khách hàng ONLY If Hàng hóa của siêu thị phải có mã vạch ƒ Khi lập hóa đơn, một hóa đơn phải có tối thiểu một hàng hóa Ta biểu diễn như sau: IT MUST ALWAYS HOLD THAT Một hóa đơn thanh toán tham chiếu đến tối thiểu một hàng hóa ƒ Khách hàng đăng ký làm khách hàng thân thiết của siêu thị khi người đó có hóa đơn thanh toán từ 50000 trở lên. Ta biểu diễn như sau: Một Khách hàng được đăng ký làm Khách hàng Thân thiết IF AND ONLY IF Hóa đơn thanh toán có giá trị từ 50000 trở lên. ƒ Khi khách hàng có số điểm thưởng từ 30 điểm trở lên trong một năm hiện tại thì khách hàng mua hàng được giảm 5% trị giá hóa đơn thanh toán. Ta biểu diễn như sau: Khách hàng thân thiết được giảm 5% trị giá hóa đơn IF AND ONLY IF Tổng điểm thưởng trong một năm của khách hàng là 30 điểm trở lên. ƒ Giá bán sản phẩm cho khách hàng được tính thuế VAT nộp cho nhà nước. Ta biểu diễn như sau: Giá một sản phẩm đến tay khách hàng được tính toán như sau: giá bán sản phẩm * (1 + Thuế VAT/100) 3.1.4 Mô hình business use case Danh sách các Business Actor của mô hình STT Business Actor 1 NhaCungCap 2 BanGiamDoc Ý nghĩa Nhà cung cấp hàng hóa trực tiếp cho siêu thị Ban giám đốc hợp tác xã Sài Gòn Co-Op làm trung gian giữa các nhà cung cấp với siêu thị. 87
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.