Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11

pdf
Số trang Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11 5 Cỡ tệp Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11 289 KB Lượt tải Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11 2
Đánh giá Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 11
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Câu 1: Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc các nước thắng trận đã họp nhau ở Véc-xai( Nước Pháp) nhằm: A. Kí kết một loạt các hiệp ước và hoà ước để phân chia quyền lợi. B. Bàn cách đối phó chống lại liên xô. C. Bàn cách nhằm phát triển kinh tế ở Châu âu. D. Bàn cách hợp tác về quân sự. Câu 2: Những nước giành được nhiều thành quả và quyền lợi nhất trong hội nghị Véc-Xai là: A. Anh, Pháp, Mỹ, Nhật. B. Pháp, Đức, Nga. C. Mĩ, Anh, Đức,Ý. D. Tây Ban Nha, Nhật bản. Câu 3: Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới bảo vệ quyền lợi cho mình, các các nước trận, đã thành lập một tổ chức quốc tế mới có tên gọi là: A. Tổ chức liên hợp quốc. B. Hội quốc Liên. C. Hội liên hiệp quốc tế mới. D. Hội Tư bản. Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở: A. Anh. B. Mĩ. C. Pháp. D. Đức. Câu 5: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là do: A. Các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất. B. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận trong những năm 1924-1929 dẫn đến cung vượt qua cầu. C. Người dân không đủ tiền mua hàng hoá. D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918-1923. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 6: Hậu nghiêm trong nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là: A. Hàng chục triệu người trên thế giới thất nghiệp. B. Nhiều người bị phá sản,mất hết tiền bạc và nhà cửa. C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới 2. D. Lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được. Câu 7: Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã: A. Chủ trương trương thành lập mặt trận nhân dân chống phát xít. B. Giúp đỡ nước Pháp chống chủ nghĩa phát xít. C. Kêu gọi nhân dân thế giới nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. D. Tìm cách hạn chế quyền lực của Hít-le. Câu 8: Thắng lợi của mặt trận nhân dân pháp trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh đế quốc là đã: A. Lật đổ được chế độ phát xít tồn tại lâu đời ở Pháp. B. Thành lập đảng cộng sản Pháp. C. Thành lập hội liên hiệp chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp. D. Giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 6/1936 và thành lập một chính phủ mới. Câu 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau là: A. Mĩ – Anh –Đức và Nhật-Ý- Pháp. B. Mĩ –Ý- Nhật và Anh- Pháp –Đức C. Mĩ –Anh – Pháp và Đức-Ý- Nhật. D. Đức- Áo – Hung- Ý và Anh- Pháp – Nga. Câu 10: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là: A. Cuộc khủng hoảng thiếu. B. Cuộc khủng hoảng ngắn nhất trong lịch sử. C. Cuộc khủng hoảng thừa, trầm trọng và kéo dài nhất. D. Cuộc khủng hoảng thiếu và trầm trọng nhất. Câu 11: Hội quốc liên ra đời nhằm mục đích: A. Duy trì một trật tự thế giới mới. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. Bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới. C. Giải quyết tranh chấp quốc tế. D. Khống chế sự lũng đoạn của các công ti độc quyền xuyên quốc gia. Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là do A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923 C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929 D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra trầm trọng nhất vào năm A. 1929 B. 1930 C. 1931 D. 1932 Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản Câu 15. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước Câu 16. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã làm gì? A. Lôi kéo, tập hợp đồng minh B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân D. Thủ tiêu các quyền ự do, dân chủ của nhân dân Câu 17. Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là A. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất C. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất D. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất Câu 18. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới Câu 19. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì? A. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thể giải quyết được B. Một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần C. Nguy cơ xảy ra xung đột sắc tộc, tôn giáo D. Nguy cơ của các cuộc chiến tranh cục bộ Câu 20: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những văn kiện được kí kết tại các hội nghị hòa hình đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là A. Trật tự Viên B. Trật tự Oasinhtơn C. Trật tự Vécxai D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn Câu 21: Một trật tự thế giới mới đựơc hình thành sau chiến tranh thế giới thứ nhất là A. Hệ thống Pari - Vec-xai. B. Hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn. C. Hệ thống Bec-lin - Tôkiô. D. Hệ thống Vec-xai - Rôma. Câu 22: Tổ chức chính trị nào được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nhiệm vụ duy trì trật tự thế giới mới? A. Hội Quốc liên B. Liên hợp quốc Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí C. Hội Liên hiệp quốc tế mới D. Hội Quốc xã Câu 23: Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì? A. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước. B. Hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. C. Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh. D. Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận. Câu 24: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào? A. Anh B. Pháp C. Đức D. Mĩ Câu 25: Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực A. Xã hội B. Kinh tế C. Văn hóa D. Chính trị Đáp án bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A A B B B C A C C C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A C D B D B C D B D Câu 21 22 23 24 25 Đáp án B A C D B Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-11 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.