Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân

pdf
Số trang Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân 4 Cỡ tệp Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân 177 KB Lượt tải Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân 0 Lượt đọc Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân 26
Đánh giá Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán lớp 5 tập 1: Chia một số thập phân cho một số thập phân Câu 1: Đặt tính rồi tính a) 19,72 : 5,8 b) 8,216 : 5,2 c) 12,88 : 0,25 d) 17,4 : 1,45 Câu 2: Biết 4,5 lít dầu nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg? Câu 3: May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu mét vải? HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đặt tính rồi tính Câu 2: Một lít dầu hỏa nặng 3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg) 8 lít dầu nặng: 0,76 × 8 = 6,08 (kg) Đáp số: 6,08 kg VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3: 429,5 m vải may được nhiều nhất: 429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo) Và còn lại 0,3928 × 2,8 = 1,09 mét vải Đáp số: 153 bộ quần áo và dư 1,09 mét vải Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập Câu 1: Đặt tính rồi tính a) 17,55 : 3,9 b) 0,603 : 0,09 c) 0,3068 : 0,26 d) 98,156 : 4,63 Câu 2: Tìm x a) x × 1,8 = 72 b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02 c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08 Câu 3: Biết 5,2 lít dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg? Câu 4: Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7, nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đặt tính rồi tính VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: Tìm × a) x × 1,8 = 72 x = 72 : 1,8 x = 40 b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02 x × 0,34 = 1,2138 x = 1,2138 : 0,34 x = 3,57 c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08 x × 1,36 = 19,4208 x = 19,4208 : 1,36 x = 14,28 Câu 3: Tóm tắt: 5,2 lít : 3,952 kg ? lít : 5,32 kg Giải: Một lít dầu hỏa cân nặng: 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg) 5,32 kg thì nặng: 5,32 : 0,76 = 7 (lít) Đáp số: 7 lít Câu 4 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số dư là 0,033 Vì dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống ta thấy số dư là 33 Tham khảo các dạng Toán lớp 5: https://vndoc.com/toan-lop-5 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.