Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5

pdf
Số trang Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5 4 Cỡ tệp Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5 233 KB Lượt tải Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5 8
Đánh giá Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 5
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 4 Câu 1: Tirixto chỉ dẫn điện khi… A. UAK < 0 và UGK > 0 B. UAK < 0 và UGK < 0 C. UAK > 0 và UGK < 0 D. UAK > 0 và UGK > 0 Đáp án đúng: D Câu 2: Hãy chọn câu Đúng trong các câu sau: A. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K B. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2 C. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G Đáp án đúng: B Câu 3: Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ: A. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở B. Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa C. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí D. Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý Đáp án đúng: C Câu 4: Công dụng của Điôt bán dẫn: A. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển B. Khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều D. Dùng để điều khiển các thiết bị điện Đáp án đúng: C Câu 5: Kí hiệu như hình vẽ dưới đây là của loại linh kiện điện tử nào? A. Điôt ổn áp (Điôt zene) B. Điôt chỉnh lưu C. Tranzito D. Tirixto Đáp án đúng: A Câu 6: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Hãy cho biết kí hiệu như hình vẽ sau đây là của loại linh kiện điện tử nào? A. Tirixto B. Tranzito C. Triac D. Điac Đáp án đúng: A Câu 7: Trong mạch ổn áp dùng Điốt zêne: A. Mắc Điốt chịu điện áp thuận B. Mắc Điốt chịu điện áp ngược C. Mắc Điôt song song với phụ tải D. Mắc Điốt nối tiếp với tải (Rtải) Đáp án đúng: B Câu 8: Linh kiện điện tử có thể cho dòng điện ngược đi qua là: A. Điốt tiếp điểm B. Tirixto C. Điôt zêne Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí D. Điốt tiếp mặt Đáp án đúng: C Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 12 tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.