Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook

pdf
Số trang Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook 83 Cỡ tệp Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook 8 MB Lượt tải Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook 0 Lượt đọc Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook 7
Đánh giá Năng suất và 5S - Bí mật thành công tại Nhật Bản - Ebook
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 83 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản 10/11/2006 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 1 Làm thế nào người Nhật đã thành công trong các ngành công nghiệp ? 1. Định hướng khách hàng 2. Quan niệm về năng suất 3. Thực hành những điều cơ bản nhất 4. Tích hợp các hoạt động Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 2 Định hướng khách hàng 1. Thỏa mãn khách hàng Chất lượng & số lượng Công ty Khách hàng 2. Công đoạn sau là khách hàng Chất lượng & số lượng Tinh chế Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Chất lượng & số lượng Lắp ráp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Nguội 3 Quan niệm về năng suất 1. 3 nguyên tắc chủ đạo 2. P, Q, C, D, S và M 3.Cho tất cả mọi người, bởi tất cả mọi người Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 4 Thực hành những điều cơ bản nhất - 5S “5” từ tiếng nhật 1) Seiri – Sàng lọc 2) Seiton – Sẵp xếp 3) Seiso – Sạch sẽ 4) Seiketsu – Săn sóc 5) Shitsuke – Sẵn sàng Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 5 Thực hiện những điều cơ bản nhất – Cách tiếp cận thực tiễn Bắt đầu từ những việc nhỏ 1. ở khu vực làm điểm 2. do nhóm dự án 3. tập trung nỗ lực Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 6 Thực hành những điều cơ bản nhất – Yếu tố thành công 1. Cam kết của lãnh đạo 1) Thời gian của bản thân (cho ủy ban, và cho các phân xưởng) 2) Ngân sách (theo chế độ đặc biệt để dành cho nhóm dự án ) 3) Con người (Trưởng dự án, điều phối viên) 2. Thực hiện liên tụ Cần 1 năm để có thể xây dựng những nền tẳng đầu tiên Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 7 Các hoạt động tích hợp Mục tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu •Shitsuke PQCDSM •Năng suất •Điều kiện tốt nhất •Dòng sản xuất •Chất lượng •Chi phí •Giao hàng •Kiểm soát bằng h.ảnh •An toàn •PDCA •Tinh thần Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 •Thoả mãn khách hàng •Lợi nhuận •Hiệu quả và an toàn trong công ty •Cuộc sống tươi đẹp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 8 Chúc các bạn có năng suất cao hơn Bằng cách thực hành liên tục 5S. Xin cảm ơn !! Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 9 Phương pháp thực tiễn để thực hiện 5S 5S là Công cụ Cơ bản và vô cùng hữu dụng để KAIZEN Mr. Hajime SUZUKI (Kỹ sư cao cấp, Cố vấn JPCSED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia APO) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.