Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet

pdf
Số trang Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet 159 Cỡ tệp Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet 7 MB Lượt tải Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet 1 Lượt đọc Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet 12
Đánh giá Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 159 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org NukeViet toàn tập Nguyễn Thế Hùng (Biên soạn) http://xaydungcauduong.net Mục lục Lời nói đầu ............................................................................................................ 5 Ba nguyên tắc khi sử dụng NukeViet ............................................................. 6 Phần mở đầu: Nhập môn NukeViet ...................................................................... 7 Tạo Web - không chỉ là niềm đam mê!........................................................... 7 NukeViet – Anh là ai?..................................................................................... 9 Theo dòng sự kiện !....................................................................................... 14 Phần 1. Hướng dẫn cài đặt appserv 2.4.5............................................................ 16 Phần 2. Cài đặt NukeViet 1.0.............................................................................. 22 I. Các bước chuẩn bị cho quá trình cài đặt NukeViet 1.0 trên PC................ 22 1. Chuẩn bị mã nguồn NukeViet 1.0....................................................... 22 2. Tạo cơ sở dữ liệu rỗng ........................................................................ 23 II. Cài đặt NukeViet 1.0 trên PC................................................................... 24 III. Cài NukeViet 1.0 trên host...................................................................... 29 1. Tạo CSDL rỗng trên hosting sử dụng Cpanel..................................... 29 2. Upload bộ cài NukeViet 1.0 lên host .................................................. 30 3. Cài đặt NukeViet 1.0........................................................................... 31 IV. Kinh nghiệm xử lý lỗi khi cài NukeViet 1.0 .......................................... 36 1. Lỗi khi cài appserv-win32-2.4.5 ......................................................... 36 2. Lỗi khi cài NukeViet 1.0..................................................................... 36 3. Lỗi khi tạo CSDL rỗng ?..................................................................... 37 Phần 3: Phụ trợ .................................................................................................... 38 I. Lập trình Web Việt: PHP và chữ Việt trên Web. ...................................... 38 1. Bảng mã Unicode và chữ Việt ............................................................ 38 2. Các Font chữ thuộc bảng mã Unicode................................................ 38 3. Phần mềm dùng để gõ tiếng Việt:....................................................... 38 4. Unicode UTF-8 và tiếng Việt trên Web.............................................. 39 II. Phần mềm dùng soạn thảo PHP. .............................................................. 41 III. Chú ý khi lưu file tiếng Việt Unicode..................................................... 41 Phần 4: Tìm hiểu về hệ thống NukeViet 1.0....................................................... 44 I. Cơ bản về NukeViet 1.0 – Các khái niệm cần biết.................................... 44 1. Cấu trúc hệ thống NukeViet ............................................................... 44 2. Module là gì? ...................................................................................... 45 3. Block là gì? ......................................................................................... 45 4. Theme là gì?........................................................................................ 46 II. Cách cài đặt phần bổ sung, cải tiến, nâng cấp hệ thống NukeViet 1.0 .... 47 1. Cài đặt một Module............................................................................. 48 1.1. Các bước cài đặt Module ........................................................... 48 Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 1 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org 1.2. Cài đặt Module 4nGuestbook để tạo So lưu bút cho web ......... 