Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12

pdf
Số trang Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 4 Cỡ tệp Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 120 KB Lượt tải Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 0
Đánh giá Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Câu 1: Năm 1929 sản lượng công nghiệp của Đức đã: A. Đã vượt qua Anh, Ý, đứng đầu châu Âu. B. Đã vượt qua Anh, Mĩ, đứng đầu thế giới C. Đã vượt qua Anh, Pháp, đứng đầu châu Âu. D. Đã vượt qua Anh, Pháp, Mĩ, đứng đầu thế giới. Câu 2: Đức tuyên bố rút ra khỏi hội quốc Liên để được tự do hành động vào: A. Tháng 10/1933. B. Tháng 10/1934. C. Tháng 10/1935 D. Tháng 10/1936 Câu 3: Tại sao Đức, Ý, Nhật bản lại đi theo con đường phát xít hoá bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế: A. Vì cay cú sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất. B. Vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường. C. Vì Phát xít hoá bộ máy nhà nước mới tập trung được sức mạnh để khôi phục kinh tế. D. Đó là những nước quân phiệt hiếu chiến. Câu 4: Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hít-le đã: A. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản. B. Ám sát tổng thống Hin-đen-bua. C. Rút ra khỏi hội quốc liên. D. Không sản xuất công nghiệp nhẹ. Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã: A. Không tác động, ảnh hưởng gì đến nước Đức. B. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng. C. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức, cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức ngày càng trầm trọng. D. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng. Câu 6: Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giới cầm quyền Đức đã: A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội. B. Tập trung sản xuất thâu tóm những ngành kinh tế chính. C. Tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phát xít hoá bộ máy.. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí D. Thành lập mặt trận chống phát xít. Câu 7: Hít-le làm thủ tướng thiết lập thiết lập nền chuyên chính độc tài vào: A. Ngày 30/1/1933. B. Tháng 2/1933. C. Tháng 5/1933. D. Tháng 7/1933. Câu 8: Nền công nghiệp Đức trong những năm 1933 - 1939 đứng hàng: A. Hàng thứ nhất ở châu Âu vượt qua cả Anh, Pháp, Ý. B. Thứ 2 châu Âu sau Anh. C. Đứng thứ 3 châu Âu sau Anh, Pháp, Ý.. D. Đứng thứ 4 châu Âu sau Anh, Pháp, Ý, Liên xô. Câu 9: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933 - 1939 là: A. Công nghiệp quân sự. B. Công nghiệp giao thông vận tải. C. Công nghiệp nhẹ. D. Công nghiệp nặng. Câu 10: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 nổ ra đầu tiên ở: A. Anh. B. Pháp. C. Đức D. Mỹ. Câu 11: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là: A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng. Câu 12. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hít-le đã tự xưng là A. Tổng thống B. Thủ tướng C. Quốc trường suốt đời D. Thống soái Câu 13. Chính phủ Hít-le đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ Câu 14. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933? A. Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ Câu 15. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là A. Công nghiệp dệt B. Công nghiệp quân sự C. Công nghiệp khai khoáng D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo Câu 16. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hít-le là A. Bắt tay với các nước phát xít B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu Câu 17. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như A. Một trại tập trung khổng lồ B. Một trại lính khổng lồ C. Một tên sen đầm quốc tế D. Một đế quốc bất khả chiến bại Đáp án bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C A B A C C A A A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 Đáp án C C C A B C B VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-11
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.