Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

pdf
Số trang Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) 6 Cỡ tệp Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) 293 KB Lượt tải Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) 0
Đánh giá Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước? A. Tình hình chính trị không ổn định B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bolshevik Nga quyết định thực hiện A. Cải cách ruộng đất B. Chính sách cộng sản thời chiến C. Chính sách kinh tế mới D. Hợp tác hóa nông nghiệp Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là A. Xta-lin B. Khơ-rút-sốp C. Lê-nin D. Đi-mi-tơ-rốp Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của A. Chính sách kinh tế mới B. Chính sách cộng sản thời chiến C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941 Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách A. Công nghiệp B. Nông nghiệp C. Du lịch D. Thương nghiệp và tiền tệ Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì? A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền D. Cơ giới hóa nông nghiệp Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp? A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước. B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng. D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng. Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào? A. Cho phép mở lại các chợ B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923) A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh. B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế. C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt. Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào? A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm A. Nga, Ukraine, Latvia và ngoại Cápcadơ B. Nga, Ukraine, Estonia và ngoại Cápcadơ C. Nga, Ukraine, Tajikistan và ngoại Cápcadơ D. Nga, Ukraine, Belarus và ngoại Cápcadơ Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết A. Sự bình đẳng về mọi mặt B. Quyền tự quyết của các dân tộc C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là A. Hợp tác hóa nông nghiệp B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển A. Công nghiệp quốc phòng B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ D. Công nghiệp năng lượng ( điện, than, dầu mỏ), khai khoáng Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. Nông nghiệp tập thể hóa B. Nông nghiệp được cơ giới hóa C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp Câu 21: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào? A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn B. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất C. Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị Câu 22: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là A. Tiếp tục chế độ trưng thu lương thực thừa B. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực C. Thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực D. Thu thuế lương thực bằng tiền Câu 23: Ý nào dưới đây không phải nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp? A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực B. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật C. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường. D. Nông dân được tự do mua bán ruộng đất. Câu 24: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào? A. Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản. B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước. D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí Câu 25: Kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự biến đổi như thế nào sau khi thực hiện Chính sách kinh tế mới? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. Kinh tế quốc dân có thay đổi nhưng không rõ rệt. B. Kinh tế quốc dân giảm sút nghiêm trọng. C. Kinh tế quốc dân không có sự thay đổi. D. Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ rệt. Đáp án bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C C C A C A C B B D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C D D D C B B A D Câu 21 22 23 24 25 Đáp án A B D B D Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-11 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.