Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi

pdf
Số trang Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi 3 Cỡ tệp Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi 115 KB Lượt tải Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi 0 Lượt đọc Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi 5
Đánh giá Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi Câu 1: Ai là tác giả của bài thơ Cảnh ngày hè? a. Trần Quốc Tuấn b. Trần Quang Khải c. Phạm Ngũ Lão d. Nguyễn Trãi Câu 2: Bài thơ cảnh ngày hè được sáng tác trong hoàn cảnh nào? a. Giữa cuộc kháng chiến chống quân Minh b. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh vừa kết thúc thắng lợi c. Lúc tác giả đang ra sức giúp vua Lê xây dựng đất nước. d. Lúc tác giả về quê ẩn dật. Câu 3: Điều đặc biệt trong hình thức thể loại của bài thơ là gì? a. Số tiếng ở mỗi câu thơ đều khác nhau b. Câu thơ đầu chỉ có 6 tiếng c. Câu thơ cuối chỉ có 6 tiếng d. Xen kẻ câu lục ngôn và thất ngôn Câu 4: Nội dung của bài thơ Cảnh ngày hè là gì? a. Tình yêu thiên nhiên b. Tình yêu đời, yêu cuộc sống c. Khát vọng về cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân d. Tất cả đúng Câu 5: Động từ nào không diễn tả trạng thái của cảnh trong bài thơ? a. Đùn đùn b. Giương c. Đàn d. Phun Câu 6: Loại cây nào không có trong bài thơ ? a. Hòe b. Hồng c.Thạch Lựu d. Sen Câu 7: Câu thơ nào cho biết đây là cảnh vào độ cuối mùa hè? a. Hòe lục đùn đùn táp rợp giương b. Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ c. Hồng liên trì đã tiễn mùi hương. d. Lao xao chợ cá làng ngư phủ Câu 8: Từ nào dưới đây không phải là từ Hán - Việt? a. Hòe lục b. Thạch lựu c. Hồng liên d. Tịch dương Câu 9: Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng giác quan nào? a. Thị giác b. Khứu giác VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí c. Thính giác d. Tất cả giác quan Câu 10: “Cảnh ngày hè” là bài số 43 mục Bảo kính cảnh giới thuộc phần Vô đề trích trong tập Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. a. Đúng. b. Sai. Câu 11: Với “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi là một trong những người đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ tiếng Việt. a. Đúng. b. Sai. Câu 12: “Quốc âm thi tập” phản ánh vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi về: a. Lí tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân. b. Tình yêu thiên nhiên, con người, cuộc sống. c. Cả a và b. Câu 13: Những câu thơ lục ngôn trong bài Cảnh ngày hè là: a. Câu 1và 5. c. Câu 1 và 6. b. Câu 1 và 7. d. Câu 1 và 8. Câu 14: Cảnh ngày hè có sự hài hòa giữa âm thanh và màu sắc, cảnh vật và con người. a. Đúng. b. Sai. Câu 15: Câu thơ miêu tả bức tranh đầy sức sống trong bài thơ “Cảnh ngày hè” là câu? a. Rồi, hóng mát thuở ngày trường b. Hòe lục đùn đùn tán rợp giương. c. Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng d. Dân giàu đủ khắp đòi phương. Câu 16: Qua bài thơ ‘Cảnh ngày hè”, tấm lòng của nhà thơ hướng về? a. con người b. cảnh vật c. nhân dân d. thiên nhiên Câu 17: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về Nguyễn Trãi? a. Sinh năm 1380 mất 1442 b. Là anh hùng dân tộc c. Là nhà văn hóa lớn d. Sống vào giai đoạn cuối thế kỉ XVI Câu 18: Quốc âm thi tập gồm 254 bài thơ. a. Đúng b. Sai VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 19: Bài thơ Cảnh ngày hè nằm trong số những bài thơ không đề của Nguyễn Trãi? a. Đúng b. Sai Đáp án: 1d, 2d, 3d, 4d, 5c, 6b, 7c, 8a, 9d, 10a, 11a, 12c, 13d, 14a, 15b, 16c, 17d, 18a, 19a.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.