Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13

pdf
Số trang Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 4 Cỡ tệp Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 244 KB Lượt tải Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 1
Đánh giá Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Câu 1: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Mĩ là: A. Sự hình thành các tờ rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh. B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân. C. Đế quốc cho vay nặng lãi. D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn nội bộ. Câu 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đầu từ lĩnh vực: A. Công nghiệp nặng. B. Tài chính ngân hàng. C. Sản xuất hàng hoá. D. Nông nghiệp. Câu 3: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập: A. Tháng 5/1918. B. Tháng 5/1919. C. Tháng 5/1920. D. Tháng 5/1921. Câu 4: Người đã thực hiện chính sách "Kinh tế mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là: A. Truman. B. Ru-dơ-ven. C. Eisenhower. D. Hu-vơ. Câu 5: Chính sách "Kinh tế mới" là chính sách, biện pháp thực hiện trên các lĩnh vực: A. Nông nghiệp. B. Sản xuất hàng tiêu dùng. C. Kinh tế tài chính,và ca chinh trị xã hội. D. Đời sống xã hội. Câu 6: Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là: A. Đạo luật ngân hàng. B. Đạo luật phục hưng công nghiệp. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp. D. Đạo luật chính trị xã hội. Câu 7: Chính sách đối ngoại của chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ la tinh là: A. Chính sách láng giềng thân thiện. B. Gây chiến tranh xâm lược. C. Can thiệp bằng vũ trang. D. Sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ. Câu 8: Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào: A. Tháng 1/1917. B. Tháng 10/1917. C. Tháng 11/1929. D. Tháng 11/1933. Câu 9: Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào: A. Tháng 7/1995. B. Tháng 10/2000. C. Tháng 11/1929. D. Tháng 10/1917. Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Ru-dơ-ven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng? A. Ban bố lệnh can thiệp khẩn cấp B. Phục hồi sự phát triển kinh tế C. Tạo thêm việc làm D. Giải quyết nạn thất nghiệp Câu 11. Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Ph.Ru-dơ-ven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ A. Đạo luật về ngân hàng B. Đạo luật phục hưng công nghiệp C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp D. Đạo luật phát triển du lịch- dịch vụ Câu 12. Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. Tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ B. Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo những hợp đồng dài hạn C. Cho phép phát triển tự do hóa một số ngành công nghiệp mà không cần có những hợp đồng thỏa thuận D. Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ tư bản Câu 13. Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ A. Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp, duy trì được chế độ dân chủ tư sản B. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc điều hành nền kinh tế C. Tình trạng phân biệt đối xử với người da đen và da màu, xây dựng xã hội dân chủ thực sự D. Khôi phục sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo nhiều việc làm mới Câu 14. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mĩ, Ph.Ru-dơ-ven trúng cử mấy nhiệm kì liên tiếp? A. 2 nhiệm kì B. 3 nhiệm kì C. 4 nhiệm kì D. 5 nhiệm kì Câu 15. Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật về vấn đề quốc tế để làm gì? A. Giữ vai trò trung lập giữa các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ B. Ủng hộ các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ C. Can thiệp quân sự vào các nước bên ngoài nước Mĩ D. Giúp đỡ các thế lực thù địch ở bên ngoài nước Mĩ Câu 16. Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào? A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Tài chính- ngân hàng D. Thương mại- dịch vụ Câu 17. Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 ở Mĩ đã A. Đe đọa nghiệm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. Gây ra cuộc nội chiến do Phran-cô cầm đầu. C. Tạo điều kiện cho Mặt trận Nhân dân nên nắm quyền. D. Giúp nhân dân hạn chế quyền lực của phát xít. Câu 18. Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven đưa ra nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng 1929-1933 là A. Chính sách mới B. Chính sách kinh tế mới C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địa Câu 19. Chính sách mới là chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực A. Nông nghiệp. B. Sản xuất hàng tiêu dùng. C. Kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội. D. Đời sống xã hội. Câu 20. Đạo luật quan trọng nhất nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế là A. Đạo luật về ngân hàng B. Đạo luật phục hưng công nghiệp C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp D. Cả ba đạo luật về ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp Đáp án bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D B C B A D A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A C C A C A A C B Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-11 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.