Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13

pdf
Số trang Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 5 Cỡ tệp Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 159 KB Lượt tải Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 48
Đánh giá Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 13
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 8 BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC Phần câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Dấu hiệu của phản ứng hóa học A. Thay đổi màu sắc B. Tạo chất bay hơi C. Tạo chất kết tủa D. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng E. Tất cả đáp án Câu 2: Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học 1) Đốt cháy than trong không khí 2) Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối 3) Nung vôi 4) Tôi vôi 5) I-ot thăng hoa A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4), (5) C. (1), (3), (4) D. Tất cả đáp án Câu 3: Phản ứng hóa học là A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất Câu 4: Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí amoniac. Chọn đáp án đúng A. Tỉ lệ giữa khí nitơ và hidro là 1:3 B. Tỉ lệ giữa khí hidrô và nitơ là 1:2 C. Tỉ lệ của nitơ và amoniac là 1:2 D. Không có đáp án đúng Câu 5: Chọn đáp án đúng Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohydric thấy sinh ra khí A. Khí đó là khí clo B. Khí cần tìm là khí hidro C. Thấy có nhiều hơn một khí D. Không xác định Câu 6: Chọn đáp án sai A. Hidro + oxi → nước B. Canxi cacbonat→ canxi oxit + khí cacbonic C. Natri + clo → natri clorua D. Đồng + nước → đồng hidroxit Câu 7: Khẳng định đúng Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa A. Số nguyên tử trong mỗi chất B. Số nguyên tử mỗi nguyên tố C. Số nguyên tố tạo ra chất D. Số phân tử của mỗi chất Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 8: Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (Cl2). Sản phẩm tạo thành là A. Sinh ra khí clo B. Sản phẩm là NaCl2 C. Sinh ra nước muối NaCl D. Na2Cl Câu 9: Chọn câu trả lời đúng A. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (II) sunfua B. Sắt + Clo thành sắt(II) clorua C. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (III) sunfat D. Sắt + axit clohidric thành sắt (III) clorua Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2 C. Natri cháy trong không khí thành Na2O D. Tất cả đáp án Câu 11: Cho phản ứng: Sắt phản ứng với oxi tạo ra oxit sắt từ. Phương trình hóa học của phản ứng trên là: A. 2Fe + O2 → 2FeO B. Fe + O2 → FeO2 C. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 D. 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Câu 12: Khí nitơ tác dụng với khi hidro tạo thành khí amoniac NH3. Phương trình hóa học của phản ứng trên là: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. N + 3H → NH3 B. N2 + 6H → 2NH3 C. N2 + 3H2 → 2NH3 D. N2 + H2 → NH3 Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về phản ứng hóa học? A. Phản ứng hóa học xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử B. Khi phản ứng hóa học xảy ra, lượng chất tham gia tăng dần theo thời gian phản ứng. C. Một số phản ứng hóa học cần xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn. D. Chất kết tủa hoặc chất khí bay lên là dấu hiệu thể hiện phản ứng hóa học xảy ra. Câu 14: Cho sắt vào trong bình đựng khí clo thu được sắt (III) clorua. Tổng hệ số tất cả các chất tham gia phản ứng là: A. 3 B. 5 C. 7 D. 8 Câu 15: Cho phương trình hóa học MgO + 2HNO3 → ? + H2O Công thức hóa học còn thiếu trong dấu ? để hoàn thành phương trình hóa học là: A. Mg(NO3)2 B. MgNO3 C. Mg(OH)2 D. Mg Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8 1.E 2.C 3.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.C 9.A 10.A 11.B 12.C 13.D 14.C 15.A Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 5: Vì Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 và H2 là khí nhẹ hơn không khí nên sẽ có hiện tượng hóa hơi Câu 8: 2Na + Cl2 → 2NaCl Câu 10: Trong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì chai được đậy kín, nên có bao nhiêu rượu bay hơi thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ, do đó mà lượng rượu không giảm. Với chai để hở miệng, quá trình bay hơi mạnh hơn ngưng tụ, nên rượu cạn dần. Câu 14. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 15. MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.