49 2. Cài đặt Block....................................................................................... 52 2.1. Cài đặt ........................................................................................ 52 2.2. Kích hoạt .................................................................................... 54 2.3. Xóa ............................................................................................. 55 3. Cài đặt Theme ..................................................................................... 55 3.1. Download các theme.................................................................. 55 3.2. Cài đặt ........................................................................................ 56 3.3. Kích hoạt .................................................................................... 56 3.4. Xử lý sự cố khi cài một theme lỗi.............................................. 57 III. Lập trình đơn giản NukeViet 1.0 ............................................................ 58 Cài đặt Module “PHP-Nuke_Tools”- Công cụ lập trình cho NukeViet. 58 1. Tạo Block ............................................................................................ 58 1.1. Quy tắc hoạt động của Block..................................................... 58 1.2. Tạo Block cho hệ thống Nuke ................................................... 59 1.3. Một vài chú ý khi tạo Block cho hệ thống NukeViet ................ 63 2. Module ................................................................................................ 64 2.1. Các quy tắc khi lập trình Module............................................... 64 2.2. Tạo Module đơn giản cho hệ thống NukeViet .......................... 68 IV. Hướng dẫn sửa lỗi và tinh chỉnh Nukeviet 1.0 ....................................... 72 1. Chuyên mục tin tức (module News) ................................................... 72 2. Liên kết Web (module Web_Links) ................................................... 76 3. Chỉnh bộ gõ Viettyping plus cho Nukeviet 1.0 .................................. 79 V. Quản lý NukeViet 1.0............................................................................... 80 1. Sử dụng các tính năng cơ sở ............................................................... 81 1.1. Lưu dữ liệu................................................................................. 81 1.2. Blocks......................................................................................... 82 1.3. Người quản trị ............................................................................ 85 1.4. Thành viên ................................................................................. 86 1.5. Chèn dữ liệu ............................................................................... 88 1.6. Modules...................................................................................... 89 1.7. Danh sách cấm ........................................................................... 91 1.8. Cấu hình ..................................................................................... 91 1.9. Trình soạn thảo .......................................................................... 93 1.10. Bộ gõ tiếng Việt ....................................................................... 96 1.11. Thoát ........................................................................................ 97 2. Quản lý các tính năng bộ phận............................................................ 99 2.1. Diễn đàn (Forum)....................................................................... 99 2.2. Tin nhắn ................................................................................... 103 2.3. Tin tức qua email ..................................................................... 104 2.4. Tin tức ...................................................................................... 105 2.5. Thăm dò dư luận ...................................................................... 108 VI. Sử dụng NukeViet................................................................................. 110 Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 2 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org 1. Đăng ký thành viên ........................................................................... 110 2. Đăng nhập & thoát khỏi site ............................................................. 111 3. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt có trên site................................................ 112 4. Đọc tin tức trên website .................................................................... 113 5. Tìm kiếm trên site ............................................................................. 114 Phần 5: Làm việc với CSDL MySQL ............................................................... 115 1. Import file SQL vào CSDL ..................................................................... 115 2. Backup (sao lưu) và Restore (phục hồi).................................................. 116 2.1. Backup CSDL ................................................................................ 116 2.2. Restore CSDL ................................................................................ 116 2.3. Drop (hủy) CSDL........................................................................... 117 2.4. Xử lý lỗi khi Restore...................................................................... 119 3. Hướng dẫn trích xuất và phục hồi 1 phần dữ liệu Backup ..................... 119 3.1. Trích 1 phần dữ liệu ....................................................................... 120 3.2. Backup phần dữ liệu đã trích xuất. ................................................ 121 Phần 6: Những mẹo vặt chỉnh sửa, nâng cấp NukeViet 1.0 ............................. 122 1. Thay Icon................................................................................................. 122 2. Đổi câu lệnh báo lỗi. ............................................................................... 122 3. Redirect file index.html trong các thư mục đến trang chủ website ........ 122 4. Tích hợp từ điển trực tuyến vào website của bạn. .................................. 123 Phần 7: Một số hệ thống WebPortal hiện nay................................................... 128 Phần 8: Đăng ký Tên miền, Mua Host và đưa Web lên Internet ...................... 128 1. Cấu hình server chuẩn để chạy PHP-Nuke & NukeViet ........................ 128 2. Mua tên miền và mua host ...................................................................... 128 3. Chmod trên hosting Linux ...................................................................... 129 4. Upload website lên Host ......................................................................... 131 4.1. Upload website lên Host với công cụ trực tuyến web2ftp............. 131 4.2. Upload bằng Windows Commander, LeapFTP, FlashFXP........... 135 * LeapFTP....................................................................................... 135 * Windows Commander ................................................................. 136 * Flash FXP..................................................................................... 137 Phần bổ sung: NukeViet 2.0.............................................................................. 139 1. NukeViet 2.0 beta 2 có gì mới so với NukeViet 1.0? ............................. 139 2. NukeViet 2.0 final: Đáng để mong đợi! ................................................. 141 Phụ lục: Một số file trong hệ thống NukeViet và các đường link .................... 148 I. Một số file trong hệ thống NukeViet....................................................... 148 1. Bộ cài NukeViet 1.0.......................................................................... 148 2. Các Module (add one) nổi bật dành cho hệ thống NukeViet 1.0 ..... 148 3. Một số Block hay dành cho hệ thống NukeViet 1.0......................... 151 4. Một số Theme đẹp dành cho hệ thống NukeViet 1.0 ....................... 152 5. Bộ cài NukeViet 2.0 beta 2b ............................................................. 153 II. Các phần mềm được giới thiệu trong chuyên đề và link tải................... 154 Lời kết ............................................................................................................... 159 Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 3 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com http://mangvn.org Trang 4 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org Lời nói đầu Cuốn sách này được viết nhằm giúp đỡ các bạn yêu thích tạo Web có một tài liệu đầy đủ về hệ thống tạo Web NukeViet nói riêng và Web-Portal nói chung. Với cẩm nang này, bạn có thể tạo dựng cho mình 1 website một cách dễ dàng. Thậm chí chỉ cần thêm một chút hiểu biết cùng với hướng dẫn của chuyên đề là bạn có thể tạo dựng một website tin tức, một cửa hàng trực tuyến hay một kênh giải trí Game – Nhạc … không kém phần chuyên nghiệp. Với tiêu chí là một cẩm nang thực hành dành cho những ai mới bắt đầu tiếp xúc với NukeViet nói riêng và Web-Portal nói chung, cuốn sách đã minh họa chi tiết các bước với đầy đủ hình ảnh. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp thỏa mãn phần nào nhu cầu tìm hiểu về hệ thống tạo Web NukeViet của đông đảo bạn trẻ yêu thích công nghệ Web. Cuốn sách là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả nhờ quá trình thử nghiệm hệ thống NukeViet 1.0 dưới nhiều góc độ khác nhau dựa trên cơ sở tham khảo các đóng góp của cộng đồng sử dụng hệ thống NukeViet 1.0, nhóm NukeViet Group, cùng nhiều bạn bè yêu thích NukeViet. Xin chân thành cảm ơn NukeViet Group (nukevn.com) đã cung cấp cho cộng đồng bộ mã nguồn mở NukeViet 1.0, cảm ơn hướng dẫn của các tác giả đã tham gia viết mã nguồn cho NukeViet. Cảm ơn sự giúp đỡ cùng các hướng dẫn quý báu của các thành viên và BQT diễn đàn Tinhocvn.ws, NguoiQuangNam.de, doisongso … đã giải đáp thắc mắc và cung cấp cho tôi những kinh nghiệm về hệ thống NukeViet. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn nhà sách Đất Việt đã tạo điều kiện để chuyên đề này đến được với bạn đọc. Mặc dù đã thử nghiệm và nghiên cứu kỹ lưỡng về NukeViet cũng như tham khảo nhiều tài liệu khác nhau. Tuy nhiên, do kiến thức có hạn nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những góp ý của các bạn. Mọi thắc mắc về việc cài đặt, sử dụng NukeViet xin mời các bạn truy cập trang web chính thức của chuyên đề: http://mangvn.org/nukeviet/ và diễn đàn http://lavieportal.com để được giúp đỡ. Tác giả Nguyễn Thế Hùng Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 5 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org Ba nguyên tắc khi sử dụng NukeViet nói riêng và mã nguồn mở nói chung X o0o W 9 Cập nhật các bản vá lỗi thường xuyên. Nguồn mở là trí tuệ cộng đồng, nó chỉ thực sự tốt khi thường xuyên được cập nhật. Hãy tạo cho mình thói quen thường xuyên lui tới trang Web chính thức cung cấp nguồn mở để tải những phiên bản mới nhất về nâng cấp. (Website chính thức hỗ trợ và phát hành NukeViet 2.0 final là www.lavieportal.com ) 9 Chia sẻ là vui! Với mã nguồn mở, chia sẻ còn là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Hãy chia sẻ những gì bạn tạo ra với tất cả mọi người. Đây là cách nhanh nhất để bạn hoàn thiện mã nguồn của bạn. Cộng đồng nguồn mở sẽ đánh giá và liên tục gia tăng giá trị cho những đoạn code của bạn. Chia sẻ mã nguồn mở - bạn sẽ được thừa hưởng nhiều hơn những gì đã cho đi. Thế giới mã nguồn mở sẽ mở rộng hơn tấm lòng của bạn. 9 Công khai – Chỉ khi nào bạn dám công khai sử dụng nguồn mở và công bố rõ ràng về nguồn gốc của nó Tức là khi đó bạn đã dám chấp nhận thách thức và sẵn sàng làm chủ mã nguồn. Nguồn mở vốn đã tự do và miễn phí, vì vậy tôn trọng và phổ biến nó đến với những người khác chính là phần thưởng lớn nhất mà bạn đã tặng cho những người sáng tạo ra nó. Ba nguyên tắc trên (còn gọi là nguyên tắc 3C trong sử dụng nguồn mở) sẽ rèn luyện và tạo ra những con người biết cống hiến, là động lực chính thúc đẩy sự lớn mạnh của mã nguồn mở. X o0o W Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 6 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org Phần mở đầu: Nhập môn NukeViet Tạo Web - không chỉ là niềm đam mê! Từ lâu, tạo web đã trở thành sở thích, niềm đam mê của nhiều người. Cùng với sự phát triển phong phú của các phần mềm thiết kế web, sự giảm giá đồng loạt của dịch vụ Domain (tên miền) và Hosting khiến cho việc sở hữu một website cá nhân trở lên đơn giản hơn rất nhiều. Với ngôn ngữ HTML, bạn sẽ dễ dàng tạo được những trang web tuyệt đẹp nhờ FrontPage 2003 hay Macromedia Dreamweaver MX. Tuy nhiên sự hạn chế của các trang HTML về khả năng tự động cập nhật và tương tác động với người dùng khiến cho website trở nên nhàm chán. Khi ấy bạn sẽ cần đến một hệ thống web động có khả năng tương tác cao hơn. Chúng sẽ phải được viết bằng PHP, ASP hay CGI… những ngôn ngữ lập trình mà không phải tự dưng ai cũng biết. Nhưng thật may mắn vì ngày nay để tạo một website bạn không cần tự tay viết các đoạn mã. Thế giới mã nguồn mở đã có đầy rẫy những hệ thống tạo web đa chức năng, sẵn sàng cho bạn sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu bạn cần một website đa chức năng, có thể giúp bạn toàn bộ trong việc quản lý tin tức, quản lý file, tạo diễn đàn, truyền thông và giải trí … khi ấy bạn nên nghĩ đến Web-Portal (Cổng giao tiếp web đa chức năng với chế độ “một cửa”). Trong số vô vàn những hệ thống Web-Portal hiện có, ta thấy nổi lên các tên tuổi đã được khẳng định qua nhiều phiên bản như PHP-Nuke, Mambo … và mới xuất hiện năm 2005 như một làn sóng mới, đó là Joomla. Đây là những hệ thống Web-Portal đã du nhập vào cộng đồng web Việt Nam, được cải tiến và Việt hóa ở nhiều cấp độ khác nhau. Và chúng có một điểm giống nhau: đều là những mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Cái hay của mã nguồn mở không chỉ ở chỗ chúng miễn phí mà còn ở chỗ chúng cho phép ta can thiệp, cải biến theo ý của ta, để chúng làm việc cho ta và theo cách của riêng ta. Với một người đam mê tạo Web, đó mới là niềm vui, là chiến thắng đích thực. Vậy hãy thỏa mãn niềm đam mê của bạn trong thế giới Web-Portal. Một lần tiếp xúc với nó, bạn sẽ thích thú và gắn bó với nó suốt đời. Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 7 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org "Sản phẩm nguồn mở là trí tuệ của cộng đồng, vì thế nó chỉ có độ bảo mật cao khi được cập nhật lỗi (bug) thường xuyên. Việc ghi copyright trên website sẽ nhắc người quản trị phải thường xuyên cập nhật bug hơn!" VietNamNet Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 8 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org NukeViet – Anh là ai? Năm 2004, cái tên NukeViet đã ra đời và mau chóng nổi tiếng trong thế giới web Việt Nam. NukeViet là sản phẩm hoàn thiện từ PHP-Nuke. Phải gọi NukeViet là một sản phẩm vì cộng đồng Xứ Người.Com không chỉ Việt hóa mà còn gia tăng giá trị cho PHP-Nuke(1). Họ đã biến nó thành một sản phẩm thực sự dành cho người Việt và đặt cho nó một cái tên - cái tên mà cho đến ngày hôm nay, khi NukeViet đã qua bao thăng trầm và Xứ Người.Com đã không còn hoạt động nữa nhưng rất nhiều người vẫn còn nhắc đến – đó là NukeViet Portal. NukeViet được thừa hưởng sự ổn định của PHP-Nuke 6.9, trở thành một hệ thống đầy đủ và toàn diện. Từ nền tảng của NukeViet, chúng ta có thể tăng cường các tính năng mới bằng cách viết thêm cho nó các Module khác nhau. Do đó, NukeViet là một hệ thống động, có khả năng sinh trưởng và phát triển không ngừng. Từ hệ thống này, bạn có thể sáng tạo thêm các giá trị mới, các tính năng mới và chúng cũng dễ phổ biến, tích hợp vào các website khác như cách bạn cài NukeViet vậy. (1) Thực ra trước đó (khoảng nửa đầu năm 2003), Echip đã cho xuất bản cuốn sách “PHP và Web tiếng Việt … dễ ợt” của tác giả Lê Hoàn, trong đó có hướng dẫn cài đặt và Việt hóa PostNuke v0.7.2.x – Một cải tiến của PHP-Nuke. Như vậy, NukeViet 1.0 không phải là sản phẩm đầu tiên từ hệ thống Nuke mà cộng đồng tạo Web Việt Nam biết đến. Nhưng chúng tôi tin rằng, từ việc cải tiến và Việt hóa cho đến biến thành một sản phẩm riêng phục vụ cho cộng đồng là cả một quá trình mà không phải ai cũng thực hiện được. Chính vì lẽ đó, cái tên NukeViet sẽ còn được nhắc đến và vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn CNTT Việt Nam. Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 9 Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org Hình 1: Trang chủ website xây dựng trên nền NukeViet Chỉ những ai đã tiếp cận với PHP-Nuke và NukeViet mới thấy hệ thống này hữu dụng như thế nào, với khả năng biến đổi uyển chuyển, giao diện đa ngôn ngữ, độ tương tác cao và quản lý toàn diện… là những thế mạnh của ngôn ngữ lập trình web PHP đã được khai thác triệt để trong hệ thống này. Cấu trúc mạch lạc và vô cùng linh hoạt giúp cho người lập trình dễ dàng tiếp cận hệ thống. Giao diện nhất quán, hỗ trợ đầy đủ và công cụ quản lý chuyên nghiệp là những ưu điểm khiến cả người sử dụng hệ thống và người quản lý hệ thống đều ưa thích (xem hình 1). Nếu coi NukeViet là một cơ thể thì bộ não của nó chính là khu vực điều khiển của người quản trị (AdminCP). Trên cấu trúc thư mục, nó nằm hoàn toàn trong thư mục Admin. Nhóm xây dựng Nukeviet đã thay đổi lại cấu trúc và đặt hoàn toàn “Bộ não” này vào trong một “Hộp sọ” (chính là thư mục Admin). Như vậy, trung khu điều khiển đã được bảo vệ tuyệt đối, để bất cứ một sự phá hoại nào cũng khó mà xâm nhập, còn Hacker thì cũng ngán ngẩm khi muốn tấn công hệ thống bằng con đường này (xem hình 2). Hỗ trợ trực tuyến: http://lavieportal.com Trang 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.